Prikbord

Een nieuwtje? Een mooi filmpje? Plaats op het prikbord alles waarvan je denkt dat het interessant, inspirerend of onmisbaar is voor andere professionals in onze branche.

TNO heeft een nieuw informatieportaal www.energy.nl gelanceerd, het energietransitie-portaal voor professionals.

Op energy.nl publiceren zij op onderzoek en feiten gebaseerde informatie over de energietransitie. Energy.nl biedt op een makkelijke manier toegang tot informatie om onderbouwde beslissingen binnen de energietransitie te nemen.

Het portaal is onderverdeeld in drie categorieën: Hot Topics, Technologieën en Thema’s.

Ben jij bezig met een innovatie op het gebied van het verduurzamen van bestaande gebouwen? Kom je idee pitchen op donderdag 13 februari tijdens de CFP Innovatiedag! Of wil je komen luisteren naar innovatieve ideeën? Meld je dan aan als bezoeker!

Al meer dan 200 pitches zijn door honderden klanten en partners van CFP bekeken en in een aantal gevallen ook geïmplementeerd in de eigen bedrijfsvoering. De innovaties zullen gericht zijn op het verduurzamen van bestaande gebouwen en organisaties. Het publiek is divers: naast concullega’s zijn onder andere beslissers, beheerders en gebruikers in zakelijk en particulier vastgoed aanwezig uit verschillende sectoren (bijv. financiële-, zorg en bouwsector).

Na afloop van de pitches heeft u voldoende gelegenheid om met elkaar verder in gesprek te gaan onder het genot van een hapje en een drankje.

Kijk voor meer informatie op https://cfp.nl/2019/11/18/pitch-uw-innovatie-tijdens-de-cfp-innovatiedag-2020/

Stuur mij gerust een bericht als er vragen zijn!

Wie zie ik op donderdag 13 februari?

Veerle van Gent heeft dit bericht geliked

Aquathermie, wat weet je ervan?

Als specialist aquathermie wil ik onderzoeken of er onder de TVVLConnect leden belangstelling is om een informatiesessie aquathermie te willen bijwonen. Bij voldoende interesse zal de informatiesessie plaats vinden in het voorjaar 2020 op de Bouw&Infra Campus te Harderwijk.

Bij belangstelling graag een mail naar hans@indurio.nl

Veerle van Gent heeft dit bericht geliked

Symposium Waterstof op de TVVL techniekdag 2019 opgepikt door het Technisch Weekblad (21) van 22 November 2019, aardige samenvatting van de ochtend waarbij alle sprekers kort de revue passeren.

https://www.technischweekblad.nl/nieuws/waterstof-kan-huizen-efficient-verwarmen

Gerwin Korpershoek heeft op dit bericht gereageerd

Ik ben op zoek naar branche afspraken t.a.v. IFC uitwisseling in de installatiewereld.
Voor de bouw is er de BIM BASIS ILS beschikbaar, maar voor de installatiewereld is hier nog weinig over te vinden.

Kan iemand mij hier verder mee helpen?

Commissioning, de enabler om het gebouw optimaal te laten functioneren. Bert Elkhuizen (DBCA) sprak erover tijdens de Conferentie Bits Bricks & Behaviour deze week. Zijn presentatie is te downloaden via https://fhi.nl/bitsbricksbehaviour/programma/. De TVVL opleiding Commissioning start 21 januari 2020. Meer informatie https://www.tvvl.nl/cursussen/commissioning.

Femke van Egmond heeft dit bericht geliked

Op de TU Delft ben ik bezig met de digitalisering van mijn masteronderwijs, zodat basiskennis op het gebied van energiegebruik in gebouwen vrij toegankelijk wordt via het edX platform. Het gaat om grip krijgen op de interacties tussen opwekkers, installaties, gebouw en tussen gebouwen zelfs. Zonder de gebruiker te vergeten.
Daarvoor hebben wij de input nodig van TVVL-leden: welke (basis)kennis is volgens jou nodig om professionals met verschillende achtergronden (HBO-WO niveau, denk aan startende adviseurs op het gebied van installatietechniek of energieadvies, installateurs, architecten, technisch beheerders, onderhoudsbedrijven, producenten, beleidmakers vanuit gemeente of provincie, woningcorporaties etc..) te helpen de kennis op te bouwen die zij nodig hebben om de energietransitie te realiseren?

Zou je 10 minuten willen nemen om de enquête via deze link in te vullen:

https://delftxtudelft.qualtrics.com/jfe/form/SV_b2smi0qYQJI2x9j?

Veel dank alvast!
Laure Itard,

Laatste kans om je aan te melden voor YOUNG TVVL Beyond the Frame: https://bit.ly/30qMKZ9
Datum: 19 september | Locatie: NEP, Hilversum

Benieuwd wat je te wachten staat? Bekijk de teaser: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=MCKCDUb8DT0

Elmer van Krimpen heeft op dit bericht gereageerd

Het aantal bodemenergiesystemen in Nederland neemt in rap tempo toe. Vooral in de woningbouw worden de verticale warmtewisselaars of bodemlussen veelvuldig aangelegd. Het onttrekken van warmte aan de bodem is daarmee een feit. De gemeente is hiervoor het bevoegd gezag en controleert of de aanvraag van het bodemenergiesysteem voldoet. Door de enorme groei van systemen komt het echter steeds vaker voor dat er al bodemenergiesystemen in de nabijheid aanwezig zijn. In dit soort gevallen eist het bevoegd gezag een interferentieberekening.

Wat dit is en hoe dit precies werkt leest u in de bijlage of op onze website: https://vhgm.nl/werkgebieden/bodemenergie/diensten/interferentie/

Dirk de Wit heeft dit bericht geliked

2019: Het jaar dat de grenzeloze groei echt voorbij is.

Bijgevoegd artikel is mij uit het hart gegrepen. Groei om de groei stopt ooit. Ook een boom groeit niet zomaar door, die remt op een gegeven moment ook af. Maar groeien in kwaliteit is natuurlijk iets anders.

Esmeralda Pondman heeft dit bericht geliked

Waarom het zo lastig is je huis te vergroenen (Volkskrant 17 augustus 2019)


In de Volkskrant trof ik bijgevoegd artikel aan. Het geeft precies aan waarom we ons met TVVL en NVBV in de community Gezonde Gebouwen bezig houden met "En En gebouwen", gebouwen die én energiebewust zijn, én gezond en comfortabel. Om dat te bereiken moet er verder worden gekeken dan naar de afzonderlijke maatregelen. Geen "mono oplossingen". Veel maatregelen beinvloeden elkaar onderling, een integrale beschouwing van de zaak is noodzakelijk. En natuurlijk eerst de vraag verminderen, dan pas met andere oplossingen aan de gang.

Femke van Egmond heeft op dit bericht gereageerd

NO MEDIA WITHOUT TECHNOLOGY
YOUNG TVVL heeft het weer voor elkaar! Op 19 september zijn we te gast achter de schermen bij NEP The Netherlands (broadcast services). Benieuwd wat jou te wachten staat tijdens YOUNG TVVL Beyond the Frame? Gave dingen doen, techniek en netwerken... Bekijk de teaser https://www.youtube.com/watch?v=MCKCDUb8DT0 en zorg dat jij erbij bent https://bit.ly/30qMKZ9

John Lens heeft dit bericht geliked

Waarom Bijna als Nul ook kan?

Tijdens een interview over Ecowijk de Kiem zei iemand onlangs tegen mij: wij hebben EPC 0 gehaald en dat is beter dan jullie met Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG). En geef haar eens ongelijk als je het zo bekijkt. Hoe is dat “Bijna” eigenlijk ontstaan? Het is niet slechter, het is anders. Om spraakverwarring voorgoed te voorkomen heb ik er deze blog over geschreven.
In 2010 is de EU een onderzoek gestart waarin twee zaken voorop stonden: Trias Energetica en kosten optimaal. De kosten optimalisatie zorgt voor dat “Bijna”. Om de zuinigheid van een woning goed te kunnen inschatten kan je het beste vragen naar het verbruik van de verwarming per vierkante meter (uitgedrukt in kWh/m2y). Door nu dat verbruik af te zetten tegen de Total Cost of Ownership (TCO) oftewel de totale eigendomskosten, zie je heel duidelijk dat als je te weinig doet aan isolatie, luchtdichting, balansventilatie, de investering wel laag is, maar de exploitatie veel te duur wordt.

Andersom werkt in feite hetzelfde: doe je te veel dan wordt de investering ten opzichte van het gewin op de exploitatie weer veel te duur. Autarkisch bouwen is in feite alleen gunstig als je veel geld over hebt, je verdient het namelijk in 30 jaar (duur van de meeste hypotheken) niet terug anders dan door minder belastingen.
Ga je dit ook nog macro economisch bekijken dan is het helemaal niet gunstig om alle stroom over het hele jaar zelf op te wekken op je eigen dak. Je hebt namelijk toch een infrastructuur nodig voor de lacune in de winter. In 2013 kwam Ecofys, die het onderzoek had uitgevoerd, daarom met de term nZEB (NEARLY Zero Energy Building). Oftewel “Bijna”, want dat is het meeste duurzame wat je kunt bereiken als je ook nog de infrastructuur duurzaam wilt maken.
Geen NEN maar NTA
De EPBD (Europese richtlijn energieprestatie gebouwen) is hier op aangepast in 2016, die dicteert onze nieuwe methode van rekenen voor energie van de gebouwde omgeving. Omdat we achterliepen met wat het klimaat van ons vraagt is niet gekozen voor een NEN norm (doorlooptijd zeker 5 jaar) maar voor een NTA (Nederlandse Technische Afspraken) de NTA 8800, dat kon in twee jaar op de rit worden gezet. Over de validatie NTA 8800 versus de nZEB-tool kun je hier lezen.
Dat “Bijna” is nog niet zo gek
Dat “Bijna” is dus nog niet zo gek. De bedoeling is dat de BENG 1 eis, dus de schilfactor, alleen op kosten optimalisatie zou worden doorgerekend en niet de opwekking. Maar Nederland zou Nederland niet zijn als we daar even aan tweaken: onze kosten optimalisatie is uitgevoerd op de BENG 2 eis, dezelfde schilfactor inclusief de opwekking zoals pv-panelen het rendement van de warmtepomp.
Wil je meer weten hierover haak dan eens aan bij een expertmeeting van DNA.
https://dnaindebouw.nl/evenementen/beng-en-nzeb-tool-geanalyseerd-en-vergeleken-deel-1-64602690386/
Of – ook een aanrader – doe een cursus bij ons zusje KERN, zoals de praktijkcursus Energieneutraal bouwen en renoveren.
https://kennisinstituutkern.nl/cursus/praktijkcursus-energieneutraal-bouwen_gebouwschil/
Carl-peter Goossen, voorzitter DNA in de bouw

Natinja Kuilder heeft dit bericht geliked

Bij de huidige zomerhitte is een artikel uit 2016 opnieuw relevant. De vraag is hoe je oververhitting in gebouwen voorkomt. De fabel is dat moderne gebouwen sneller opwarmen, de werkelijkheid is dat ze eenmaal ingevangen warmte vaak minder goed kwijt raken. De oplossing is om opwarming te voorkomen. Zonwering en nachtelijke ventilatiekoeling kunnen veel bijdragen, maar overdag moet de boel 'potdicht'. Dat lijkt logisch, maar gaat vaak tegen het gevoel van gebruikers in. Toch kunnen we het wel leren, bijvoorbeeld door te kijken naar het gedrag in zuideuropese landen. Een pleidooi kortom voor 'mediterraan wonen'.
(Tekst: René Didde, Illustratie: Han Hoogerbrugge; origineel gepubliceerd in De Volkskrant op 7 mei 2016)

Daniëlle Dikhoff heeft op dit bericht gereageerd

Wij werken aan energiecijfers voor de energietransitie. Helpt u mee? - ISSO https://isso.nl/updates/nieuws/nieuwsitem/geef-u-ons-uw-wensen-over-energiecijfers-door/ … @rvo_duurzaam

Daniëlle Dikhoff heeft dit bericht geliked

Wat valt er niet onder ‘Elektrotechniek ‘?
Tijdens het formeren van de gerevitaliseerde TVVL Expertgroep Elektrotechniek ontdekte ik – wederom- de veelzijdigheid van het begrip ‘Elektrotechniek‘. Onwillekeurig denk je dan terug aan je studietijd waar er slechts 2 afstudeerrichtingen waren; Energietechniek en Telecommunicatie. Ik liep een half jaar stage bij Philips Electrologica in Apeldoorn, omdat slechts een klein aantal deskundigen de begrippen Data, Computer, Hardware en Software konden plaatsen. De tijd van uitsluitend mainframes. In de opvolgende jaren kon ik ‘Elektrotechniek’ duiden met de oneliner ‘er zit bijna overal wel een draadje aan’. Dit gaat nu ook al niet meer op met draadloze verbindingen als Wifi, GSM, Bluetooth en noem maar op. Reden te meer om ook de instituties als Techniek NL en ISSO uit te nodigen voor de Expertgroep, met als doel de desbetreffende deskundigen te kunnen bereiken in de respectievelijke achterbannen. Bij deze dus ook de oproep aan onze TVVL leden om met hun deskundigheid een bijdrage te leveren aan de projecten die binnenkort zullen worden vastgesteld. Tot snel.
Kees Smit
Voorzitter. TVVL Expertgroep Elektrotechniek

Redactie TVVL Connect heeft dit bericht geliked

Wellicht opgemerkt op NOS.NL op vrijdag de 14e juni, maar misschien ook niet. "Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert 81 afvalwaterzuiveringsinstallaties om extra maatregelen te nemen tegen de gevaarlijke bacterie legionella." Toch voor de zekerheid hierbij de link:
https://nos.nl/l/2289019

Daniëlle Dikhoff heeft op dit bericht gereageerd
TVVL aanwezig tijden KNX netwerkbijeenkomst. Ter promotie van de nieuwe TVVL cursus 'Prestatiemonitoring en -analyse van HVAC-installaties', verzorgt Werner Vink een presentatie over het gebruiken van data uit meet- en regelsystemen voor een beter beheer & onderhoud. Aanmelden kan via https://www.eventbrite.nl/e/tickets-knx-netwerkbijeenkomst-59824042321 Voor meer informatie over de nieuwe TVVL cursus, zie https://www.tvvl.nl/cursussen/pah
Femke van Egmond heeft dit bericht geliked
Op dinsdag 14 mei jl. hebben we met 14 professionele BIM opleiders samen gezeten. Het doel van het overleg was om kennis te delen die we opgebouwd hebben in netUBIEP en BIMplement en een netwerk van  BIM gerelateerde opleiders te smeden. Dit overleg was een groot succes! Nog voor de bouwvak komen we met de opleiders, waaronder TVVL, nog een keer bij elkaar om het netwerk van BIM opleiders verder vorm te geven.   Als u als (potentiële) BIM opleider geïnteresseerd bent om hieraan deel te nemen, graag even een bericht!   Meer informatie is terug te vinden op https://lnkd.in/gtzkFRr
Mijn specialisme is de klimaattechniek en mijn fascinatie is een veilig, gezond, behaaglijk, produc-tief en energiezuinig binnenmilieu. Hieraan heb ik het grootste deel van mijn beroepsmatige leven gewijd, zowel als ontwerper als onderzoeker. In de loop van mijn ontwikkeling zijn de accenten hierbij gaandeweg verschoven van mechanische- naar meer natuurlijke systemen, culminerend in het onderzoek “Earth, Wind & Fire – Natuurlijke Airconditioning”, dat na mijn pensionering in 2013 werd afgerond met mijn promotie aan de TU Delft. Het optimale klimaatsysteem wordt naar mijn overtuiging gevormd door een symbiose van natuur en techniek met behulp van hybride sys-temen. Zowel met het oog op de gebruiker (een gezond binnenmilieu) als met betrekking tot het energiegebruik (een gezond buitenmilieu) speelt de natuur bij deze systemen een dominante rol, om nog maar te zwijgen van de grote besparingen op materiaalgebruik. De architect speelt hierbij als ontwerper van het gebouw, en co-ontwerper van het klimaatsysteem een belangrijke rol. Ik heb de indruk dat deze filosofie binnen TVVL nog weinig aanslaat. In de verwachting dat het energieprobleem met behulp van zon- en windenergie, waterstof en eventueel kernenergie vroeg of laat wel zal worden opgelost wordt voortgeborduurd op de klassieke klimaatsystemen, business as usual. Graag vraag ik daarom aandacht voor hotel BREEZE in Amsterdam IJburg dat dat binnenkort wordt geopend, het eerste gebouw ter wereld met Earth, Wind & Fire Natuurlijke Airconditioning (zie onderstaande links) en bijlage. Ik hoop dat het EW&F-concept mede door TVVL binnenkort een grotere rol zal gaan spelen in de gebouwde omgeving😊. https://www.deingenieur.nl/artikel/hotel-profiteert-van-zon-wind-en-aarde https://www.ing.nl/de-ing/achtergronden/ondernemen/Breeze-het-eerste-zero-energy-hotel-ter-wereld.html https://www.deingenieur.nl/artikel/sustainable-amsterdam-hotel-capitalizes-on-the-sun https://www.tudelft.nl/en/2019/bk/zero-energy-hotel-profits-from-earth-wind-and-fire/ We gaan de prestaties van het EWF-concept in hotel BREEZE nu gedurende langere tijd monitoren. Over een jaar hoop ik dan bij leven en gezondheid een eindverslag te kunnen publiceren.
Sluiten
Thema'sGroepenDeelnemersProjectenOver TVVL