Nieuwsbericht
Geplaatst door TVVL

Volop dynamiek tijdens eerste online TVVL Techniekdag

Profielfoto van Redactie TVVL Connect
26 november 2020 | 3 minuten lezen

Met veel afwisseling en een enorme dynamiek vierde TVVL op woensdag 18 november haar eerste online Techniekdag. De coronacrisis was de aanleiding om de jaarlijkse TVVL Techniekdag via een digitaal platform naar de leden te brengen. Ruim 130 mensen waren gedurende het hele event ingelogd om niet alleen veel verschillende lezingen, maar ook de uitreiking van de B.J. Max prijs en de erelidmaatschappen mee te maken. Bovendien kreeg elke deelnemer op zijn thuisadres een heerlijke lunchbox bezorgd, waardoor deze online beleving ook een offline traktatie in zich had.

Bekijk ook de opnames terug

Dagvoorzitter Kees Boekel nam, samen met moderator Olaf Oosting - beide TVVL bestuursleden - de kijkers tijdens dit event bij de hand en zij loodsten hen door het digitale programma. Samen zorgden zij dat alle sprekers, in de studio in Woerden of thuis achter hun eigen computer, op tijd konden beginnen. Ook zorgden zij, samen met nog enkele moderators, dat alle vragen bij de sprekers terecht kwamen en zoveel mogelijk van een antwoord werden voorzien.

Twee erelidmaatschappen
Na de introductie startte Jaap Dijkgraaf, voorzitter van TVVL met het benoemen van twee ereleden. Ben Bronsema, een TVVL-lid met een enorme staat van dienst in het installatievak, ontving als eerste het erelidmaatschap van TVVL. Al ruim een halve eeuw is hij lid van de vereniging en ontving eerder ook al de B.J. Max Prijs en de gouden penning. Het andere erelidmaatschap ging naar Henk Willem van Dorp die 6,5 jaar geleden het voorzitterschap van TVVL op zich nam en die functie vorig jaar overdroeg. Hij klom, zo zei Dijkgraaf, in de stuurhut van de vereniging toen zij een beetje verdwaald was en heeft de club vervolgens weer vaste koers en vaart gegeven. Tot slot nam Dijkgraaf ook afscheid van Theo Ockhuijsen die zich vele jaren als bestuurslid van TVVL heeft ingezet en onder meer de motor achter de TVVL Techniekdag was.

Eerste vier parallelsessies
Wat volgde was het eerste blok van vier parallelsessies. De deelnemers konden kiezen uit technische sessies in twee zalen, oftewel digitale podia: op het ene podium gaf Fons Pennartz een presentatie over de actuele inzichten en ontwikkelingen rondom koudemiddelen, gevolgd door en presentatie over riool en corona door Francesco Franchimon. In deze lezing ging het over de cruciale rol van een goed functionerend riool bij de bestrijding van pandemieën en de lessen die we daar nu al uit kunnen trekken naar aanleiding van de coronapandemie. Op het andere digitale podium gingen de parallelsessies over de wensen rondom de aanpasbaarheid van klimaatinstallaties, verzorgd door Roelant van der Putten, gevolgd door een voordracht over de drinkwatertemperatuur aan het tappunt, gegeven door Mirjam Blokker. Door de opwarming in stedelijk gebied, maar ook door steeds meer warmtenetten in de bodem, stijgt de drinkwatertemperatuur in de zomer tot gevaarlijke hoogte.

Uitreiking B.J. Max Prijs
Na de parallelsessies verplaatsten alle deelnemers zich, via een simpele muisklik, naar het centrale podium. Daar mocht juryvoorzitter Wim Zeiler de B.J. Max prijs 2020 uitreiken. In de categorie ‘bewezen expert’ ging de onderscheiding naar ing. Jan Buijs voor zijn vele werk en onderzoek naar geluid van installaties. De B.J. Max prijs in de categorie ‘aanstormend talent’ ging naar Lieke Noij die onderzoek doet naar de rol van aquathermie en meer specifiek binnen een riothermie-project. Tot slot van dit centrale intermezzo op de TVVL Techniekdag volgde een presentatie door Maaike Leichsenring, de Nederlandse genomineerde voor de REHVA Student Competition 2020. Deze zeer technische presentatie ging over haar onderzoek naar de invloed van vloeistofpatronen op de prestaties van platenwisselaars.  

Tweede serie parallelsessies
Voor de vier parallelsessies in het middagdeel van de Techniekdag gingen de deelnemers opnieuw naar twee verschillende podia. In de ene ‘zaal’ vertelden Johan Bredenbeek en Edgar van de Kamp over ‘BIM als collega’ gevolgd door een presentatie met als onderwerp ‘Hoe gezond is jouw werkplek’, waarbij Peter Muizebelt en Jeroen Muller ingingen op de invloed van het binnenklimaat op je thuiswerkplek. Op het andere podium vertelde Toine van den Boomen over ‘Hoe halen we lucht uit de MPG’, met daarbij aandacht voor de door TVVL ontwikkelde Circulariteitsschijf. Na hem vertelden Marcel Loomans en Noortje Alders over het Masterplan Ventilatie en de mogelijkheden om aan besmettingskansen te kunnen rekenen. Deze parallelsessie vormde meteen een mooi bruggetje naar de twee afsluitende, plenaire presentaties.

Gezonde kantoren en virussen
De eerste, plenaire en afsluitende lezing werd verzorgd door Atze Boerstra, die het geüpdatete PVE Gezonde Kantoren kwam toelichten en promoten. Naar verwachting in januari 2021 is deze publicatie met actuele, nieuwe inzichten beschikbaar. Na Boerstra was het podium voor Hans in 't Veen, longarts in het Franciscus Gasthuis & Vlietland, die een keynote verzorgde over de rol van aerosolen in de transmissie van virussen. Onderzoek toont aan dat dit een zeer reële transmissiemethode is, wat de noodzaak impliceert van voldoende ventilatie in binnenruimten zonder dat we via het ventilatiesysteem virusbevattende aerosolen recirculeren. Ook liet hij zien dat het gebruik van goede gezichtsmaskers een meerwaarde kan zijn. Met deze presentatie als uitsmijter eindigde het technisch inhoudelijke deel van de TVVL Techniekdag. De leden die nog geen genoeg van hun beeldscherm hadden, mochten nog een uurtje uur blijven ‘hangen’ voor een ludieke pubquiz.

Een korte sfeerimpressie: