Nieuwsbericht
Geplaatst door TVVL

WEii nu ook voor woningen beschikbaar

Profielfoto van Redactie TVVL Connect
7 december 2022 | 2 minuten lezen

De WEii (Werkelijke Energie Intensiteit Indicator) is nu ook beschikbaar voor woningen. Daar komt uit dat om Paris Proof te halen, het doel voor grondgebonden woningen op 35 kWh/m2 en voor appartementen op 45 kWh/m2 ligt. Daarmee kunnen woningeigenaren zien hoe zij op koers liggen voor Paris Proof. 

Hiermee gaat een langgekoesterde wens van marktpartijen in vervulling. Het Paris Proof doel voor grondgebonden woningen is lager, omdat hier meer opwekking op de woning mogelijk is. Daarnaast is er een correctie voor kleine woningen onder de 75 m2. De bewoners mogen 0,6 kWh/m2 meer gebruiken per elke vierkante meter onder die 75 m2, met een maximum van 15 kWh/m2 en liggen dan nog op koers voor Paris Proof. 

De WEii score van een gebouw wordt berekend op basis van het werkelijke, gemeten, energiegebruik en het gebruiksoppervlak van het gebouw. De eenheid van WEii is kWh per jaar, per m². Voor het ontwikkelen van het WEii Woningen Protocol is voortgeborduurd op de bestaande WEii voor utiliteitsgebouwen. Daarbij is voor het bepalen van de Paris Proof doelen, zoals CO2-neutraal bouwen in 2050, rekening gehouden met de haalbaarheid. 

Uitgangspunten WEii Woningen

WEii voor woningen is gericht op bestaande woningen en woongebouwen. Bij de ontwikkeling van WEii Woningen is continu gekeken naar de uitgangspunten van WEii. Meten staat daarbij centraal, de methode moet daarnaast voor iedereen uitlegbaar zijn en het gebouw staat centraal. De WEii valt onder de invloedsfeer van de gebouweigenaar en gebruiker en is ook een belangrijke stimulans om energie te besparen.

Zeer Onzuinig tot en met Werkelijk EnergieNeutraal Gebouw

Voor het bepalen van de WEii-klassen is gebruikgemaakt van energiegebruiksdata per m2, waaraan klassen zijn gekoppeld van Zeer Onzuinig tot en met Zeer Zuinig, Paris Proof en WENG. Voor Paris Proof geldt dat het energiegebruik met een derde vermindert ten opzichte van het huidig gemiddelde en Werkelijk energie neutraal (WENG) staat gelijk aan 0 kWh/m2. 

De energiezuinigheid van de volgende woningtypen kan met WEii worden beoordeeld:

  • Grondgebonden woning

  • Appartement 

  • Woongebouw 

Paris Proof 

Het gemiddelde energiegebruik was in 2020 1336 m3 aardgas en 2760 kWh elektriciteit met een gemiddelde woninggrootte van 120 m2. Volgens de simpele berekening zou dit een gemiddeld gebruik van 132 kWh/m2 opleveren.  

Voor de ontwikkeling van WEii Woningen is er onderzoek gedaan naar hoe de methode zich verhoudt tot het energielabel, de door BZK gepubliceerde Standaard en Streefwaarden voor woningisolatie en CRREM. Met de aanstaande update van CRREM is deze dichtbij de WEii klassen en daarmee het Paris Proof pad voor woningen gekomen. 

Woningen die zodanige isolatie krijgen dat ze voldoen aan de standaard voor woningisolatie, aangesloten zijn op stadsverwarming of een warmtepomp hebben, zouden met toevoeging van zonnepanelen theoretisch gezien iets onder de voorgestelde Paris Proof grenswaarden komen. Dat wil alleen niet zeggen dat dit werkelijk gemeten ook zo is.

Over WEii

Met de WEii wordt een gebouw beoordeeld op wat er op de energiemeter staat en niet wat het in theorie aan energie zou kunnen gebruiken. DGBC en TVVL maakten deze vorig jaar beschikbaar en met de ervaringen tot nu toe zijn het protocol en de rekentool verder verbeterd.   

Zie het WEii woningen protocol of lees het achtergrondartikel voor meer informatie over het Woningen protocol.