Blog
Geplaatst door TVVL

Tweede Kamerlid Jessica van Eijs ontvangt voorschriften Gebouwriolering tijdens TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken

4 juni 2019 | 1 minuut lezen

Tijdens het TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken op 17 juni 2019 ontvangt Tweede Kamerlid Jessica van Eijs de geactualiseerde voorschriften en richtlijnen voor riolering van bouwwerken uit handen van Doekle Terpstra (voorzitter Techniek Nederland). Terpstra overhandigt de documenten mede namens NEN en ISSO. Sinds 2017 zit Van Eijs in de Tweede Kamer (D66) en heeft daar de portefeuille van o.a. wonen, milieu, ruimtelijke ordening en innovatie. Ze studeerde bouwkunde aan de TU Eindhoven.

Op het congres geeft ing. Nick Post, lid van de NEN/ISSO-commissie Gebouwriolering, een toelichting op de geactualiseerde norm NEN 3215. Ook behandelt hij de aangepaste richtlijnen in de recent verschenen NTR 3216 voor de riolering van bouwwerken en het ISSO Kleintje Riolering. Ing. Eric van der Blom, voorzitter van de NEN/ISSO-commissie Gebouwriolering, bespreekt of we als gevolg van de klimaatverandering anders moeten gaan denken over hemelwaterafvoeren.

Legionellapreventie
Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de BRL 6010 voor het procescertificaat voor legionellarisicoanalyses en –beheersplannen voor collectieve leidingwaterinstallaties geactualiseerd. In de nieuwe versie van de BRL is een diploma-eis opgenomen, die invulling geeft aan het aantoonbaar zijn van de vakbekwaamheid van de personen die bij de BRL betrokken zijn. Daarnaast zijn aanvullende en/of meer expliciete eisen gesteld voor een eenduidiger vorm en inhoud van de risicoanalyse en -beheersplan, de communicatie met opdrachtgevers en de technische kennis over legionellapreventie. Over deze en andere veranderingen rondom legionellapreventie spreekt Monique Bastmeijer (bestuurslid Stichting Veteranenziekte en lid examencommissie BRL 6010). Ook werpt zij een blik op de toekomst.

Warmtapwater 
Ir. Hans van Wolferen gaat tijdens het congres in op de vraag of het verlagen van de eisen aan de warmtapwatertemperatuur een goed idee is. Daaropvolgend spreekt ir. Michiel van Bruggen (rapporteur van de TVVL voorstudie ST-46) over de nieuwe inzichten over het inregelen van warmtapwatercirculatiesystemen, waarmee temperatuur- en comfortklachten kunnen worden voorkomen. Ir. Bram Hillebrand (rapporteur van de TVVL voorstudie ST-45) legt uit hoe je onder andere warmtapwatersystemen in hotels dimensioneer tot op kamerniveau.

Meer informatie over het programma van het TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken & aanmelden vind je op de website van TVVL.

Thema'sGroepenDeelnemersProjecten