Blog
Geplaatst door TVVL

Ontwikkelingen installatiebranche en het Klimaatakkoord

Mijn eerste blog voor TVVL Connect. Het in juni gepresenteerde Klimaatakkoord bevat onderwerpen genoeg om te bespreken. Juist omdat het Klimaatakkoord sterk aansluit bij de onderwerpen waar onze leden ook mee aan de slag zijn. Denk aan duurzaamheid, circu
Profielfoto van John Lens
20 augustus 2019 | 2 minuten lezen
Mijn eerste blog voor TVVL Connect. Het in juni gepresenteerde Klimaatakkoord bevat onderwerpen genoeg om te bespreken. Juist omdat het Klimaatakkoord sterk aansluit bij de onderwerpen waar onze leden ook mee aan de slag zijn. Denk aan duurzaamheid, circulariteit, digitalisering, energiebesparing en robotica in de gebouwde omgeving. Mijn collega Daniëlle Dikhoff heeft in een eerder blog al een aantal van deze activiteiten vanuit TVVL in relatie tot het Klimaatakkoord gebundeld. Maar waar het grootste deel van het Klimaatakkoord zich richt op specifieke maatregelen voor de verschillende sectoren, is hoe professionals binnen ons werk en persoonlijk voorbereiden op wat komen gaat volgens mij minstens zo belangrijk.

In de toekomstvisie Connect 2025 wordt gesproken over een groot tekort aan technisch geschoold personeel, waarbij de installatiebranche alleen al spreekt over een tekort van 15.000 mensen. Met de energietransitie en de overgang naar een duurzame economie zijn zelfs nog vele tienduizenden extra werknemers nodig. Door de focus op innovatie zullen functies ontstaan die we nu nog niet kennen en oude functies juist verdwijnen. Als je dan praat over scholing en ontwikkeling rijst de vraag hoe we (nieuwe) medewerkers kunnen voorbereiden op de toekomst. Het hoge tempo van innovaties vraagt namelijk om flexibiliteit en aanpassingsvermogen, een arbeidsleven lang.

Ook binnen TVVL zien we dat de snelkookpan aan ontwikkelingen veel van ons vraagt. Ik heb al eens eerder gezegd dat de oplossing voor een specifieke transitievraag begint bij het samenbrengen van de juiste mensen met de juiste kennis. En dat de bouwkolom verandert in een bouwzwerm die steeds wijzigt van samenstelling en koers, net als een zwerm spreeuwen in de lucht. Onze leden en onze collega’s op het verenigingsbureau maken deze omslag bijna dagelijks. Ik krijg er ongelooflijk veel energie van om te zien hoe leden elkaar opzoeken om te innoveren en oplossingen te bedenken voor de uitdagingen waar wij voor staan. En hoe er nu binnen TVVL Connect naast de ‘vaste’ TVVL expertgroepen ook laagdrempelige communities ontstaan waar steeds meer professionals zich bij aansluiten en zo actief een bijdrage leveren. Tot slot zie ik hoe de kennis die binnen deze expertgroepen en communities wordt ontwikkeld steeds grootschaliger wordt doorgezet naar onze (nieuwe) cursussen en opleidingen, naar onze bijeenkomsten en evenementen en zelfs zijn weg vindt buiten onze vereniging. Dan maakt dat mij ongelooflijk trots.

Ja, de doelen die in het Klimaatakkoord zijn benoemd vragen veel van de branche in zijn geheel en van ons als professionals. Maar de energie die we er op alle vlakken voor terugkrijgen maakt het naar mijn idee meer dan de moeite waard. Als we elkaar blijven helpen, ondersteunen en de verbinding blijven zoeken houden we energie voor de toekomst. En dat is ten slotte toch waar het allemaal om draait?!