Naar projecten Bewaren

Circulaire Gebouwinstallaties

Grondstoffen zijn eindig, omdat wij op een planeet leven met een eindige hoeveelheid grondstoffen. Om niet eindig te zijn in wat wij produceren of in de toekomst wordt geïnstalleerd, moeten materiaalstromen gesloten worden (circulair economie). Vanuit de markt is er al veel aandacht voor circulaire bouwmaterialen, maar over circulaire gebouwinstallaties is nog weinig bekend. Dit ondanks dat bij een gemiddeld nieuwbouw project het materiaalgebruik voor gebouwinstallaties circa 20-30% is, en dit alleen maar toe zal nemen hoe meer gebouwen richting energieneutraal gaan. 

In het kader van circulaire bouwen willen wij een strategie ontwikkelen waarmee circulaire gebouwinstallaties ontworpen kunnen worden (vergelijkbaar met de trias energetica). Gebouwen zullen de komende jaren véél comfortabeler, veiliger én energiezuiniger moeten worden. Om dit te realiseren krijgen gebouwinstallaties steeds meer een leidende rol in de bouwsector.   

Op dit moment is er geen concreet gestandaardiseerd stappenplan voor circulaire gebouwinstallaties. Middels dit project kan er duidelijkheid gecreëerd worden in hoe en wanneer gebouwinstallaties circulair kunnen zijn. Daarnaast wordt de installatie branche verbeterd en wordt er ingespeeld in de verandering die gaan in de toekomst gaan plaatsvinden in de bouw sector.  

Dit project zal voortborduren op de uitgangspunten die zijn ontwikkeld door het bestaande team circulaire gebouwinstallaties bij het project het westelijk handelsterrein in Rotterdam. 

VOORTGANG PROJECT
Na een reeks van 3 sessies is de strategie neergezet, waarmee circulaire gebouwinstallaties ontworpen kunnen worden. Het eindproduct is een praktisch stappenmodel (zoals een trias energetica) dat experts helpt met het stellen van de juiste vragen en op zoek te gaan naar oplossingen. De strategie werd door jullie positief ontvangen, mede omdat dit structuur gaat bieden om tot een antwoord te komen. 

Tijdens de TVVL Techniekdag wordt de visuele uitwerking van deze strategie overhandigd aan keynote spreker Thomas Rau. Vanaf dat moment kan deze strategie door iedereen worden gebruikt. Gelijktijdig komt een handleiding beschikbaar voor de juiste toepassing van de strategie. Dit was ook één van de opmerkingen tijdens de afgelopen sessie. 

Tijdens de TVVL Techniekdag roept de TVVL Community Circulaire Installaties de markt op om met de strategie aan de slag te gaan. In de weken die daarop volgen, vragen we je concreet om de strategie te toetsen in de praktijk. En uiteraard te delen met je collega's. Er wordt momenteel bekeken of de strategie digitaal door middel van een app kan worden aangeboden.

Op donderdag 13 februari ben je van harte uitgenodigd om ervaringen uit te wisselen. Nieuwe problemen die ontstaan, kunnen tijdens deze sessie worden gedeeld om vervolgens te werken aan een oplossing.

Om deze bijeenkomst niet te missen, kan je je alvast aanmelden via: Next steps: Strategie Circulaire Installaties | 13 februari 2020. Uiteraard staat het je vrij om deze uitnodiging te delen met je netwerk en collega's. 

Download het materiaal van de eerste sessie:
Hand-out inleiding
Hand out Theo Boer
Hand out Menno Schokker
Verslag eerste ontwikkelsessie

Download hier het materiaal van de tweede sessie:
hand-out presentatie
concept ontwerpstrategie
casus
verslag 2e ontwikkelsessie

Download het materiaal van de derde sessie
Presentatie 3e Ontwikkelsessie
Circulaire producten

Reageren
Thema'sGroepenDeelnemersProjectenOver TVVL