Naar projecten Bewaren

Kennisontwikkeling Opslag van energie

Energieopslag is een populair onderwerp sinds de vercommercialisering van opslagtechnieken zoals warmte- en koudeopslag in de bodem en elektrische energieopslag in combinatie met zonne-energie. Door energie tijdelijk op te slaan is het mogelijk om slimmer gebruik te maken van energieoverschotten en energietekorten in de bebouwde omgeving.

Energieopslag is er op gericht om de ongelijktijdigheid tussen energiebehoefte en energieaanbod op te vangen. De mate waarin een vorm van opslag een bijdrage levert het opvangen van deze ongelijktijdigheid kan uitgedrukt worden met kengetallen (load match factors). Het gebruik van deze kengetallen is niet gebruikelijk in Nederland. In het project wordt een literatuuronderzoek uitgevoerd naar het gebruik van deze kengetallen, in de workshop zal hier een presentatie aan gewijd worden.

Dit project geeft voor de installateur en de installatie-adviseur de stand van zaken weer, wat de kaders zijn en welke innovatieve oplossingen in de komende jaren ontwikkeld worden.

Thema'sGroepenDeelnemersProjectenOver TVVL