Project
  • Initiatief
  • Voorbereiding
  • Uitvoering
  • Gereed

Energieflexibiliteit van gebouwen

Verwachte oplevering: Q1-2023

Energieflexibiliteit van een gebouw is de mate waarin de energiebehoefte en de energieproductie van een gebouw kunnen reageren op externe prikkels. Bij een dynamisch aanbod van duurzame energiebronnen kan de energieflexibiliteit van gebouwen bijdragen aan een beter evenwicht tussen vraag en aanbod van energie. Maar ook door afbouw van de salderingsregeling, afbouw van het gasgebruik en steeds hoger wordende energieprijzen is energieflexibiliteit een actueel en urgent thema. Er is behoefte aan inzicht in de impact van verschillende technieken, en met name energieopslag, op de energieflexibiliteit van gebouwen.

De TVVL expertgroepen Elektrotechniek, Klimaattechniek en GebouwAutomatisering hebben de volgende vraagstelling gedefinieerd: Hoe borgen we de kwaliteit van energielevering en maken we tegelijkertijd optimaal gebruik van duurzame energiebronnen?

Door ISSO is een handreiking energieopslag en netinpassing opgesteld. De focus van deze handreiking ligt op de (financiële) prikkels in de elektriciteitsmarkt in relatie tot energieflexibiliteit en op elektrische (opslag)technieken. In aanvulling op de bestaande handreiking is er behoefte aan een overzicht van werktuigbouwkundige technieken die kunnen bijdragen aan de energieflexibiliteit van gebouwen.

Bij elektrische opslagtechnieken is energieflexibiliteit meestal de hoofdfunctie. Werktuigbouwkundige technieken hebben als hoofddoel het leveren van een comfortabel, gezond binnenklimaat. Hierdoor is de energieflexibiliteit van deze technieken aan beperkingen onderhevig. Onderwerp van dit onderzoek is dan ook vooral hoe deze technieken kunnen bijdragen aan een betere netinpassing door bijvoorbeeld het opslaan van thermische energie. Daarbij wordt er ook gekeken naar het effect van clusteren van gebouwen, denk daarbij bijvoorbeeld aan het poolen van schakeltijden van warmtepompen.

In de eerste fase van dit project wordt een rapport gepubliceerd met een overzicht van beschikbare (werktuigbouwkundige en regeltechnische ) technieken in relatie tot energieflexibiliteit van gebouwen.  In de 2e fase wordt door het realiseren van een (web)applicatie inzicht verkregen in de impact van de verschillende technieken op de afnamepatronen van een gebouw. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om energieflexibiliteit (beter) op te kunnen nemen in bestaande gebouwsimulatiesoftware.

Betrokken deelnemers (1)