Prikbord

Een nieuwtje? Een mooi filmpje? Plaats op het prikbord alles waarvan je denkt dat het interessant, inspirerend of onmisbaar is voor andere professionals in onze branche.

Elmer van Krimpen heeft op dit bericht gereageerd

Het aantal bodemenergiesystemen in Nederland neemt in rap tempo toe. Vooral in de woningbouw worden de verticale warmtewisselaars of bodemlussen veelvuldig aangelegd. Het onttrekken van warmte aan de bodem is daarmee een feit. De gemeente is hiervoor het bevoegd gezag en controleert of de aanvraag van het bodemenergiesysteem voldoet. Door de enorme groei van systemen komt het echter steeds vaker voor dat er al bodemenergiesystemen in de nabijheid aanwezig zijn. In dit soort gevallen eist het bevoegd gezag een interferentieberekening.

Wat dit is en hoe dit precies werkt leest u in de bijlage of op onze website: https://vhgm.nl/werkgebieden/bodemenergie/diensten/interferentie/

Femke van Egmond heeft op dit bericht gereageerd

NO MEDIA WITHOUT TECHNOLOGY
YOUNG TVVL heeft het weer voor elkaar! Op 19 september zijn we te gast achter de schermen bij NEP The Netherlands (broadcast services). Benieuwd wat jou te wachten staat tijdens YOUNG TVVL Beyond the Frame? Gave dingen doen, techniek en netwerken... Bekijk de teaser https://www.youtube.com/watch?v=MCKCDUb8DT0 en zorg dat jij erbij bent https://bit.ly/30qMKZ9

Daniëlle Dikhoff heeft op dit bericht gereageerd

Wij werken aan energiecijfers voor de energietransitie. Helpt u mee? - ISSO https://isso.nl/updates/nieuws/nieuwsitem/geef-u-ons-uw-wensen-over-energiecijfers-door/ … @rvo_duurzaam

Daniëlle Dikhoff heeft dit bericht geliked

Wat valt er niet onder ‘Elektrotechniek ‘?
Tijdens het formeren van de gerevitaliseerde TVVL Expertgroep Elektrotechniek ontdekte ik – wederom- de veelzijdigheid van het begrip ‘Elektrotechniek‘. Onwillekeurig denk je dan terug aan je studietijd waar er slechts 2 afstudeerrichtingen waren; Energietechniek en Telecommunicatie. Ik liep een half jaar stage bij Philips Electrologica in Apeldoorn, omdat slechts een klein aantal deskundigen de begrippen Data, Computer, Hardware en Software konden plaatsen. De tijd van uitsluitend mainframes. In de opvolgende jaren kon ik ‘Elektrotechniek’ duiden met de oneliner ‘er zit bijna overal wel een draadje aan’. Dit gaat nu ook al niet meer op met draadloze verbindingen als Wifi, GSM, Bluetooth en noem maar op. Reden te meer om ook de instituties als Techniek NL en ISSO uit te nodigen voor de Expertgroep, met als doel de desbetreffende deskundigen te kunnen bereiken in de respectievelijke achterbannen. Bij deze dus ook de oproep aan onze TVVL leden om met hun deskundigheid een bijdrage te leveren aan de projecten die binnenkort zullen worden vastgesteld. Tot snel.
Kees Smit
Voorzitter. TVVL Expertgroep Elektrotechniek

Daniëlle Dikhoff heeft op dit bericht gereageerd
TVVL aanwezig tijden KNX netwerkbijeenkomst. Ter promotie van de nieuwe TVVL cursus 'Prestatiemonitoring en -analyse van HVAC-installaties', verzorgt Werner Vink een presentatie over het gebruiken van data uit meet- en regelsystemen voor een beter beheer & onderhoud. Aanmelden kan via https://www.eventbrite.nl/e/tickets-knx-netwerkbijeenkomst-59824042321 Voor meer informatie over de nieuwe TVVL cursus, zie https://www.tvvl.nl/cursussen/pah
Daniëlle Dikhoff heeft op dit bericht gereageerd

Beste mensen, hoe halen we nu echte vooruitgang in de transitie uit die beladen sfeer en maken we vanuit Nederland, het verschil voor de hele wereld. Ik kom heel graag in gesprek en tot samenwerking met de Maakindustrie, omdat er m.b.t. zwaartekracht en waterstof nog veel efficientie-,energie- en geldelijk gewin is te behalen.

Harm Valk heeft op dit bericht gereageerd
Kennisinstituten gaan voor realisatie van aardgasvrije gebouwen en gebieden!
Tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in Leeuwarden hebben drie partijen de handen ineen geslagen voor een nieuwe opleiding die zorgt voor een versnelling in de realisatie van aardgasvrije gebouwen en gebieden. NIEMAN De Raadgevende Ingenieurs, Duurzaam Gebouwd en TVVL zien het als een gezamenlijke opdracht om professionals te helpen in de enorme opgave die de komende jaren in de markt ligt: 1.000 gebouwen per dag moeten worden verduurzaamd naar aardgasvrij.  
De opleiding ‘Basiscertificaat Aardgasvrije Gebouwde Omgeving’ is slechts de eerste stap in een uitgebreide opleidingsmatrix die deze partners de komende jaren gaan faciliteren. Hierbij zoeken de initiatiefnemers nadrukkelijk naar samenwerking met andere kennisinstituten in de markt: “De opgave is zo groot dat het een verplichting is voor iedereen hierin nadrukkelijk samen te werken”, aldus de initiatiefnemers.
Lees verder: https://www.tvvl.nl/k/n190/news/view/32864/512/basiscertificaat-aardgasvrije-gebouwde-omgeving.html
inschrijven via: https://www.duurzaamgebouwd.nl/basiscertificaat-aardgasloze-gebouwde-omgeving 
Daniëlle Dikhoff heeft dit bericht geliked
Redactie TVVL Magazine volop in beweging

Na 9 jaar heeft Ineke Thierauf afscheid genomen van de Redactieraad van TVVL Magazine. Rik Altena (DWA) en Willem van der Spoel (TU Delft) sloten op dinsdag 5 februari voor de eerste keer aan. Tijdens de vergadering bedankte John Lens Ineke voor haar inzet en betrokkenheid.

“Ruim 9 jaar is Ineke één van de drijvende krachten geweest die samen met de andere Redactieraadleden invulling heeft gegeven aan TVVL Magazine. Deze invulling kwam in de vorm van het schrijven en reviewen van wetenschappelijke artikelen, het brainstormen over mogelijke content én het samenstellen van een groot aantal themanummers. De stapel magazines waaraan Ineke heeft meegewerkt is dan ook enorm.”

“Het bestaansrecht van TVVL ligt bij haar actieve leden. Wij zijn dan ook blij met en trots op de bijdrage die wordt geleverd door de Redactieraad en alle leden daaromheen. Het is goed te zien dat nieuwe leden zich aansluiten en dat de Redactieraad onder leiding van Lada Hensen Centnerová als voorzitter en Harmen Weijer als hoofdredacteur werkt aan groei.” 
Daniëlle Dikhoff heeft op dit bericht gereageerd

Uitzending VPRO Tegenlicht over "Deltaplan waterstof" en uitnodiging om hierover in gesprek te gaan. Zie bijgaand document.

Daniëlle Dikhoff heeft op dit bericht gereageerd
Groot succes voor YOUNG TVVL!
Hopelijk had je het al gehoord want we zitten al bijna vol! Op 7 februari gaat YOUNG TVVL naar het Johan Cruijff Arena in Amsterdam voor het event 'Energie voor de Toekomst'

Bekijk de teaser (met dank aan VitaTech): https://youtu.be/bsB2E-wJBlU

Ben jij erbij? Meld je dan snel aan nu het nog kan! https://www.tvvl.nl/bijeenkomsten/bijeenkomsten-detail/1831/young-tvvl-energie-voor-de-toekomst/about#.XBDDh3RKiUl%C2%A0

@Jacques van der Krogt @Ruben Mulder @Werner Out zijn erbij! 
Daniëlle Dikhoff heeft op dit bericht gereageerd

TVVL Triple BIM Community café van start @Schiphol! Duidelijke planning De zin en onzin van LOD bekend gemaakt! Meld je aan en werk mee om dit branche brede probleem op te lossen.

Femke van Egmond heeft op dit bericht gereageerd
Waterstof tijdens het Smart Cities Event
De waterstofnotitie die prof. Ad van Wijk (TU Delft, Hoogleraar Future Energy Systems) onlangs publiceerde én het TVVL Directie College & studiereis Waterstofeconomie Duitsland voeren de bijeenkomst Smart Cities Event 2019 aan. Businessmodellen, verandering van het energielandschap en de installatietechnische uitdagingen die daarmee gemoeid zijn, worden op 9 januari aanstaande besproken. Het programma start om 13.30 uur, inloop vanaf 13.00 uur.

In TVVL Magazine #01 2019 zal daarnaast het artikel ‘Wat leren we van Duitsland over waterstof?’ verschijnen:

Waterstof is mogelijk een van de belangrijkste toekomstige dragers van een duurzame energievoorziening. De kringloop zon en water naar elektriciteit en water is elegant, duurzaam, niet-vervuilend en qua energiebron gratis. De Maatschappelijke AdviesRaad (MAR) van TVVL heeft de waterstofeconomie als speerpunt gedefinieerd. Een studiereis lag voor de hand, zowel in Nederland als in de UK (Leeds) lopen weliswaar initiatieven, maar er is nog weinig tot niets te zien. Vandaar dat wij verder gezocht hebben en in Duitsland terechtkwamen. Hier troffen wij een interessante combinatie van onderzoeksinstituten en bedrijfsleven, alle op het gebied van de waterstofeconomie.

Met een tweedaags programma kreeg TVVL een kijkje in de keuken van innovatieve projecten en bevlogen vakmensen over onze landsgrens heen. Het programma bracht lezingen die bijdragen aan inzicht in kansen en bedreigingen, zowel in het algemeen voor de leefomgeving als in het bedrijfsleven. Tegenstrijdigheden in regelgeving, tegenstellingen in belangen en beschikbaarheid van nieuwe technieken passeerden de revue. Met dit programma zoekt TVVL naar verbindingen in het Nederlandse bedrijfsleven om zo mogelijk het Duitse voorbeeld te kunnen opvolgen.

Lees het volledige artikel van de auteurs Ing. D. (Daniëlle) Dikhoff – community manager Kennisontwikkeling TVVL – en Prof. ir. P. (Peter) Luscuere – voorzitter Maatschappelijk Advies Raad TVVL – in TVVL Magazine #01 2019 die verschijnt op 5 februari aanstaande. 

Bij de foto: De waterstofauto’s in Duitsland worden met veel interesse bekeken .
Vandaag is de DAG VAN DE DUURZAAMHEID. Het moment om je te verdiepen in de TVVL post-hbo cursus Duurzaamheid in de Gebouwde Omgeving! Deze cursus start weer op 26 februari 2019. https://www.tvvl.nl/cursussen/duurzaamheid
Edgar van de Kamp heeft dit bericht geliked

Er komt weer een TVVL Excursie....Aannemersconsortium Four Care en Amphia tekenden voor de nieuwbouw van een topklinisch opleidingsziekenhuis dat dankzij een sterk multidisciplinair concept straks betere zorg zal kunnen bieden aan patiënten in en rondom Breda. Four Care consortium bestaat uit ENGIE Services, Unica, Trebbe en Van Wijnen en zal zorgdragen voor een geïntegreerde en duurzame aanpak van respectievelijk de installaties en bouw. Het ziekenhuis, met een oppervlakte van 76.000 m², zal naar verwachting in 2019 haar deuren openen.

Laatste kans om je aan te melden voor YOUNG TVVL Beyond the Frame: https://bit.ly/30qMKZ9
Datum: 19 september | Locatie: NEP, Hilversum

Benieuwd wat je te wachten staat? Bekijk de teaser: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=MCKCDUb8DT0

Dirk de Wit heeft dit bericht geliked

2019: Het jaar dat de grenzeloze groei echt voorbij is.

Bijgevoegd artikel is mij uit het hart gegrepen. Groei om de groei stopt ooit. Ook een boom groeit niet zomaar door, die remt op een gegeven moment ook af. Maar groeien in kwaliteit is natuurlijk iets anders.

Esmeralda Pondman heeft dit bericht geliked

Waarom het zo lastig is je huis te vergroenen (Volkskrant 17 augustus 2019)


In de Volkskrant trof ik bijgevoegd artikel aan. Het geeft precies aan waarom we ons met TVVL en NVBV in de community Gezonde Gebouwen bezig houden met "En En gebouwen", gebouwen die én energiebewust zijn, én gezond en comfortabel. Om dat te bereiken moet er verder worden gekeken dan naar de afzonderlijke maatregelen. Geen "mono oplossingen". Veel maatregelen beinvloeden elkaar onderling, een integrale beschouwing van de zaak is noodzakelijk. En natuurlijk eerst de vraag verminderen, dan pas met andere oplossingen aan de gang.

John Lens heeft dit bericht geliked

Waarom Bijna als Nul ook kan?

Tijdens een interview over Ecowijk de Kiem zei iemand onlangs tegen mij: wij hebben EPC 0 gehaald en dat is beter dan jullie met Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG). En geef haar eens ongelijk als je het zo bekijkt. Hoe is dat “Bijna” eigenlijk ontstaan? Het is niet slechter, het is anders. Om spraakverwarring voorgoed te voorkomen heb ik er deze blog over geschreven.
In 2010 is de EU een onderzoek gestart waarin twee zaken voorop stonden: Trias Energetica en kosten optimaal. De kosten optimalisatie zorgt voor dat “Bijna”. Om de zuinigheid van een woning goed te kunnen inschatten kan je het beste vragen naar het verbruik van de verwarming per vierkante meter (uitgedrukt in kWh/m2y). Door nu dat verbruik af te zetten tegen de Total Cost of Ownership (TCO) oftewel de totale eigendomskosten, zie je heel duidelijk dat als je te weinig doet aan isolatie, luchtdichting, balansventilatie, de investering wel laag is, maar de exploitatie veel te duur wordt.

Andersom werkt in feite hetzelfde: doe je te veel dan wordt de investering ten opzichte van het gewin op de exploitatie weer veel te duur. Autarkisch bouwen is in feite alleen gunstig als je veel geld over hebt, je verdient het namelijk in 30 jaar (duur van de meeste hypotheken) niet terug anders dan door minder belastingen.
Ga je dit ook nog macro economisch bekijken dan is het helemaal niet gunstig om alle stroom over het hele jaar zelf op te wekken op je eigen dak. Je hebt namelijk toch een infrastructuur nodig voor de lacune in de winter. In 2013 kwam Ecofys, die het onderzoek had uitgevoerd, daarom met de term nZEB (NEARLY Zero Energy Building). Oftewel “Bijna”, want dat is het meeste duurzame wat je kunt bereiken als je ook nog de infrastructuur duurzaam wilt maken.
Geen NEN maar NTA
De EPBD (Europese richtlijn energieprestatie gebouwen) is hier op aangepast in 2016, die dicteert onze nieuwe methode van rekenen voor energie van de gebouwde omgeving. Omdat we achterliepen met wat het klimaat van ons vraagt is niet gekozen voor een NEN norm (doorlooptijd zeker 5 jaar) maar voor een NTA (Nederlandse Technische Afspraken) de NTA 8800, dat kon in twee jaar op de rit worden gezet. Over de validatie NTA 8800 versus de nZEB-tool kun je hier lezen.
Dat “Bijna” is nog niet zo gek
Dat “Bijna” is dus nog niet zo gek. De bedoeling is dat de BENG 1 eis, dus de schilfactor, alleen op kosten optimalisatie zou worden doorgerekend en niet de opwekking. Maar Nederland zou Nederland niet zijn als we daar even aan tweaken: onze kosten optimalisatie is uitgevoerd op de BENG 2 eis, dezelfde schilfactor inclusief de opwekking zoals pv-panelen het rendement van de warmtepomp.
Wil je meer weten hierover haak dan eens aan bij een expertmeeting van DNA.
https://dnaindebouw.nl/evenementen/beng-en-nzeb-tool-geanalyseerd-en-vergeleken-deel-1-64602690386/
Of – ook een aanrader – doe een cursus bij ons zusje KERN, zoals de praktijkcursus Energieneutraal bouwen en renoveren.
https://kennisinstituutkern.nl/cursus/praktijkcursus-energieneutraal-bouwen_gebouwschil/
Carl-peter Goossen, voorzitter DNA in de bouw

Natinja Kuilder heeft dit bericht geliked

Bij de huidige zomerhitte is een artikel uit 2016 opnieuw relevant. De vraag is hoe je oververhitting in gebouwen voorkomt. De fabel is dat moderne gebouwen sneller opwarmen, de werkelijkheid is dat ze eenmaal ingevangen warmte vaak minder goed kwijt raken. De oplossing is om opwarming te voorkomen. Zonwering en nachtelijke ventilatiekoeling kunnen veel bijdragen, maar overdag moet de boel 'potdicht'. Dat lijkt logisch, maar gaat vaak tegen het gevoel van gebruikers in. Toch kunnen we het wel leren, bijvoorbeeld door te kijken naar het gedrag in zuideuropese landen. Een pleidooi kortom voor 'mediterraan wonen'.
(Tekst: René Didde, Illustratie: Han Hoogerbrugge; origineel gepubliceerd in De Volkskrant op 7 mei 2016)

Redactie TVVL Connect heeft dit bericht geliked

Wellicht opgemerkt op NOS.NL op vrijdag de 14e juni, maar misschien ook niet. "Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert 81 afvalwaterzuiveringsinstallaties om extra maatregelen te nemen tegen de gevaarlijke bacterie legionella." Toch voor de zekerheid hierbij de link:
https://nos.nl/l/2289019

Sluiten
Thema'sGroepenDeelnemersProjectenOver TVVL