Prikbord

Elmer van Krimpen heeft op dit bericht gereageerd

Het aantal bodemenergiesystemen in Nederland neemt in rap tempo toe. Vooral in de woningbouw worden de verticale warmtewisselaars of bodemlussen veelvuldig aangelegd. Het onttrekken van warmte aan de bodem is daarmee een feit. De gemeente is hiervoor het bevoegd gezag en controleert of de aanvraag van het bodemenergiesysteem voldoet. Door de enorme groei van systemen komt het echter steeds vaker voor dat er al bodemenergiesystemen in de nabijheid aanwezig zijn. In dit soort gevallen eist het bevoegd gezag een interferentieberekening.

Wat dit is en hoe dit precies werkt leest u in de bijlage of op onze website: https://vhgm.nl/werkgebieden/bodemenergie/diensten/interferentie/

Thema'sGroepenDeelnemersProjectenOver TVVL