Agendaoverzicht Bewaren

Waterstof als multitasker

14 januari 2020
Datum: 6 februari 2020
Tijd: 09:00 tot 16:30
Type: Bijeenkomst

Waterstof is de multitasker van de duurzame energie. Er is behoefte aan meer duurzame elektriciteit, warmte en duurzame transportbrandstoffen. Echter het elektriciteitsnetwerk loopt, zeker in Flevoland, tegen zijn grenzen aan. Daarnaast is de transportsector en de landbouw is op zoek naar een duurzaam alternatief voor diesel; accu’s zijn hier moeilijk inzetbaar voor. Tenslotte is er een opslagprobleem. Er is immers veel energieaanbod in het zomerseizoen, terwijl de vraag met name in het winterseizoen ligt. Waterstof zou voor al deze problemen een oplossing kunnen zijn. Hoe dat werkt?

Dat hoort u op De Nationale Waterstofdag die ACRRES op 6 februari organiseert. Prominente sprekers van onder andere Wageningen University, TU Delft, TNO, ACRRES, Alliander, Shell en het ministerie van Economische zaken geven hun visie op dit belangrijke thema.

In de middag is een deel van het programma ingericht voor een bezoek aan het Waterstof Experience Center waar waterstof-toepassingen in de praktijk getoond worden. In deelbijeenkomsten worden een aantal onderwerpen verder uitgediept.

Meer info zie:

https://www.technieknederland.nl/nieuwsberichten/de-nationale-waterstofdag-op-6-februari-2020-waterstof-als-multitasker

97
Thema'sGroepenDeelnemersProjectenOver TVVL