Nieuwsbericht

Interactieve Q&A sessie Community Circulaire installaties TVVL

Profielfoto van Olaf Oosting
16 februari 2021 | 2 minuten lezen

Interactieve Q&A sessie Community Circulaire installaties TVVL

Op 10 februari was de eerste Q&A sessie van de Community Circulaire Installaties van TVVL. De belangstelling was groot; er waren meer dan 40 deelnemers. Van de community waren Olaf Oosting, Paul van Dorp, Emil Root, Toine van den Boomen, Ruben Pelzers en Esther Gerritsen aanwezig. Na een korte introductie door gespreksleider Olaf Oosting konden de vragen worden gesteld. Er kwamen veel vragen vanuit de deelnemers die afwisselend door de leden van de expertgroep werden beantwoord. Deelnemers vulden elkaar aan en deelden hun ervaringen met elkaar.

Één van de vragen die werd gesteld was “Wat zijn nu de grote hindernissen voor de installatiebranche om meer circulair te gaan werken? Je leest er over, maar waar lopen de aanwezigen concreet tegen aan? Kennis? Data? Ontbreken van de vraag? Iets anders?” Emil Root (Carrier) vertelde: “Het verkrijgen van concrete productinformatie is vaak een probleem.” Hij lichtte verder toe dat zij ook lang bezig zijn geweest om de nodige informatie van haar leveranciers te ontvangen. Anders dan diverse bouwmaterialen, zoals beton, bestaan installatie-onderdelen vaak uit meerdere onderdelen en materialen.
Een tweede vraag was “In hoeverre zijn niet generieke materialen al als gebruikt beschikbaar? Wastafels en kabelgoten kan je al bestellen via de TU.” Samen met de deelnemers kwamen we tot de conclusie dat er reeds diverse marktplaatsen bestaan. Zo kwam Oogstkaart ter sprake, maar ook andere marktplaatsen zoals Excess Material Exchange (EME), ReUse, Insert en anderen. Van belang is wel te beseffen dat het vaak intermediairs zijn, die vraag en aanbod bij elkaar brengen maar niet fysiek de materialen opslaan. Timing is hierbij van groot belang.
Tot slot werd gevraagd of TVVL het maken van zogenaamde categorie 2 kaarten bij de NMD (Nationale Milieudatabase) ondersteunt. TVVL is een kennisvereniging en zij stimuleert onder andere door webinars als deze de verspreiding van het circulaire gedachtegoed. Categorie 2-kaarten zijn op een LCA van een specifieke productengroep van toepassing. TVVL heeft meerdere producenten als lid, die niet allen in dezelfde groep vallen. We stimuleren bedrijven natuurlijk wel, bijvoorbeeld door kennis te delen zoals tijdens de vorige webinar rondom de NMD en de MPG. Paul van Dorp, die ook lid is van de werkgroep Circulariteit van Techniek Nederland, voegt nog toe dat hier wel over wordt gesproken, maar dat er nog geen besluit over is genomen.

Heb je de Q&A sessie gemist? We gaan dit jaar nog een paar keer een vergelijkbare Q&A sessie organiseren. De eerstvolgende staat gepland op 14 april. Schrijf je alvast in via de website