Project
  • Initiatief
  • Voorbereiding
  • Uitvoering
  • Gereed

Masterplan Ventilatie

Verwachte oplevering: Q4 2020
Groep: Impuls

De kennisorganisaties (TVVL, WIJ techniek, ISSO en Techniek NL) hebben vanwege COVID-19 in april ‘20 een expertteam opgericht om vraagstukken over installatietechniek en gebouwbeheer te beantwoorden. In het expertteam zijn vakspecialisten afgevaardigd vanuit de TVVL expertgroepen, ISSO, Binnenklimaat Nederland, Techniek NL en wetenschappelijke experts met (inter)nationale betrekkingen. In het voorjaar is een FAQ gepubliceerd over Corona in Gebouwbeheer en Installatietechniek. Wekelijks beantwoordt het expertteam vragen vanuit de markt.

Inmiddels weten we dat COVID-19 voor een nog langere periode deel uit blijft maken van ons leven. De expertgroep is, aangevuld met kennisexperts vanuit het werkveld, aan de slag gegaan met het Masterplan Ventilatie, die gefaseerd in het najaar van 2020 wordt uitgerold. "Hoe is het gesteld met het binnenklimaat van onze gebouwen en hoe controleren wij dat? Kunnen we de kans doen afnemen als het gaat om infectieoverdracht in gebouwen door aanpassingen van gebouwinstallaties? Dit zijn vragen die grotendeels beantwoord gaan worden in het Masterplan Ventilatie.  Het Masterplan Ventilatie levert kennis, tools en andere hulpmiddelen die professionals helpen om ventilatie in gebouwen te optimaliseren. Deze kennis wordt gebundeld op de website Masterplanventilatie.nl

De volgende producten worden ontwikkeld en/of zijn opgeleverd:

Quickscan Covid-19 en ventilatie in kantoren - beschikbaar per 19 oktober 2020
Quickscan Ventilatie in scholen - beschikbaar per 30 november 2020
Infographic voor verpleeghuizen - beschikbaar per 17 december 2020
Rekentool ‘Indicatie besmettingskansen via aerosolen’ - beschikbaar 1e week december 2020 
Overzicht Filter- en reinigingstechnieken - beschikbaar voor eind 2020, in het TVVL Magazine nr 5 okt'20 gepubliceerde artikel Filtratie- en luchtreinigingstechnieken als alternatief in ruimten met beperkte ventilatiecapaciteit door Ir. Eliane Khoury en dr. ir. Francesco Franchimon. 

Betrokken deelnemers (2)

Thema'sGroepenDeelnemersProjecten