Project
  • Initiatief
  • Voorbereiding
  • Uitvoering
  • Gereed

Systeemkeuze klimaatinstallatie vereenvoudigen – ontwikkelen configurator

Verwachte oplevering: Q4-2021
Partners:

Bij de aanschaf van een klimaatinstallatie is een opdrachtgever vaak afhankelijk van de expertise van ontwerpers en/of leveranciers. De complexe samenhang tussen de systeemeigenschappen van de installatie aan de ene kant en de eigenschappen van de gevel aan de andere kant is moeilijk te doorgronden. Hierdoor heeft een opdrachtgever vaak onvoldoende informatie om de juiste keuze te maken.

Als je een nieuwe auto uit wilt zoeken heb je het een stuk makkelijker. Dankzij gebruiksvriendelijke configurators heb je als toekomstige eigenaar binnen een handomdraai inzicht in de mogelijkheden en kosten van je nieuwe bolide. Om de keuze voor de juiste klimaatinstallatie ook te vereenvoudigen gaat TVVL Expertgroep Klimaattechniek een gebruiksvriendelijke configurator voor klimaatinstallaties ontwikkelen.

Om een systeemconfigurator te kunnen ontwikkelen, stelt de expertgroep allereerst een kennismodel op. In dit kennismodel leggen ze de eigenschappen en onderlinge relaties van de elementen en variabelen vast. Als startpunt hanteren zij de structuur uit ISSO-publicatie 43. Na het vastleggen van de systeemkennis in een kennismodel wordt de configurator als een webapplicatie ontwikkeld. De applicatie biedt in eerste instantie de mogelijkheid om de klimaatinstallatie van  een standaard (kantoor)gebouw te configureren.

Heb je  inhoudelijke vragen over dit project, neem dan contact op met:
Roelant van der Putten, RVDP Installatieontwerp
 

Update 2020
Roelant van der Putten is op zoek naar nadere invulling, detailering van het projectplan en aanvullende financiering. De gedachten gaan uit naar een online instrument vergelijkbar als de ISSO 43. Gedacht wordt aan een quickscan voor een ontwerp van een klimaatsysteem. Het is niet de bedoeling om de lifecycle door te rekenen of een echte doorrekening van systemen te maken zoals bij VABI. Het gaat meer om een voortrajectscan. 


* Door je aan dit project te verbinden laat je zien dat je kennisontwikkeling binnen je vakgebied een warm hart toedraagt. Natuurlijk ontvang je de onderzoeksresultaten als eerst en zorgen wij ervoor dat we jouw naam en/of je bedrijfslogo op de projectenpagina vermelden.

Updates

15 juli 2021 — Ontwikkeling Klimaatsysteemconfigurator van start!

De TVVL Expertgroep Klimaattechniek is op dit moment volop aan de slag met de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke configurator voor klimaatinstallaties. Inmiddels ruim 4600 berekeningen verder, ontstaat een kennismodel waarin de eigenschappen en onderlinge relaties van de elementen en variabelen zijn vastgelegd. Zo kan men straks met behulp van een eenvoudige webapplicatie de klimaatinstallatie van een standaard (kantoor)gebouw configureren. 
Deze tool wordt in twee fases opgeleverd. De 1e fase is gericht op thermisch comfort en wordt in eind 2021 opgeleverd. Hierbij worden de comfortprestaties van de lokale klimaatinstallatie inzichtelijk gemaakt.

De 2e fase volgt direct daarna in de 1e helft van 2022 en richt zich op de energieprestatie van de centrale klimaatinstallatie. In een oogopslag laten de diverse systeemkeuzes en gevelopbouw zien hoe deze zich verhouden met de comfortklasses uit het PvE Gezonde Kantoren 2021 en de huidige BENG-eisen.

Betrokken deelnemers (1)

Thema'sGroepenDeelnemersProjecten