Activiteit

Technicus Klimaatinstallaties (post-mbo opleiding)

24 november
24 november 2021
13:30 tot 20:45
Cursus
1 oktober 2021 | 1 minuut lezen

Met goed ontworpen klimaatinstallaties wordt een comfortabel binnenklimaat in gebouwen gerealiseerd. Het comfort van de gebouwgebruiker en het energiegebruik zijn belangrijk bij de realisatie van een klimaatinstallatie. In deze opleiding leer je de basisaspecten voor het ontwerpen van klimaatinstallaties. Hierbij werk je op het gebied van comfort, klimaattechniek en duurzaamheid ontwerpen uit op basis van een systeemconcept, opgesteld door een ervaren eindverantwoordelijke.

Na afloop van deze post-mbo opleiding begrijp je de theoretische grondbeginselen van de klimaattechniek voor kantoor- en utiliteitsgebouwen. Je bent in staat om klimaattechnische basisberekeningen te maken en een juiste selectie te maken van klimaatinstallaties op basis van een voorontwerp van een eindverantwoordelijke.

Leerdoel

Het uitwerken van ontwerpconcepten van klimaatinstallaties, het maken van warmte- en koellastberekeningen, het selecteren van luchtbehandelingskasten en luchtroosters en het benoemen en herkennen van belangrijke luchttechnische regelingen. Na afloop kun je:

  • basis ontwerpberekeningen maken van luchtbehandelingsinstallaties
  • werken met het Mollier diagram
  • componenten van een LB-installatie selecteren
  • bestaande installaties beoordelen op werking en energieprestatie

Vooropleiding

Een afgeronde mbo-4 opleiding in de techniek en werkzaam als ontwerper van klimaatinstallaties bij een adviesbureau, installatiebedrijf, leverancier, opdrachtgever of de overheid en zich wil specialiseren in het ontwerpen van klimaatinstallaties.

 Wanneer en waar

Startdatum: 24 november 2021
Lessen zijn om de 14 dagen van 13.30-20.45 uur in Woerden.

Meer informatie en inschrijven

Via onze website: Technicus Klimaatinstallaties - TVVL

Thema'sGroepenDeelnemersProjecten