Nieuwsbericht
Geplaatst door TVVL

Bruggen Bouwen tussen hoger onderwijs en installatiebedrijven

4 mei 2022 | 2 minuten lezen

Op 13 april 2022 vond de tweede editie van het Bruggen Bouwen Event plaats onder leiding van dagvoorzitter Theo Ockhuijsen. Een succesvolle editie met ruim 30 deelnemers van installatiebedrijven, hogescholen en technische universiteiten. Graag geven we je een terugblik van het evenement en vragen we jou actief om input. Wil jij helpen om meer structureel de bruggen te bouwen? Lees dan snel verder.

Een terugblik
De ochtend begon met een opening van onze voorzitter Jaap Dijkgraaf over het integreren van jongeren in onze branche. Dit werd gevolgd door meer inspiratiesessies van Christian Struck, Laure Itard, Joep van de Velden, Michiel van Bruggen en Wilko Planje. Zij deelden hun ervaringen over verschillende samenwerkingsprojecten en wat er daar goed aan werkte of wat een uitdaging was. Zo vertelde Laure Itard van TU Delft over het project van de Green Village; Hoe dit is opgestart, hoe het vervolg georganiseerd werd en hoe hier nieuwe partijen bij betrokken werden? Tegelijkertijd haalde ze ook de relevantie van projecten voor verschillende doelgroepen aan. Zo zijn er proefschriften van al 25 jaar oud welke nog steeds relevant zijn, maar welke ‘vertaald’ zouden moeten worden naar de praktijk. Wilco Planje van de Hogeschool Utrecht vertelde meer over welke subsidies zij gebruiken om samenwerkingsprojecten mee van de grond te krijgen. Hij gaf ook aan dat het belangrijk is medewerkers vrij te maken voor dit soort projecten. Als dit bovenop de ‘sleur van de dag’ komt, gebeurt het vaak niet.

Na al deze voorbeelden was er voldoende inspiratie om verder met elkaar te brainstormen in afzonderlijke groepjes. In een zo divers mogelijk team werd nagedacht over;

  • Wat zijn succesfactoren van samenwerkingsprojecten?
  • Wat zijn uitdagingen in samenwerkingsprojecten?
  • Hoe kunnen deze uitdagingen opgelost worden?
  • En hoe kan TVVL hierbij ondersteunen?

De uitkomst. Na 45 minuten dialoog, was de uitkomst als volgt: De belangrijkste succesfactoren zijn het structureel agenderen van samenwerkingen en het opbouwen van langdurige relaties. Daarnaast is het belangrijk dat er altijd een win-win situatie is voor student/onderwijs en het bedrijfsleven, dat er een duidelijke doelstelling is en dat er vanuit het bedrijfsleven een open en nieuwsgierige houding is naar onderzoek. De voornaamste uitdagingen zit hem volgens  de deelnemers  voornamelijk in de opstartfase. Hier zijn problemen bij het in kaart brengen en communiceren van de toegevoegde waarde van het project, samenwerking met verschillende partijen in de vroege fase en het verkrijgen van genoeg kritische massa voornamelijk voor investeringen. Ook het vertalen van resultaten naar de praktijk wordt vaak genoemd als probleem. Op de vraag waar TVVL kan bijdragen aan het oplossen van een aantal van deze uitdagingen, zagen de aanwezigen  veel mogelijkheden. Concrete acties die genoemd werden zijn een TVVL stagebank, het samenbrengen van verschillende doelgroepen, crowdfund acties, challenge based education, het bieden van een platform, speeddaten tussen organisaties en het uitreiken van een TVVL scriptieprijs.

Hoe nu verder?
Wij waren erg blij met alle input en zijn erg enthousiast over al deze ideeën. Met een aantal van deze ideeën gaan we dan ook direct aan de slag. Zo gaan we zorgen voor meer structurele contacten door dit onderwerp te blijven agenderen. Tijdens de Techniekdag 2022 in het najaar  organiseren wij weer een Bruggen Bouwen Event, dus blokkeer 9 november 2022 alvast in je agenda!

Verder wordt er nagedacht over het opzetten van een expertgroep ‘Bruggen Bouwen’. Samen met deze projectgroep willen wij soortgelijke bijeenkomsten vaker organiseren, om ervoor te zorgen dat succesfactoren beter geborgd worden en dat we gezamenlijk de uitdagingen kunnen oplossen. Ideeën zijn bijvoorbeeld om bijeenkomsten te organiseren die meer gericht zijn op HR-management of studenten. Mogelijk komen hier ook samenwerkingsprojecten uit voort waar wij dan weer van kunnen leren. Heb je interesse om hier een bijdrage aan te leveren? Neem dan contact op met Chantal Spruit op c.spruit@tvvl.nl of Elmer van Krimpen e.vankrimpen@tvvl.nl .

Bedankt voor jullie deelname en hopelijk tot de volgende keer.

Elmer van Krimpen en Chantal Spruit

Thema'sGroepenDeelnemersProjecten