Blog
Geplaatst door TVVL

Webinar COVID-19 succesvol van start

Profielfoto van Redactie TVVL Connect
7 mei 2020 | 1 minuut lezen

De eerste TVVL en ISIAQ.nl Webinar over COVID-19 en de gebouwde omgeving is succelvol van start! Meer dan 250 live deelnemers kijken & luisteren naar sprekers Francesco Franchimon en Atze Boerstra over de maatregelen die we kunnen nemen, onder begeleiding van Marcel Loomans.

Profielfoto van Arjan van der Sar
25 mei 2020
Profielfoto van Arjan van der Sar
25 mei 2020

Ik wil graag een reactie op dit forum van de sprekers Francesco Franchimon en Atze Boerstra. Ik vraag me af of zij zich scharen achter de berichtgeving van het RIVM; "Inhoudelijke onderbouwing van de mogelijke rol van aerogene verspreiding van SARS-CoV-2 bij mens-tot-menstransmissie en de bijdrage van ventilatiesystemen" zie link https://lci.rivm.nl/aerogene-verspreiding-sars-cov-2-en-ventilatiesystemen-onderbouwing. De vragen werden gesteld door Doekle Terpstra van Techniek Nederland aan het RIVM en daar is nu (link) namens het RIVM een reactie op gekomen. 

Wij hebben kennis genomen van de inhoudelijke onderbouwing van RIVM over de mogelijke rol van aerogene verspreiding van SARS-CoV-2 bij mens-tot-menstransmissie en de bijdrage van ventilatiesystemen. Hierbij onze reactie.

Het ontbreken van voldoende virologisch bewijs
Het standpunt van RIVM over het bewijs dat het gemeten RNA (genetisch materiaal van een virus) ook daadwerkelijk infectieus blijft in de lucht in de praktijk. Ons standpunt is dat ondanks levensvatbaarheid nog niet aangetoond is, de aanwezigheid van RNA in luchtmonsters dit ook niet uitgesloten kan worden. Dit vraagt juist om vervolgonderzoek en niet om een uitsluiting van deze transmissieroute. Vanuit het ALARA principe (As low as Reasonably Achievable), of in populaire termen Better Safe than Sorry, hebben wij voorzorgsmaatregelen opgesteld die wij proportioneel achten.

Het ontbreken van voldoende epidemiologisch bewijs
Het standpunt van RIVM dat er nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs is, dat ook daadwerkelijk in peer-reviewed journals is gepubliceerd, is momenteel beperkt. Ons standpunt is  dat er een aantal studies momenteel worden uitgevoerd waarin de rol van ventilatie een belangrijk onderdeel is van het onderzoek. Helaas worden veel uitbraken ten gevolge van Super Spread Events nauwelijks onderzocht vanuit de mogelijkheid dat de verspreiding via aerosolen heeft plaatsgevonden. Echter, het aantal uitbraken in bussen, restaurants en slachthuizen geven voldoende aanleiding om daar toch wel aandacht voor te hebben. Wij verwachten dat dit een kwestie van tijd is voordat dit wel structureel wordt meegenomen bij de onderzoeken van Super Spreading Events.

Het standpunt van RIVM over het lage reproductie getal is dat aerogene  verspreiding daarom niet waarschijnlijk is. Ons standpunt is dat een reproductie getal een gemiddelde op macro-niveau is en dat enkele uitbraken door Super Spreading Events het gemiddelde van een land op korte termijn niet zal beïnvloeden. Wij achten een reproductiegetal bij een specieke uitbraak (cluster) veel relevanter. Een andere maat, de verspreidingsfactor, lijkt ons meer relevant. Deze maat geeft het aantal besmette mensen aan die tot nieuwe besmettingen leidt, hoe lager het getal hoe kleiner het aantal mensen dat nodig is om veel andere mensen te besmetten, zoals het geval is bij Super Spreading Events.

Ook hier redeneren wij vanuit het ALARA principe.

Profielfoto van Marco Schuit
7 mei 2020
Profielfoto van Marco Schuit
7 mei 2020

Ja hier ook die vraag of hij nog terug is te zien?

Profielfoto van Esmeralda Pondman
7 mei 2020
Profielfoto van Esmeralda Pondman
7 mei 2020

Volgende week wordt de video gepubliceerd op TVVL Connect

Profielfoto van Marcel Mathijssen
7 mei 2020
Profielfoto van Marcel Mathijssen
7 mei 2020

Beste, is deze nog terug te zien op TVVL connect?