Nieuwsbericht

Gesloten of open bronsysteem?

15 februari 2021 | 1 minuut lezen

De gebouwde omgeving moet waar mogelijke van het gas af. Dat kan o.a. door energie op te wekken (en op te slaan) in bodembronsystemen. Ook kan bij een goed ingeregeld bodembronsysteem een energie-efficientieslag en dus kostenbesparing gemaakt worden. Hierin heb je voor zover ik weet op dit moment open of gesloten bronsystemen. Maar welke randvoorwaarden en kengetallen horen bij de keuze voor een open of gesloten bronsysteem?

>Tot welke vermogens moet je vb ongeveer denken aan gesloten systemen (bodemlus) en vanaf welke vermogens voor een open systeem?

> Wanneer een horizontaal bodemlussensysteem? Wanneer verticaal?

> Bij een open systeem, wanneer is een monobron toereikend en wanneer komt een doublet in beeld?

> Qua inschatting op te wekken vermogens, gaat dat bij gesloten bronnen in X kW/per lus? En hoe bij een open bronsysteem?

> Waar moet kostentechnisch aan gedacht worden bij een gesloten of open bronsysteem? Gaat dat in €/lus of in €/te boren diepte? Hoe gaat deze inschatting bij open systemen? In €/te boren diepte? €/kW welke de bron op gaat leveren? En, wat zijn kengetallen van deze kosten?

> Zijn er nog andere aandachtspunten wanneer te kiezen voor een gesloten of open bronsysteem? Max toegestaan te boren diepte bijvoorbeeld? Beschermd gebied op te zoeken op wkotool.nl? Bodemsamenstelling? Andere zaken waar rekening mee te houden of een bepaald systeem een serieuze optie is?

> Waar staat aquathermie in dit verhaal qua kengetallen? Moet er daarbij al een serieus kanaal in de buurt liggen? Is een meertje voldoende?

Het zou zomaar kunnen dan in bovenstaande vraagstellingen al verkeerde aannames staan. Benoem ze gerust. Het gaat mij er om meer basiskennis en bijbehorende kengetallen te vergaren mbt bodembronsystemen. Wellicht zijn er bepaalde instanties of partijen die mij van bovenstaande info kunnen voorzien? Alle informatie is welkom.

Alvast dank!, Bas van den Hoven

24 februari 2021

Beste Bas,

Dat zijn erg veel vragen, iets teveel om even in een reactie te verwerken. Een paar korte antwoorden:

- Open doubletten: Bij geschikte bodem, grotere vermogens, voldoende ruimte om bronnen te positioneren

- Open monobronnen: Bij geschikte bodem, weinig ruimte voor leidingen, dichte bebouwing, kleinere vermogens.

- Gesloten systemen: Kleine utiliteit en woningen, en/of bij ongeschikte bodem voor open systemen.

Ik raad je aan om een cursus te volgen bij BodemenergieNL. Tevens zijn er meerdere ISSO publicaties over deze onderwerpen.

26 februari 2021

Hi Wobbe, dank voor je reactie!

Ik realiseerde me achteraf inderdaad ook dat het nogal wat vragen zijn. Wellicht teveel in één post idd. Je info, tips en suggesties helpen me al een eind op weg.

Zou ik je eventueel een keer direct mogen contacten?

Ik hoor het graag,

Bas

22 februari 2021

Beste Bas,

Dank voor je vragen, excuus voor de vertraging. Probeer je even te bellen vanochtend en anders mail ik je even. In het TVVL netwerk zijn veel mensen met kennis die je kunnen antwoorden. De vragen zijn prima, alleen het zijn er wat veel, wellicht weerhoudt dat mensen om te antwoorden. Tevens zal ik ook aankaarten of er in TVVL MAgazine een artikel kan komen over het onderwerp.

Met vr.gr. Elmer van Krimpen TVVL

Thema'sGroepenDeelnemersProjecten