Nieuwsbericht

Toetreding partners Merosch

Profielfoto van Esther Wagensveld
5 mei 2021 | 3 minuten lezen

Bodegraven/Amersfoort – mei 2021 – Per heden zijn senior adviseurs Robbert van Rijswijk en Bart Advokaat, 11 respectievelijk 9 jaar in dienst, partners van Merosch. Het bedrijf, opgericht door Ronald Schilt in 2008, krijgt hiermee versterking en verbreding van expertise op het gebied van onderzoek en ontwerp & realisatie. Twee enthousiaste adviseurs vol ideeën en plannen om het bureau nog verder uit te bouwen.

‘Het moet en kan beter’

In 2008 is Ronald Schilt gestart met Merosch, zijn missie: ‘Het moet en kan beter’. Zo heeft hij de afgelopen jaren met een groeiend team, van inmiddels meer dan 25 medewerkers, een belangrijke bijdrage geleverd aan de verduurzaming van gebouwen en gebieden in Nederland. Van scratch af aan is het bedrijf gegroeid tot een toonaangevend adviesbureau voor duurzame gebouwen en gebieden in Nederland.

Merosch werkt aan de thema’s energie, gezondheid, circulariteit, de warmtetransitie en integraliteit. De organisatie innoveert continu binnen deze thema’s en verlegt grenzen. Zo heeft Merosch meegewerkt aan de eerste aardgasloze en energieneutrale wijk van Nederland. Er werden ook al meer dan 120 scholen gezonder en duurzamer gemaakt in opdracht van gemeente Amsterdam. Momenteel werkt Merosch aan de grootste duurzame binnenstedelijke herontwikkeling (Merwede Utrecht).

Extra vestiging en nieuwe partners

Het bedrijf ontwikkelt door en in oktober 2020 is een extra vestiging in Amersfoort geopend. Vanuit die regio timmert Merosch nu hard aan de weg om ook daar de hoge duurzame ambities waar het bureau voor staat, vorm te geven. Door de groei in de achterliggende jaren, is er behoefte en ruimte gekomen om naast directeur Ronald Schilt, nieuwe partners binnen Merosch toe te voegen. Daarom zijn Robbert van Rijswijk en Bart Advokaat, beiden al meer dan 11 respectievelijk 9 jaar in dienst, als partners toegetreden.

Binnen Merosch leidt Robbert van Rijswijk het team onderzoek, maar ook zelf is hij als adviseur iemand waar je niet omheen kan. Door zijn grote kennis en ervaring, zal het advies dat je van Robbert krijgt tot in de detail kloppen en weet hij precies waar het over gaat als het om warmtetransitie gaat en welke oplossingen daarbij passen. Daarnaast is hij ‘Meroscher’ van het eerste uur en één van de cultuurdragers van Merosch en zal dit in Amersfoort ook weer voortzetten.
Bart Advokaat leidt het team ontwerp & realisatie en is de expert op het gebied van gezonde en energiezuinige gebouwen. In elk project weet hij de opdrachtgever er weer van te overtuigen om voor ENG (energieneutraal) of zelfs NOM (Nul-Op-de-Meter) te gaan. ‘Dat vergt soms geduld en overtuigingskracht’ vult Bart aan. ‘We schrijven daarvoor goede businesscases waarin we verschillende klimaat- en energieconcepten met elkaar vergelijken. Dat geeft inzicht en dat helpt’ zegt hij met een glimlach.

Doorontwikkeling naar top adviesbureaus van Nederland

Beide heren zijn ambitieus en willen met Merosch uitgroeien tot één van de top adviesbureaus van Nederland als het gaat om de verduurzaming van gebouwen en gebieden in Nederland. Robbert zegt enthousiast: ‘Vanuit Amersfoort wil ik een volgend Merosch-bolwerk optuigen waarin we met dezelfde missie en drive naamsbekendheid opbouwen in de regio’s waarin we nu nog weinig actief zijn.’ Bart ziet daarnaast voor het bureau een steeds grotere rol weggelegd voor integrale duurzaamheid binnen projecten. ‘Naast gezondheidenergie en de warmtetransitie, zijn wij meer en meer bezig met de volgende stap in het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Denk hierbij aan thema’s zoals klimaatadaptatie, natuurinclusief en circulair bouwen.’

Meer informatie: