Activiteit

Uitnodiging intreerede prof.dr.ir. Atze Boerstra

11 november
11 november 2022
15:00
Overig
Profielfoto van Redactie TVVL Connect
19 oktober 2022 | 1 minuut lezen

Op 15 maart 2021 is Dr.Ir. A.C. (Atze) Boerstra bij besluit van het College van Bestuur benoemd tot hoogleraar in de Faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft, om werkzaam te zijn op het vakgebied Building Services Innovation*. Ter gelegenheid van zijn ambtsaanvaarding zal de heer Boerstra op vrijdag 11 november een oratie houden met als titel: ’Indoor climate systems design in times of uncertainty’

De Rector Magnificus van de Technische Universiteit Delft, prof.dr.ir. T.H.J.J. van der Hagen, nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van deze academische plechtigheid. Na het uitspreken van de rede is er gelegenheid tot het aanbieden van gelukwensen.

Praktische informatie
Datum: vrijdag 11 november 2022
Aanvang: 15.00 uur
Locatie: Aula (Auditorium/3e etage) Mekelweg 5 te Delft

Voorafgaand aan de intreerede vindt het symposium ‘Klimaatinstallatie Innovatie’ plaats in het Co-Creation Centre van de TU Delft (bij de Green Village). Dit symposium start om 09.30 uur en aansluitend volgt een lunch in de Aula. Kijk voor meer informatie op https://www.tudelft.nl/bk/symposiumklimaatinstallatieinnovatie

Aanmelden voor de intreerede en/of het symposium ‘Klimaatinstallatie Innovatie’ kan via
https://www.aanmelder.nl/boerstra/subscribe


*Over de Speciale Leerstoel Building Services Innovation
De Speciale Leerstoel Building Services Innovation is in 2020 ingesteld door TU Delft met ondersteuning van de Stichting ter Bevordering Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek Installatietechniek (W.O.I). W.O.I. wil wetenschappelijke kennisontwikkeling stimuleren, initiëren en ondersteunen, zodat die nieuwe kennis zijn weg vindt naar het bedrijfsleven in de installatiesector. In het bestuur van W.O.I. hebben vertegenwoordigers vanuit TVVL, Techniek Nederland en ISSO zitting.