Blog

Integraal ontwerp van woningen nog vaak zoek

8 november 2018 | 1 minuut lezen

In de realisatie van een nieuwe woning is de leidingwaterinstallatie van ondergeschikt belang voor veel partijen. Het is een vrij goedkope en makkelijk aan te brengen installatie, wanneer we enerziezuinige warmtapwaterbereiders en het voorkomen van ongewenste opwarming buiten beschouwing laten. De installateur komt pas in een laat stadium van de bouw in beeld. Woningen zijn dan al in bouwkundig opzicht definitief ontwikkeld, terwijl het ontwerp en dimensionering van de leidingwaterinstallatie nog moet beginnen. Dit stelt installateurs zeer regelmatig voor grote problemen, die helaas vaak nog worden gebagatelliseerd en de installateur met zijn rug tegen de muur plaatsen.

Neem bijvoorbeeld een appartementencomplex voor seniorenwoningen.  De waterleidingen moesten vanaf de meterkast met stadsverwarming in een koele strook naar badkamer en keuken worden gelegd. In de gang bevonden zich echter ook de verwarmingsleidingen naar radiatoren. Het aanleggen van de waterleidingen onderin de constructievloer en de cv-leidingen in de afwerkvloer bood onvoldoende mogelijkheid om de waterleidingen koel te houden, vanwege de hoge ontwerp ruimtetemperaturen. De installateur werd gedwongen om binnen zijn beperkte tijd en middelen een oplossing te vinden. Het betrof immers een installatietechnisch probleem! Dergelijke problemen vragen echter bijna altijd om een integrale benadering.

ISSO pakte de herziening van ISSO-publicatie 30, Leidingwaterinstallaties in woningen aan om te beginnen het totstandkomingsproces van een woning beter te faciliteren. Zodat fouten tijdens ontwerp en aanleg kunnen worden voorkomen.

De publicatie omvat alle keuzes die bij nieuwbouw - meestal door anderen dan de installateur – worden gemaakt, ondersteund door omvangrijke stappenplannen en bijbehorende checklists. Voor een juist ontwerp en aanleg zijn echter een integrale benadering van bouw en installaties onontbeerlijk. Ik hoop dat de stappenplannen, checklists en uitleg over het Programma van eisen uiteindelijk ook via u hun weg vinden naar de bouwwereld van architect en aannemer.

Op het Nationaal Congres Sanitaire Technieken van TVVL op 19 juni in de Flint in Amersfoort vertel ik meer over hoe deze ISSO-Publicatie kan worden toegepast. Verder besteed ik aandacht aan recente wijzigingen in NEN1006 en de Waterwerkbladen.

Thema'sGroepenDeelnemersProjecten