Blog

Wat denk jij van de toepassing van aquathermie?

Profielfoto van Daniëlle Dikhoff
13 augustus 2019 | 1 minuut lezen

Naar aanleiding van het artikel in de NRC ben ik wel benieuwd naar de kansen en aandachtspunten rondom aquathermie. Hoe groot wordt de bijdrage van aquathermie voor de grote uitdaging voor een duurzame energievoorziening? 

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/08/07/in-theorie-kan-aquathermie-groot-worden-a3969334

Profielfoto van Aone van Aarsen
15 augustus 2019
Profielfoto van Aone van Aarsen
15 augustus 2019

Op je vraag : aquathermie is een mooi woord voor het gebruik van oppervlaktewater als bron of regeneratie van een warmtepompbodemsysteem.

Provincie ZuidHolland gedoogt volgens mij een onbalans in de bodem voor woonhuizen.

Het zou mij verbazen als dit een grote vlucht zal nemen.

Profielfoto van Christiaan Nijboer
15 augustus 2019
Profielfoto van Christiaan Nijboer
15 augustus 2019

TEO is zeker een interessante bron, ik kom het nu in projecten tegen in de genoemde optie voor regeneratie van een bodembron (warmte laden in de zomer, oppervlakte water koelt af). Het waterschap geeft aan dat dit ook gunstig is voor het oppervlaktewater (minder algengroei ed.).

Per project zal het een afweging zijn of er voldoende (debiet van het) oppervlaktewater beschikbaar is zodat de temperatuur van het oppervlaktewater binnen de grenzen blijft (teveel opwarming of afkoeling is ongewenst voor de waterkwaliteit). Ook valt op dat de kosten voor een warmtewisselaar (bv. ingebouwd in stuw) relatief hoog kunnen zijn, waardoor de (financiële) afweging gemaakt moet worden met andere vormen van regeneratie (dry cooler, zonthermisch).

Profielfoto van Elmer van Krimpen
15 augustus 2019
Profielfoto van Elmer van Krimpen
15 augustus 2019

Aquathermie is een interessante techniek waarmee we zeker een deel van het gas kunnen vervangen. De getallen lijken me echter wel wat optimistisch. Een en ander zal ook afhankelijk zijn van subsidies voor de verdere ontwikkeling. Ben benieuwd hoe het over een aantal jaren staat. 

Profielfoto van Hans van Arnhem
14 augustus 2019
Profielfoto van Hans van Arnhem
14 augustus 2019

Aquathermie bied zeker kansen om als thermische energiebron voor warmtenetten, maar ook bij individuele afname een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het gasverbruik.

Zaken als geluidsoverlast en temperatuur ondergrenzen kunnen situationeel voorkomende thema's zijn, maar zijn zeker niet algemeen geldend. Als adviseur aquathermie ben ik dagelijks bezig met ontwerpen van systemen om aquathermie toe te passen. Hierbij komen zowel direct als indirect gebruik voor, bij indirect gebruik wordt een WKO toegepast.

Belangrijk voordeel van aquathermie is dat het ook rendabel kan zijn bij kleinschalige projecten, zelfs bij de kleinschaligheid als in een individuele woning.

Profielfoto van Diny Dikken
14 augustus 2019
Profielfoto van Diny Dikken
14 augustus 2019

In principe een prachtig systeem. In de aanleg moet er wel aandacht worden besteed aan de aanleg in verband met installatiegeluid. Het kan in woongebouwen geluidsoverlast veroorzaken wanneer daar geen aandacht aan wordt besteedt. Als het dan geluidsoverlast betreft in de vorm van laagfrequent geluid, is de oorzaak achteraf moeilijk te achterhalen en op te lossen.

Profielfoto van Harm Valk
14 augustus 2019
Profielfoto van Harm Valk
14 augustus 2019

Aquathermie is een logische schakel in de keten van technieken die nodig zijn voor een duurzame energievoorziening van de gebouwde omgeving. In het artikel wordt terecht gewezen op de beperkingen (hoewel de ondergrens van 14 oC naar mijn mening niet algemeen geldend is) en de samenhang met het WKO-systeem. In feite wordt de aquathermie hier ingezet om de thermische balans in de bodem te bewaken. Ook in situaties met een maatgevende koudevraag zijn er dan mogelijkheden. 

In dit verband is het leuk om te wijzen op de prikkelende stelling van Andy vd Dobbelsteen over de haalbaarheid van een Elfstedentocht bij inzet van aquathermie:

https://www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20190220-het-meesterplan-voor-een-elfstedentocht-in-2020-it-giet-oan

en

https://www.vakbladwarmtepompen.nl/sector/nieuws/2019/07/hoogleraar-aquathermie-gaat-een-groot-ding-worden-1014949