Prikbord

Een nieuwtje? Een mooi filmpje? Plaats op het prikbord alles waarvan je denkt dat het interessant, inspirerend of onmisbaar is voor andere professionals in onze branche.

Daniëlle Dikhoff heeft op dit bericht gereageerd
TVVL aanwezig tijden KNX netwerkbijeenkomst. Ter promotie van de nieuwe TVVL cursus 'Prestatiemonitoring en -analyse van HVAC-installaties', verzorgt Werner Vink een presentatie over het gebruiken van data uit meet- en regelsystemen voor een beter beheer & onderhoud. Aanmelden kan via https://www.eventbrite.nl/e/tickets-knx-netwerkbijeenkomst-59824042321 Voor meer informatie over de nieuwe TVVL cursus, zie https://www.tvvl.nl/cursussen/pah
Daniëlle Dikhoff heeft op dit bericht gereageerd
Beste mensen, hoe halen we nu echte vooruitgang in de transitie uit die beladen sfeer en maken we vanuit Nederland, het verschil voor de hele wereld. Ik kom heel graag in gesprek en tot samenwerking met de Maakindustrie, omdat er m.b.t. zwaartekracht en waterstof nog veel efficientie-,energie- en geldelijk gewin is te behalen. 
Harm Valk heeft op dit bericht gereageerd
Kennisinstituten gaan voor realisatie van aardgasvrije gebouwen en gebieden!
Tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in Leeuwarden hebben drie partijen de handen ineen geslagen voor een nieuwe opleiding die zorgt voor een versnelling in de realisatie van aardgasvrije gebouwen en gebieden. NIEMAN De Raadgevende Ingenieurs, Duurzaam Gebouwd en TVVL zien het als een gezamenlijke opdracht om professionals te helpen in de enorme opgave die de komende jaren in de markt ligt: 1.000 gebouwen per dag moeten worden verduurzaamd naar aardgasvrij.  
De opleiding ‘Basiscertificaat Aardgasvrije Gebouwde Omgeving’ is slechts de eerste stap in een uitgebreide opleidingsmatrix die deze partners de komende jaren gaan faciliteren. Hierbij zoeken de initiatiefnemers nadrukkelijk naar samenwerking met andere kennisinstituten in de markt: “De opgave is zo groot dat het een verplichting is voor iedereen hierin nadrukkelijk samen te werken”, aldus de initiatiefnemers.
Lees verder: https://www.tvvl.nl/k/n190/news/view/32864/512/basiscertificaat-aardgasvrije-gebouwde-omgeving.html
inschrijven via: https://www.duurzaamgebouwd.nl/basiscertificaat-aardgasloze-gebouwde-omgeving 
Daniëlle Dikhoff heeft dit bericht geliked
Redactie TVVL Magazine volop in beweging

Na 9 jaar heeft Ineke Thierauf afscheid genomen van de Redactieraad van TVVL Magazine. Rik Altena (DWA) en Willem van der Spoel (TU Delft) sloten op dinsdag 5 februari voor de eerste keer aan. Tijdens de vergadering bedankte John Lens Ineke voor haar inzet en betrokkenheid.

“Ruim 9 jaar is Ineke één van de drijvende krachten geweest die samen met de andere Redactieraadleden invulling heeft gegeven aan TVVL Magazine. Deze invulling kwam in de vorm van het schrijven en reviewen van wetenschappelijke artikelen, het brainstormen over mogelijke content én het samenstellen van een groot aantal themanummers. De stapel magazines waaraan Ineke heeft meegewerkt is dan ook enorm.”

“Het bestaansrecht van TVVL ligt bij haar actieve leden. Wij zijn dan ook blij met en trots op de bijdrage die wordt geleverd door de Redactieraad en alle leden daaromheen. Het is goed te zien dat nieuwe leden zich aansluiten en dat de Redactieraad onder leiding van Lada Hensen Centnerová als voorzitter en Harmen Weijer als hoofdredacteur werkt aan groei.” 
Daniëlle Dikhoff heeft op dit bericht gereageerd
Uitzending VPRO Tegenlicht over "Deltaplan waterstof" en uitnodiging om hierover in gesprek te gaan. Zie bijgaand document.
Daniëlle Dikhoff heeft op dit bericht gereageerd
Groot succes voor YOUNG TVVL!
Hopelijk had je het al gehoord want we zitten al bijna vol! Op 7 februari gaat YOUNG TVVL naar het Johan Cruijff Arena in Amsterdam voor het event 'Energie voor de Toekomst'

Bekijk de teaser (met dank aan VitaTech): https://youtu.be/bsB2E-wJBlU

Ben jij erbij? Meld je dan snel aan nu het nog kan! https://www.tvvl.nl/bijeenkomsten/bijeenkomsten-detail/1831/young-tvvl-energie-voor-de-toekomst/about#.XBDDh3RKiUl%C2%A0

@Jacques van der Krogt @Ruben Mulder @Werner Out zijn erbij! 
Daniëlle Dikhoff heeft op dit bericht gereageerd
TVVL Triple BIM Community café van start @Schiphol! Duidelijke planning De zin en onzin van LOD bekend gemaakt! Meld je aan en werk mee om dit branche brede probleem op te lossen.
Femke van Egmond heeft op dit bericht gereageerd
Waterstof tijdens het Smart Cities Event
De waterstofnotitie die prof. Ad van Wijk (TU Delft, Hoogleraar Future Energy Systems) onlangs publiceerde én het TVVL Directie College & studiereis Waterstofeconomie Duitsland voeren de bijeenkomst Smart Cities Event 2019 aan. Businessmodellen, verandering van het energielandschap en de installatietechnische uitdagingen die daarmee gemoeid zijn, worden op 9 januari aanstaande besproken. Het programma start om 13.30 uur, inloop vanaf 13.00 uur.

In TVVL Magazine #01 2019 zal daarnaast het artikel ‘Wat leren we van Duitsland over waterstof?’ verschijnen:

Waterstof is mogelijk een van de belangrijkste toekomstige dragers van een duurzame energievoorziening. De kringloop zon en water naar elektriciteit en water is elegant, duurzaam, niet-vervuilend en qua energiebron gratis. De Maatschappelijke AdviesRaad (MAR) van TVVL heeft de waterstofeconomie als speerpunt gedefinieerd. Een studiereis lag voor de hand, zowel in Nederland als in de UK (Leeds) lopen weliswaar initiatieven, maar er is nog weinig tot niets te zien. Vandaar dat wij verder gezocht hebben en in Duitsland terechtkwamen. Hier troffen wij een interessante combinatie van onderzoeksinstituten en bedrijfsleven, alle op het gebied van de waterstofeconomie.

Met een tweedaags programma kreeg TVVL een kijkje in de keuken van innovatieve projecten en bevlogen vakmensen over onze landsgrens heen. Het programma bracht lezingen die bijdragen aan inzicht in kansen en bedreigingen, zowel in het algemeen voor de leefomgeving als in het bedrijfsleven. Tegenstrijdigheden in regelgeving, tegenstellingen in belangen en beschikbaarheid van nieuwe technieken passeerden de revue. Met dit programma zoekt TVVL naar verbindingen in het Nederlandse bedrijfsleven om zo mogelijk het Duitse voorbeeld te kunnen opvolgen.

Lees het volledige artikel van de auteurs Ing. D. (Daniëlle) Dikhoff – community manager Kennisontwikkeling TVVL – en Prof. ir. P. (Peter) Luscuere – voorzitter Maatschappelijk Advies Raad TVVL – in TVVL Magazine #01 2019 die verschijnt op 5 februari aanstaande. 

Bij de foto: De waterstofauto’s in Duitsland worden met veel interesse bekeken .
Vandaag is de DAG VAN DE DUURZAAMHEID. Het moment om je te verdiepen in de TVVL post-hbo cursus Duurzaamheid in de Gebouwde Omgeving! Deze cursus start weer op 26 februari 2019. https://www.tvvl.nl/cursussen/duurzaamheid
Edgar van de Kamp heeft dit bericht geliked

Er komt weer een TVVL Excursie....Aannemersconsortium Four Care en Amphia tekenden voor de nieuwbouw van een topklinisch opleidingsziekenhuis dat dankzij een sterk multidisciplinair concept straks betere zorg zal kunnen bieden aan patiënten in en rondom Breda. Four Care consortium bestaat uit ENGIE Services, Unica, Trebbe en Van Wijnen en zal zorgdragen voor een geïntegreerde en duurzame aanpak van respectievelijk de installaties en bouw. Het ziekenhuis, met een oppervlakte van 76.000 m², zal naar verwachting in 2019 haar deuren openen.

Redactie TVVL Connect heeft dit bericht geliked
Wellicht opgemerkt op NOS.NL op vrijdag de 14e juni, maar misschien ook niet. "Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert 81 afvalwaterzuiveringsinstallaties om extra maatregelen te nemen tegen de gevaarlijke bacterie legionella." Toch voor de zekerheid hierbij de link: https://nos.nl/l/2289019
Femke van Egmond heeft dit bericht geliked
Op dinsdag 14 mei jl. hebben we met 14 professionele BIM opleiders samen gezeten. Het doel van het overleg was om kennis te delen die we opgebouwd hebben in netUBIEP en BIMplement en een netwerk van  BIM gerelateerde opleiders te smeden. Dit overleg was een groot succes! Nog voor de bouwvak komen we met de opleiders, waaronder TVVL, nog een keer bij elkaar om het netwerk van BIM opleiders verder vorm te geven.   Als u als (potentiële) BIM opleider geïnteresseerd bent om hieraan deel te nemen, graag even een bericht!   Meer informatie is terug te vinden op https://lnkd.in/gtzkFRr
Mijn specialisme is de klimaattechniek en mijn fascinatie is een veilig, gezond, behaaglijk, produc-tief en energiezuinig binnenmilieu. Hieraan heb ik het grootste deel van mijn beroepsmatige leven gewijd, zowel als ontwerper als onderzoeker. In de loop van mijn ontwikkeling zijn de accenten hierbij gaandeweg verschoven van mechanische- naar meer natuurlijke systemen, culminerend in het onderzoek “Earth, Wind & Fire – Natuurlijke Airconditioning”, dat na mijn pensionering in 2013 werd afgerond met mijn promotie aan de TU Delft. Het optimale klimaatsysteem wordt naar mijn overtuiging gevormd door een symbiose van natuur en techniek met behulp van hybride sys-temen. Zowel met het oog op de gebruiker (een gezond binnenmilieu) als met betrekking tot het energiegebruik (een gezond buitenmilieu) speelt de natuur bij deze systemen een dominante rol, om nog maar te zwijgen van de grote besparingen op materiaalgebruik. De architect speelt hierbij als ontwerper van het gebouw, en co-ontwerper van het klimaatsysteem een belangrijke rol. Ik heb de indruk dat deze filosofie binnen TVVL nog weinig aanslaat. In de verwachting dat het energieprobleem met behulp van zon- en windenergie, waterstof en eventueel kernenergie vroeg of laat wel zal worden opgelost wordt voortgeborduurd op de klassieke klimaatsystemen, business as usual. Graag vraag ik daarom aandacht voor hotel BREEZE in Amsterdam IJburg dat dat binnenkort wordt geopend, het eerste gebouw ter wereld met Earth, Wind & Fire Natuurlijke Airconditioning (zie onderstaande links) en bijlage. Ik hoop dat het EW&F-concept mede door TVVL binnenkort een grotere rol zal gaan spelen in de gebouwde omgeving😊. https://www.deingenieur.nl/artikel/hotel-profiteert-van-zon-wind-en-aarde https://www.ing.nl/de-ing/achtergronden/ondernemen/Breeze-het-eerste-zero-energy-hotel-ter-wereld.html https://www.deingenieur.nl/artikel/sustainable-amsterdam-hotel-capitalizes-on-the-sun https://www.tudelft.nl/en/2019/bk/zero-energy-hotel-profits-from-earth-wind-and-fire/ We gaan de prestaties van het EWF-concept in hotel BREEZE nu gedurende langere tijd monitoren. Over een jaar hoop ik dan bij leven en gezondheid een eindverslag te kunnen publiceren.
Veerle van Gent heeft dit bericht geliked
Wilt u een pitch geven over een innovatief product dat bijdraagt aan een duurzamere energieleverende gebouwde omgeving? http://bit.ly/2Yy0rFk
In de Amsterdam RAI is Building Holland in volle gang. Naast het volle TVVL Kennisplein zijn er ook interessante side-events. Duurzaam Gebouwd is gastheer van een van deze events: Circulair installeren in de praktijk. Deze vindt woensdag 10 april plaats van 11:00 uur tot 12:30 uur, in zaal E107. Hoe kun je circulair installeren? Waar en wanneer moet je beginnen en wie neemt welke rol op zich? Wat zijn de bottlenecks en wat zijn de tips & trucs om die hobbels te nemen? In Zeeland heeft men op een hele praktische wijze met dit bijltje gehakt: een kantoor van Rijkswaterstaat in Terneuzen is vorig jaar circulair afgebroken en veel materialen – waaronder een deel van de installaties - zijn hoogwaardig hergebruikt in de nieuwe aanbouw van een kinderkliniek in Kloetinge. De ervaringen die opdrachtgevers en installatieadviseurs hierbij hebben opgedaan, worden tijdens deze sessie gedeeld door de provincie en ‘urban miner’ New Horizon. Daarnaast komen andere ervaringen rondom circulair installeren aan de orde. Voor deze interactieve sessie in een heuse Lagerhuis opstelling zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Ben je actief op het gebied van circulair installeren of wil er meer over weten, meld je dan nu aan via deze link: https://www.duurzaamgebouwd.nl/agenda/20190410-circulair-installeren-in-de-praktijk.
Alexander Hoos heeft dit bericht geliked
BIM LOD: van verwarring naar verbetering
Het project BIM LOD is bedoeld om de informatieoverdracht binnen de BIM-werkmethodiek te verbeteren. Toch leidt het in de praktijk nogal eens tot verwarring. Van de definitie van LOD zelf tot de interpretatie van overgedragen informatie; Babylonische spraakverwarring is hardnekkig in de bouwkolom. TVVL geeft met het project LOD van de Triple BIM Community een aanzet tot verbetering. Installateurs, aannemers, constructeurs, opdrachtgevers, architecten, ingenieurs, toeleveranciers en dienstverleners gaan in een viertal bijeenkomsten het gesprek aan over problemen, oorzaken en vooral oplossingen. Samen bepalen zij hoe ze beter kunnen samenwerken aan informatie-uitwisseling om zo de voordelen van de BIM-aanpak te vergroten. Voordelen voor ieder individu én voor het geheel.
Interesse? Meld je aan voor de tweede sessie van TVVL Triple BIM Community: Project LOD https://www.tvvl.nl/bijeenkomsten/bijeenkomsten-detail/1866/tvvl-triple-bim-community-project-lod-(vervolg)/about#.XKs1NzAzZaQ
Veerle van Gent heeft dit bericht geliked
Op de “zeepkist” in de radarstoomboot De Majesteit, heb ik verteld over mijn nieuwe en unieke adviesacademie Mijninstallatieadvies. Mijninstallatieadvies biedt particuliere opdrachtgevers èn alle zakelijk betrokkenen, op een laagdrempelige en prettige wijze, alle informatie die men nodig heeft voor het bepalen van de juiste technische installaties in nieuwe of te verbouwen woningen. Via handige hulpformulieren schrijft de opdrachtgever zijn eigen vraagspecificatie voor nader overleg met uitvoerende partijen. Vragen worden behandeld in webinars en tijdens persoonlijke bijeenkomsten. Men heeft de beschikking over een helpdesk. In een besloten facebookgroep kunnen deelnemers van gedachten wisselen. Voor zakelijke deelnemers worden aparte beroepsgerichte sessies gehouden. Zonder extra kosten, bestaat de mogelijkheid dat de deelnemer toetsen maakt die kunnen resulteren in een certificaat. Een waardevolle aanvulling, met name indien de academie wordt gebruikt in het kader van scholing en opleiding. Mijninstallatieadvies biedt de betrouwbaarheid en kwaliteit van een onafhankelijk en persoonlijk adviseur, maar met extra toegevoegde waarde en tegen veel lagere kosten. Voor meer informatie: www.mijninstallatieadvies.nl  Langs deze weg nogmaals mijn dank voor het leuke en interessante Actieve Leden Event bij de RDM Campus Centre of Expertise in Rotterdam. 
Smart Cities Event - Shaping cities based on Living Labs 
Wilt u meer over energie en circulariteit in smart cities weten? Wilt u Night of the Nerds van Dutch Technology Week in Eindhoven bezoeken? Wilt u start-ups van Automotive Campus in Helmond bezoeken en iets meer over Brainport Smart District in Helmond te weten komen? Kom dan naar het Smart Cities Event op 21 en 22 mei 2019 dat wordt georganiseerd door het TU/e Smart Cities Program, Gemeente Eindhoven en Brainport Smart District. Voor meer informatie en inschrijven;https://brainportsmartdistrict.nl/evenementen/smart-cities-shaping-cities-based-on-living-labs/

Esmeralda Pondman heeft dit bericht geliked
TVVL Kennisplein tijdens Building Holland 2019
Met ‘Energie voor de toekomst’ staat het TVVL Kennisplein tijdens Building Holland in het teken van ontmoeten, verbinden en samenwerken. We prikkelen bezoekers om na te denken over welke bijdrage zij kunnen leveren aan de energietransitie en welke samenwerking zij aan willen gaan. Naast lezingen verzorgd door deelnemers van het TVVL Kennisplein en presentaties van TVVL projecten geven prominente sprekers als Bernard Wientjes (voorzitter van de Bouwagenda), Diederik Samson (voorzitter Klimaattafel Gebouwde Omgeving) en Teun Bokhoven (voorzitter van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie) hun visie op de energietransitie. Benieuwd naar de deelnemers en het volledige programma? Klik dan hier: https://www.tvvl.nl/bijeenkomsten/bijeenkomsten-detail/1856/building-holland-2019/about#.XIjjDiJKiUk

En wil jij weten wat er gebeurt als een team van experts in een 'snelkookpansessie' tijdens Building Holland samen werkt aan een oplossing voor jouw (installatie)technische probleem? Meld je probleem dan nu aan en wie weet ga jij donderdag 11 april naar huis met een praktische oplossing op hoofdlijnen. 
Natinja Kuilder heeft dit bericht geliked
GEZOCHT – Installatietechnische uitdaging energietransitie 
Heb jij een (installatie)technische uitdaging rondom de energietransitie in de gebouwde omgeving waar nog geen oplossing voor is? En wil je weten wat er gebeurt als een team van experts samen werkt aan een oplossing voor dit probleem? Meld jouw probleem dan aan voor de ‘snelkookpansessie’ op het TVVL Kennisplein tijdens Building Holland 2019.

Op donderdag 11 april organiseert TVVL een ‘snelkookpansessie’ op het TVVL Kennisplein tijdens Building Holland. In deze sessie, geleid door Harm Valk, Senior adviseur Energie en Duurzaamheid bij Nieman Raadgevende Ingenieurs, ontwikkelen experts van de deelnemers aan het TVVL Kennisplein op hoofdlijnen een praktische (installatietechnische) oplossing voor een praktijkprobleem. Deze oplossing wordt na afloop van de sessie om 15.45 uur met alle bezoekers gedeeld op het Creatio podium: Energie voor de toekomst (Hal 12).

Aanmelden probleemstelling
Wil jij graag dat de experts in deze ‘snelkookpansessie’ met jouw probleem aan de slag gaan? Stuur dan voor dinsdag 2 april 2019 een omschrijving van jouw probleem of uitdaging rondom de energietransitie in de gebouwde omgeving, inclusief fotomateriaal en de technische specificaties van het betreffende gebouw naar info@tvvl.nl Uit alle aanmeldingen wordt één specifiek probleem gekozen, die kort voor de ‘snelkookpansessie’ wordt gedeeld met de experts. Tijdens Building Holland gaan de experts vervolgens met elkaar aan de slag, om te laten zien hoe we alleen door samenwerking echt het verschil kunnen maken.
Sluiten
Thema'sGroepenDeelnemersProjectenOver TVVL