Blog
Geplaatst door TVVL

FAQ over gebouwinstallaties in relatie tot corona

Profielfoto van Redactie TVVL Connect
8 mei 2020 | 1 minuut lezen

Vanwege de coronacrisis staan veel gebouwen (deels) leeg. Juist nu bekend is dat gebouwen in  verschillende sectoren weer open mogen roept dat vragen op over installaties. Rekening houdend met de veiligheid van zowel gebouwgebruikers als installateurs en andere technici. Een expertteam, bestaande uit specialisten van onder andere Techniek Nederland, VLA, TVVL, ISSO, bba binnenmilieu, Franchimon ICM, Arbo-techniek, Universiteit Gent, TU Eindhoven en VCCN, heeft de vragen die gesteld zijn beantwoord en gebundeld tot een ‘FAQ’. Deze is hier te vinden.

De vraagbaak waar de veelgestelde vragen zijn binnengekomen is speciaal bedoeld voor technische vragen over corona-gerelateerde maatregelen rond installaties in en om gebouwen. ISSO, OTIB (binnenkort Wij Techniek), TVVL en Techniek Nederland hebben het expertteam samengesteld. Naast de ‘FAQ’ is er op TVVL Connect aanvullend materiaal te vinden over het beheer van luchtbehandelingsinstallaties en sanitaire installaties in relatie tot corona. Ook worden aanbevelingen van REHVA, de Europese overkoepelende vereniging voor klimaatinstallaties, waar TVVL onderdeel van is, nader toegelicht.

Vraagbaak voor leegstand en installaties
Nu gebouwen weer langzaam in gebruik worden genomen is aandacht voor installaties in gebouwen heel belangrijk. Ben je gebouwbeheerder, installateur of adviseur en loop je tegen praktijkproblemen aan op dit gebied? Stel je vraag dan aan helpdesk@corona-techniek.nl

Bekijk de FAQ