Prikbord

Vraag: het comfort wat ervaren wordt door een ruimtegebruiker wordt uitgedrukt in temperatuur in relatie tot de relatieve vochtigheid. Het thermische comfortdeel wordt bij mijn weten hoofdzakelijk bepaald/uitgedrukt door de stralingstemperatuur van de objecten in de ruimte (muren, ramen, radiatoren, etc.) en de ervaren warmte als gevolg van convectie. Mijn vraag hierbij is: bestaan er studies/artikelen waarbij onderzocht is welk aandeel van straling en convectie als comfortabel ervaren wordt onder verschillende omstandigheden.

Thema'sGroepenDeelnemersProjectenOver TVVL