Blog

De juiste aansluitvolgorde in tapwatercirculatiesystemen

Problemen met een tapwatercirculatiesysteem? Dan kan dit vele oorzaken hebben. In deze blogreeks komen ze langs. Dankzij het nieuwe Waterwerkblad 4.4A. Vandaag blog 4 in de reeks: een foutieve aansluitvolgorde.
5 december 2018 | 1 minuut lezen

Te lage warmwatertemperaturen, of stilstaand water in de leidingen? Dan kan er sprake zijn van een foutieve aansluitvolgorde in het tapwatercirculatiesysteem.

  • Bij het ontwerpen van een circulatie-installatie met deelringen moet de eerste deelring de laatste zijn die in de circulatieverzamelleiding terugkomt.
  • De tweede deelring (geteld in volgorde van de warmwaterleiding in stroomrichting) moet als één na laatste aangesloten worden op de circulatieverzamelleiding (ook gezien in stroomrichting). Er moet namelijk een zo goed mogelijke verdeling zijn van de circulatievolumestromen over de verschillende strangen. Dit in samenhang met de daling van de watertemperatuur in de hoofdcirculatieleiding. Het gevolg is dan ook te lage warmwatertemperaturen uit de tappunten in de verste warmwaterleidingen. 
  • Kiest u voor de juiste aansluitvolgorde, dan voorkomt u dat het water de verkeerde kant op stroomt of stil komt te staan omdat het water tegen elkaar instroomt.

Het aangepaste Waterwerkblad is te downloaden

In blog 5 geven we adviezen over lucht in circulatieleidingen.  

Thema'sGroepenDeelnemersProjecten