Blog

Energieverliezen bij tapwatercirculatiesystemen. Deel 2: leidingen en boilers

Profielfoto van Onno Leever
18 april 2019 | 1 minuut lezen

Tapwatercirculatiesystemen hebben als nadeel dat er altijd energieverliezen zijn. Dit komt door het frequent rondpompen van verwarmd water. Hoe kun je toch zo efficiënt mogelijk met energie omgaan, ondanks het tapwatercirculatiesysteem? We noemen zeven dilemma’s en u leest over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van tapwatercirculatiesystemen.  In deze blog dilemma 3 en 4: over leidingen en boilers.

Dilemma 3: koper of kunststof?
Bij de aftakking van een circulatiesysteem vindt doorwarming plaats door geleiding. Dat komt omdat circulatiesystemen vaak van roodkoper gemaakt worden. En koper is een goede geleider. Kunststof heeft een veel kleinere geleiding. De waterkolom wordt hierdoor met de vergleiding van circa 65°C naar de omgevingstemperatuur kleiner. Echter: kunststof kan beschadigd raken wanneer er te lang te hoge temperaturen doorheen stromen. Een dilemma dus. 
Gaten in roodkoperen leidingen komen door een te hoge snelheid in de circulatieleidingen. De maximale snelheid mag 0,7 m/s zijn. Voor een goede oplossing zal er een waterleidingberekening gemaakt moeten worden. De snelheid kan niet zomaar verlaagd worden, omdat de kans op een te lage retourtemperatuur aanwezig is. Bij voorkeur is 0,5 meter per seconde de minimale snelheid. Dit heeft te maken met het transporteren van lucht naar het hoogste punt, waar uiteraard een (automatische) ontluchter zit, zoals in de ISSO-publicatie 55 staat geschreven. 
Kunststof is goedkoper, maar circulatiesystemen kun je het best niet van kunststof maken. Als de temperatuur onverhoopt oploopt, kan er namelijk een scheur in de leiding ontstaan. Daarom adviseren wij toch altijd koper te gebruiken. 

Dilemma 4: één grote boiler of meerdere kleine boilers? 
Tapwatercirculatiesystemen leiden altijd tot energieverliezen vanwege het frequent rondpompen van verwarmd water. Soms kan het daarom verstandiger zijn om verschillende boilers te plaatsen zodat er geen circulatiesysteem nodig is. Dit kan tot besparingen leiden. Echter, meerdere kleine boilers hebben een groter energieverlies dan één grote boiler. Het kost meer onderhoud én er zijn ook bouwkundige voorzieningen voor nodig. Ons advies is: kijk per situatie wat het meest wenselijk is. In de totale exploitatiekosten kan het duurder zijn om overal aparte boilers te plaatsen. Kortom: dit is altijd maatwerk. 

In de volgende blog leest u over dilemma’s rondom thermostatische circulatieventielen en pompen.