Agendaoverzicht Bewaren

Next steps: TVVL Strategie Circulaire Installaties - kennisdeling

20 januari 2020
Datum: 13 februari 2020
Tijd: 14:30 tot 18:00
Type: Bijeenkomst

De Community Circulaire Installaties doet een oproep om de door hen ontwikkelde strategie te toetsen in de praktijk. Met deze strategie kunnen circulaire gebouwinstallaties ontworpen worden. Op donderdag 13 februari ben je van harte uitgenodigd om ervaringen tot dan toe uit te wisselen en kennis te delen. Nieuwe problemen worden blootgelegd om mee aan de slag te gaan. Suggesties of verbeteringen, kunnen tijdens deze sessie worden gedeeld om vervolgens te werken aan een nog betere en gedragen nieuwe versie. Ook nieuwe projecten of voorstellen worden besproken voor meer kennisontwikkeling rondom circulaire gebouwinstallaties. 

3 ontwikkelsessies

De TVVL Community Circulaire Installaties ontwikkelde, met behulp van 3 ontwikkelsessies, de strategie waarmee circulaire gebouwinstallaties ontworpen kunnen worden. Het eindproduct is een praktisch stappenmodel (zoals een trias energetica) dat experts helpt met het stellen van de juiste vragen en op zoek te gaan naar oplossingen. De strategie, een praktisch stappenmodel voor het ontwerpen van een circulaire gebouwinstallatie, werd positief ontvangen tijdens de laatste ontwikkelsessie, mede omdat dit structuur gaat bieden om tot een antwoord te komen.

Tijdens de TVVL Techniekdag op 13 november 2019 werd de visuele uitwerking van deze strategie overhandigd aan keynote spreker Thomas Rau. Gelijktijdig werd de handleiding gepubliceerd voor de juiste toepassing van de strategie. Vanaf dat moment kan deze strategie door iedereen worden gebruikt.

circulaire installaties.jpg

Ontwerptool Circulaire Installaties

Stap 1 - groene cirkel
Is het installatieonderdeel echt nodig? Kun je het weglaten of er minder van inzetten? (Rethink) Kun je er een gebruikt product voor inzetten (Reuse) of een gereviseerd product voor gebruiken (Remanufacture)? Of kun je tot slot een product inzetten dat bestaat uit gerecyclede matersialen? (Recycle)

Stap 2 - oranje cirkel
Niet alleen de herkomst, maar ook de toekomstwaarde van je product is belangrijk. Bepaal onder andere of je ontwerp of product aanpasbaar, herindeelbaar of onderhoudbaar is.

Doorloop de stappen van de ontwerptool voor iedere fase van je project zoals aangegeven in de blauwe cirkel om een circulaire gebouwinstallatie te ontwerpen. 

Datum: donderdag 13 februari 2020
Tijd: 14.30 - 18.00 uur
Locatie: Royal HaskoningDHV, Amsterdam

Meer informatie en aanmelden?

52
Thema'sGroepenDeelnemersProjectenOver TVVL