Nieuwsbericht

Masterclasses Post HBO Koudetechniek

Profielfoto van Judith Ruijter-Overklift Vaupel Kleijn
14 september 2022 | 2 minuten lezen
Masterclass Warmtepompen Industrie

Warmtepompen nemen een belangrijke plaats in bij de voorgenomen energietransitie vanuit de EU en NL doelstelling van 45% en 95% CO2 emissie reductie per 2030 respectievelijk 2050. Met een warmtepomp bij een COP groter dan 3 wordt sterk op CO2 emissie gereduceerd. In 2030 is de verwachting dat de omrekeningsfactor van kg CO2/kWh elektriciteit ruim is gehalveerd. De warmtepompen zijn bij een lagere COP al effectief.

Warmtepompen raken steeds meer ingeburgerd in de gebouwde omgeving. Echter de industrie is nog maar recentelijk met deze techniek begonnen. Aan de industriële warmtepompen worden andere eisen gesteld dan aan die in de woningbouw. Ook is de inpassing van warmtepompen complexer, veel meer gevarieerd qua bedrijfscondities, zoals de temperatuurrange van 50°C tot 150°C. De warmtebronnen zijn veel meer divers.

Er bestaan opleidingen in warmtepompen voor de gebouwde omgeving maar geen specifieke opleiding voor industriële warmtepompen die ingaat op de specifieke condities in de industrie. Om deze reden biedt de Stichting Post HBO Koudetechniek (SPHBOK) de opleiding “Warmtepompen voor de industrie” aan.

DUUR, PLAATS EN ORGANISATIE
De opzet is vergelijkbaar met die van de succesvolle SPHBOK Masterclass CO2 Transkritisch. Theorie en praktijkcases worden behandeld. Evenzo zijn er werkcollege-uren waarbij in groepsverband cases worden uitgewerkt. De masterclass bestaat uit 2 dagen van circa 13.30 tot circa 20.30 uur  Deze masterclass wordt gegeven bij TVVL aan de Korenmolenlaan 4 in Woerden.

KOSTEN OPLEIDING
De all-in cursuskosten bedragen € 1.250,= excl. BTW. Dit is inclusief koffie/thee/frisdrank en diner.

PLANNING
De 3e Masterclass Warmtepompen Industrie staat gepland op woensdag 26 oktober en woensdag 9 november 2022. Aanmelden is nog mogelijk!

AANMELDEN
U kunt zich aanmelden door middel van het  aanmeldingsformulier Masterclass Warmtepompen Industrie okt.nov. 2022 (1). Stuur het ingevulde aanmeldformulier naar cursus@posthbokoudetechniek.nl

Masterclass CO₂

Masterclass CO₂ transkritisch
De Masterclass CO₂ transkritisch wordt uitgevoerd door de Stichting Post HBO Koudetechniek. Dit betreft een intensieve samenwerking tussen NVKL, KNVvK, UBF‐ACA, SOK en de docenten van de opleiding Post HBO koudetechniek.

Doelstelling van de opleiding
Bijscholen van koeltechnici in de specifieke proceseigenschappen en toepassingsgrenzen van CO2 en de implicaties voor ontwerp van apparaten en systemen van transkritische koel- en verwarmingsinstallaties.

KORTE INHOUD VAN DE OPLEIDING
De Masterclass geeft door theoretische achtergronden inzicht in de werking, constructie en efficiency van een CO₂ transkritische koelinstallatie. De theorie wordt ondersteund door praktijkmetingen aan een in bedrijf zijnde transkritische installatie. De ervaringen in de Masterclass zijn vooral gebaseerd op supermarktsystemen, deze zijn goed toepasbaar op industriële systemen. Bij goed afgelegde eindtoets wordt een certificaat verstrekt.

ONDERDELEN

  • theorie van transkritisch koelsysteem, gaskoeler en verdamper
  • optimalisatie berekeningen met programma Coolpack  en Pack Calculation Pro
  •  online uitleg van tijdens de cursus toe te passen selectie software van en door 4 verschillende leveranciers
  • praktische handelingen/beoordelingen van werkend systeem
  • regeldynamiek van het systeem
  • selectie van gaskoeler en regelcomponenten
  • warmteterugwinning en oliehuishouding

DUUR, PLAATS EN ORGANISATIE
De Masterclass omvat in totaal 4 middag/avondsessies:

3 middag/avond sessies van 13.30 tot 20.30 en
1 online sessie als online uitleg van  tijdens de cursus toe te passen selectie software van en door 4 verschillende leveranciers.

De Masterclass wordt verzorgd bij Aeres Tech in Ede door 3 zeer ervaren CO₂ specialisten van het eerste uur.
Per Masterclass kunnen maximaal 14 cursisten deelnemen.

De organisatie van de opleiding is in handen van TVVL in opdracht van de Stichting Post HBO Koudetechniek.

Meer informatie op http://www.opleidingkoude.nl/masterclasses/