Agendaoverzicht Bewaren

TVVL eindedaglezing Herziene ISSO-publicatie 13: Voorkomen van corrosie en vervuiling

29 oktober 2019
Datum: 25 november 2019
Tijd: 16:30 tot 19:45
Type: Bijeenkomst

Richtlijnen voor gesloten watervoerende systemen

Regiogroep Midden Nederland nodigt je graag uit voor de TVVL eindedaglezing Herziene ISSO-publicatie 13: Voorkomen van corrosie en vervuiling over de richtlijnen voor gesloten watervoerende systemen op maandag 25 oktober. Op 1 oktober 2019 verscheen de herziene ISSO-publicatie 13. ISSO heeft samen met 5 auteurs en mensen in de werkgroep/contactgroep uit de bouw- en installatiesector ISSO 13 herzien.

ISSO 13

Schade door lekkage, vroegtijdige vervanging van componenten, vastzittende regelkleppen en comfortklachten; een greep uit de problemen die corrosie en hardheidsafzetting in cv- en gkw-installaties kunnen veroorzaken. Andere problemen zijn bijvoorbeeld het ontzinken van messing componenten. In moderne verwarmings- en koelinstallaties worden zeer diverse materialen gebruikt; zowel metalen als kunststoffen, rubbers en gemengde samenstellingen. In combinatie met vaak kleine diameters zijn de systemen hierdoor gevoelig voor vervuiling. De oorzaak van deze vervuiling zijn meestal corrosieprocessen in de installatie.

De vorige versie van de publicatie bestaat al sinds 1983. Maar 40 jaar geleden werden cv-installaties aangelegd in staal en werd er op hoge temperaturen gestookt. Tegenwoordig bestaan installaties uit veel meer materialen, kleinere diameters en worden ze bedreven op lagere temperaturen. In combinatie met zuurstoftoetreding door onvoldoende drukbehoud leidt dit vaak tot genoemde problemen. Daardoor was het nodig ISSO-publicatie 13 te actualiseren. De nieuwe ISSO-publicatie 13 geeft richtlijnen voor de programma-, ontwerp- en uitwerkingsfase om corrosie en samenhangende vervuiling te voorkomen. Hij sluit weer aan bij de hedendaagse installatiepraktijk.

Sprekers

  • Irene van Veelen is werkzaam als projectcoördinator bij ISSO, het kennisinstituut voor bouw- en installatietechniek. Vanuit haar functie bij ISSO was Irene projectleider en eindredacteur van ISSO-publicatie 13. Daarnaast is ze voorzitter van de TVVL expertgroep Sanitaire Techniek. Irene heeft voorafgaand aan haar werk bij ISSO bijna 20 jaar gewerkt als ontwerper en projectleider installatietechniek.
  • Bart-Jan Kordes is werkzaam bij en mede-eigenaar van HesumaWater. Hij richt zich op het optimaliseren van gesloten systemen en koelwatercentrales. De nadruk ligt daarbij op corrosiepreventie, continuïteit en betrouwbaarheid van systemen. Bart-Jan is de hoofdauteur van de ISSO 13 publicatie.
  • Mascha van Hofweegen is werkzaam bij KWA Bedrijfsadviseurs en bezig met vraagstukken op het gebied van waterbehandeling en corrosie. Als corrosiespecialist gecombineerd met de ruim 25 jaar praktijkervaringen was ze een van de auteurs van de ISSO 13 publicatie.

Meer informatie en aanmelden? 

190
Thema'sGroepenDeelnemersProjectenOver TVVL