Blog

TVVL Kennisontwikkeling aan de slag met het Klimaatakkoord

Profielfoto van Daniëlle Dikhoff
1 juli 2019 | 3 minuten lezen

Met grote interesse heb ik als Community Manager Kennisontwikkeling bij TVVL de ontwikkelingen rondom het Klimaatakkoord gevolgd. Het Klimaatakkoord sluit namelijk sterk aan op de onderwerpen waar TVVL leden ook mee aan de slag zijn; denk aan duurzaamheid, circulariteit, digitalisering, robotica (en BIM) in de gebouwde omgeving.

TVVL kijkt naar de toekomst en verbindt professionals aan elkaar om oplossingen te bedenken voor toekomstige vraagstukken. Samen met de professionals ontwikkelen we kennis en bieden dit aan in de vorm van artikelen, technische rapporten en lezingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de TVVL Techniekdag van 2018, waarin Diederik Samsom WENG en het PvE Gezonde Kantoren in ontvangst nam (lees hieronder meer hierover). Bovendien werkt TVVL samen met andere brancheverenigingen en kennisorganisaties. Door samenwerking ontstaat innovatie en dit is waar TVVL zich al 60 jaar voor inzet!

Met trots heb ik een aantal activiteiten van de verschillende professionals, expertgroepen en communities gebundeld in relatie tot het Klimaatakkoord. Om de doelstelling van 3,4 Mton CO2-reductie in 2030 in de gebouwde omgeving te halen, moeten er ongeveer 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd worden en moet de CO2-uitstoot in de bestaande utiliteitsbouw in 2030 met 1 Mton extra worden teruggebracht.

Normering en opschaling verduurzaming Utiliteitsbouw – WENG

Voor utiliteitsbouw is gekozen voor een normering richting 2030 en 2050 die leidt tot een extra CO2-reductie. Het werkelijke energieverbruik van verschillende gebouw- en gebruiksfuncties, is daarbij het uitgangspunt. TVVL startte al meer dan 3 jaar geleden met de ontwikkeling van WENG (Werkelijk EnergieNeutraal Gebouw). WENG biedt een uniforme methodiek met objectieve en betrouwbare indicatoren voor de werkelijke energie-efficiëntie van gebouwen. Op www.weng.nl kun je het WENG-label van jouw gebouw berekenen, wat direct de benodigde benchmark vormt. Op dit moment wordt gewerkt aan een automatische koppeling met gegevens uit het Kadaster en de meetbedrijven.

Meer duurzame warmte en gas – Geothermie en Waterstof

Ook moet er voldoende duurzame warmte beschikbaar worden gemaakt om te voldoen aan de doelstelling van die 3,4 Mton CO2-reductie. De warmtesector (productie en levering) zal hiertoe een groei realiseren van de inzet van duurzame warmtebronnen, waaronder geothermie en duurzame gassen. In 2018 startte een groep de verkenning naar duurzame opwekking met geothermie voor gebouwen. Er werd kennis opgehaald en vertaald naar een verantwoorde aanpak en opzet voor geothermische projecten voor de gebouwde omgeving. De problematiek ligt vooral in de enorme warmtevraag die benodigd is, de retourtemperatuur die niet al te hoog mag zijn (richtlijn ≤ 40°C ), en het boren in binnenstedelijke gebieden dat voor een uitdaging zorgt.

Het Klimaatakkoord ziet ook een groeiende belangstelling voor waterstof in de gebouwde omgeving. Daarvoor zijn pilots en demo’s de komende jaren erg belangrijk. Bij TVVL is een Waterstof Community actief. Het doel is om kennis te delen en over te dragen over waterstof als mogelijke oplossing binnen de energietransitie in de gebouwde omgeving. De inzichten in kansen en bedreigingen over waterstof worden onderzocht en gedeeld. Denk daarbij aan het organiseren van excursies, studiereizen, colleges en het schrijven van artikelen. Op de TVVL Techniekdag op 13 november 2019 heeft Waterstof als onderwerp een belangrijke rol binnen het thema Energie voor de Toekomst. Binnen de Waterstof community vind je meer informatie, kennis en de laatste ontwikkelingen m.b.t. waterstof.

Verduurzamingsopgave breder zien – Circulariteit en Gezondheid

Daarnaast wil ik toevoegen dat we de verduurzamingsopgave breder moeten zien dan alleen een energieopgave. Een andere ontwikkeling binnen TVVL is de community die de ‘trias circulair’ voor gebouwinstallaties ontwikkeld. Na de zomer raadpleegt de community Circulaire Installaties verschillende marktpartijen, en leden van TVVL, om eind van het jaar de strategie voor circulaire gebouwinstallaties op te leveren. Houd daarvoor ook zeker de TVVL Techniekdag op 13 november in de gaten.

Het laatste project dat ik wil noemen is het PvE Gezonde Gebouwen. De energietransitie krijgt veel aandacht, maar het belang van gezonde kantoren met een behaaglijk binnenklimaat moet niet onderbelicht worden in de energietransitie. Het PvE helpt partijen die kantoren willen (her)ontwikkelen die niet alleen energiezuinig zijn, maar vooral ook gezond, comfortabel en productiviteit-bevorderend.

Door samenwerking ontstaat innovatie

Tot slot vind ik het geweldig te noemen dat al deze activiteiten mogelijk zijn gemaakt met hulp van andere samenwerkingen, zoals het Platform Duurzame Huisvesting, Stichting PIT en door middel van Connect 2025, de toekomstverkenning voor de installatiebranche (mede door ISSO, Techniek Nederland, OTIB, KvINL). Eerder dit jaar gaven tientallen professionals vanuit TVVL al hun visie en ideeën op 5 belangrijke thema’s voor de energietransitie en de verduurzaming van onze gebouwde omgeving, waarvan de uitkomst is gepresenteerd in een transitiedocument.

Kijk voor meer info en (onderzoeks)projecten eens verder rond op TVVL Connect. Heb je ideeën en zoek je TVVL als partner, meld je bij ons aan! Ik zie alweer kansen voor nieuwe projecten, samenwerkingen die door het netwerk van TVVL en daarbuiten kunnen ontstaan. Bovendien draagt deze kennis bij aan onze hoogwaardige opleidingen, want voor een succesvolle transitie moet de kwaliteit in onze sector op niveau zijn. 

Profielfoto van Femke van Egmond
Femke van Egmond
2 juli 2019
Profielfoto van Femke van Egmond
Femke van Egmond
2 juli 2019

Goed bezig, Daniëlle!