Agendaoverzicht Bewaren

Opleiding post-hbo koudetechniek

11 december 2019
Locatie: TVVL
Datum: 2 maart 2020
Type: Cursus

In maart start de volgende editie van de post-hbo opleiding koudetechniek. Deze opleiding duurt 1,5 jaar. De Stichting Post HBO Koudetechniek biedt deze post-hbo geregistreerde opleiding aan op het gebied van koudetechnische installaties. TVVL voert voor de stichting het cursussecretariaat.

Koudetechniek speelt een belangrijke rol in onze maatschappij. Zo is het een essentieel onderdeel van de voedselvoorziening in de wereld. Zonder koudetechniek zou de mensheid niet in staat zijn om in voldoende veilig en vers voedsel op alle gewenste en noodzakelijke momenten te voorzien. Naast de voedselvoorziening is ook op medisch vlak, comfort in gebouwen, productieprocessen, wetenschappelijk onderzoek, etc. koudetechniek onontbeerlijk. Het is daarom essentieel dat er mensen worden opgeleid die in staat zijn om deze koudetechnische installaties te ontwerpen, optimaliseren, handhaven, analyseren en te verbeteren.

Leerdoel:
Na afloop van de opleiding zijn studenten in staat om complexe koudetechnische installaties te ontwerpen, optimaliseren, handhaven, analyseren en te verbeteren.

Meer informatie:
www.opleidingkoude.nl 

139
Thema'sGroepenDeelnemersProjectenOver TVVL