Prikbord

John Lens heeft dit bericht geliked

Beste TVVL Connect netwerk,

Mijn naam is Bas Turk van studievereniging bouwfysica en installatietechniek Mollier van de Technische Universiteit Eindhoven.

Elk jaar organiseert Mollier een studiereis naar het buitenland. Deze reis heeft als doel om internationalisering te verbeteren binnen het vakgebied van bouwfysica en installatietechniek. Dit jaar reizen we met 15 studenten af naar Taiwan van 3 tot 18 mei. In Taiwan zouden we graag, naast andere activiteiten, bezoeken willen brengen aan bedrijven en universiteiten.

Met dit bericht zou ik u graag willen vragen of u of een van uw collega’s contacten heeft met bouwfysica en installatietechniek-gerelateerde bedrijven binnen Taiwan. Via deze contactpersoon zouden we graag willen kijken of het mogelijk is om een bezoek te brengen aan een kantoor, universiteit, laboratorium of bouwplaats. U kunt meer informatie vinden over voorgaande studiereizen van Mollier op https://www.mollier.nl/activities/study-trip/.

Voelt u zich vrij om dit bericht door te sturen naar relevante collega’s. Met dit doel heb ik een Engelstalige versie van dit bericht hieronder toegevoegd. U kunt mij bereiken op het email-adres externalrelations@mollier.nl, of door te reageren op dit bericht op TVVL Connect. Ik hoop graag van u te horen!

Alvast bedankt voor uw reactie.
Met vriendelijke groet,

Bas Turk
Commissaris externe relaties en educatie
s.v.b.p.s. Mollier
Bouwfysica en installatietechniek
Technische Universiteit Eindhoven


Dear TVVL Connect network,

Let me first introduce myself: I’m Bas Turk from study association building physics and services Mollier at Eindhoven University of technology in the Netherlands.

Every year, study association Mollier organizes a study trip abroad. This trip has the goal to improve internationalization in the field of building physics and services. This year, we will travel with 15 students to Taiwan from May 3rd until May 18th. In Taiwan we would like to, amongst other activities, visit companies and universities.

With this message I would like to ask you if you or one of your colleagues has contacts with Building Physics and Services related companies or organizations within Taiwan. Through this contact, we would like to see if it would be possible to arrange a visit to an office, university, laboratory or building site. You can find more information about previous Mollier study-trips at https://www.mollier.nl/activities/study-trip/.

Feel free to forward this message to relevant colleagues. You can reach me at the email-address externalrelations@mollier.nl. I hope to hear from you soon!

Thanks in advance for your reply.

Kind Regards,

Bas Turk
Commissioner External Relations and Education
s.v.b.p.s. Mollier
Building Physics and Services
Eindhoven University of Technology

Thema'sGroepenDeelnemersProjectenOver TVVL