Blog

KLIMAATBRANCHES SLAAN DE HANDEN INEEN: BINNENKLIMAATBESTEKKEN BEHEER EN ONDERHOUD

Samen met het Rijksvastgoedbedrijf hebben brancheverenigingen NVKL (koeling), de Nederlandse Verwarmingsindustrie en VLA (ventilatie) het initiatief genomen om binnenklimaatbestekken op te stellen. Hiermee is een goede basis gelegd om het binnenklimaat va
19 juni 2019 | 1 minuut lezen

De klimaatbestekken zijn een instrument om prestaties (op het gebied van koelen, verwarmen en ventileren) te waarborgen en daarnaast ook de levensduur van het apparaat of toestel te verlengen. In de onderhoudsbestekken zijn normen vastgelegd gericht op het realiseren van een duurzaam en energiezuinig binnenklimaat. Het Rijksvastgoedbedrijf zal deze bestekken als leidraad gebruiken voor de aanbestedingen van klimaatinstallaties in gebouwen. Daarnaast zijn de bestekken toegankelijk voor alle gebouweigenaren en -beheerders in Nederland.

Met de oplevering van de onderhoudsbestekken voor het binnenklimaat is fase één afgerond. Aanvullend zal ook het bestek ‘ontwerp & installatieniveau’ ontwikkeld worden. Door ontwerpuitgangspunten vast te leggen en eenduidige ontwerpspecificaties te hanteren kan de kwaliteit van een installatie gewaarborgd worden.

De onderhoudsbestekken zullen beschikbaar zijn voor alle professionals in de branche via de website: www.binnenklimaatbestekken.nl.

Thema'sGroepenDeelnemersProjecten