Binnen thema: Corona in Gebouwbeheer en Installatietechniek
Blogoverzicht Bewaren

Bekijk alle TVVL Webinars terug

Aangezien COVID-19 ervoor zorgt dat we elkaar niet in levenden lijve kunnen ontmoeten, gaan we digitaal verder met het organiseren van onze bijeenkomsten. We kunnen alle kennis die TVVL in huis heeft natuurlijk niet alleen voor onszelf houden. Juist nú is het belangrijk om kennis te delen, zodat we samen verder kunnen. Onze expertgroepen & communities, regiocommissies en YOUNG TVVL hebben hun krachten gebundeld om wekelijks 2 webinars te organiseren op vaste tijden waarin we inspirerende sprekers het podium bieden om hun expertise te delen.

Wanneer kun jij ons in mei én juni ontmoeten:

  • elke dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur
  • elke donderdag van 11.00 tot 12.00 uur

Benieuwd naar het programma? Elke donderdag ontvang jij een mail met het programma voor de komende 2 weken. Zo blijf jij op de hoogte van alle updates. Heb jij je nog niet inschreven voor onze nieuwsbrief? Doe dat snel of bekijk in de agenda hieronder wat er al bekend is. Alle webinars worden opgenomen en zijn hieronder terug te kijken.

7 mei 2020 - Webinar COVID-19 en de gebouwde omgeving
In deze webinar kun je terugkijken hoe sprekers Francesco Franchimon en Atze Boerstra onder leiding van moderator Marcel Loomans ingaan op het vraagstuk COVID-19 en de gebouwde omgeving. Welke maatregelen voor de gebouwinstallaties genomen kunnen worden en waarom? 
Bekijk de webinar

12 mei 2020 - TVVL Webinar Legionella-risico in de corona-crisis
In deze webinar van dinsdag 12 mei kun je terugkijken hoe Gert Oussoren onder leiding van moderator Wisam Kailani de risico’s bespreekt die kunnen ontstaan door veranderend beheer en zoomen we in op een aantal gebieden waar vragen kunnen leven zoals hieronder staan. 
Bekijk de webinar

14 mei 2020 - TVVL Webinar Raar Jaar Actie
In deze webinar van donderdag 14 mei kun je terugkijken hoe Cas Wegman onze nieuwe Raar Jaar Actie en Het Nieuwe Normaal in het Leslokaal uitlegt. Daarna vertelt Erik Bijl over het online lesgeven en vervolgt Jos Bijman met een uitleg over de nieuwe TVVL Cursussen en Leerlijnen. Marc van Bommel sluit af over de waarde van een post-hbo registratie.
Bekijk de webinar

19 mei 2020 - TVVL Webinar Gelijkspanning: berekening kabels bij PV en laatste stand normalisatie
 In deze webinar van dinsdag 19 mei praat Epko Horstman je bij over kabelberekeningen van PV systemen bij gelijkspanning (met oog op oplopende temperaturen onder de panelen). Vervolgens geeft Henry Lootens een update van waar de TC64 WGDC (werkgroep DC) staat op het gebied van normaliseren van gelijkspanning.
Bekijk de webinar

26 mei 2020 - TVVL Webinar Wat kan de verspreiding van virussen en bacteriën helpen verminderen
In deze webinar kun je terugkijken hoe Bert Leffers inzoomt op de nadelen en consequenties van de invloed van luchtvochtigheid op virussen en bacteriën. Wat gebeurt er met de druppels die mensen verspreiden door praten, niezen en hoesten? En welk effect kunnen ziekteverwekkende druppels hebben op de verspreiding van schimmel, mijt, virussen en bacteriën?
Deze webinar gaat niet over de verspreiding en maatregelingen ter voorkoming van COVID-19. Voor corona-gerelateerde technische vragen over gebouwinstallaties verwijzen we je naar de corona vraagbaak.
Bekijk de webinar

28 mei 2020 - TVVL Webinar TVVL Webinar Ontwerpstrategie Circulaire Installaties | Demonstratie Circulariteitsschijf terug
In deze webinar van 28 mei 2020 lichten Esther Gerritsen en Daniel van Lieshout de Circulariteitsschijf nader toe die eind 2019 is gelanceerd en demonstreren het gebruik in zowel de ontwerpfase als in de onderhoudsfase aan de hand van een praktijkcasus. Lees meer over dit TVVL project op ons platform. Hier vind je ook de bouwplaat voor het maken van jouw circulariteitsschijf.
Bekijk de webinar

2 juni 2020 - Webinar Q&A sessie COVID 19 en de gebouwde omgeving
In deze webinar van 2 juni worden vragen beantwoord over COVID-19 en de gebouwde omgeving. We zien de vragen rondom gebouwbeheersmaatregelen toenemen, omdat gebouwen in steeds meer sectoren weer open mogen. Daarom organiseerde TVVL samen met ISIAQ.nl en ISSO een Q&A sessie. Kijk in deze webinar terug hoe er live vragen konden worden gesteld en werden beantwoord door panelleden Francesco Franchimon, Atze Boerstra, Jos de Leeuw, en Gertjan Middendorf. 
Bekijk de webinar

4 juni 2020 - Webinar Verduurzamen op basis van werkelijk energieverbruik Paris Proof en WENG 
In deze webinar met samen DGBC gaan Michiel van Bruggen en Eefje Stutvoet in op vragen rondom het werkelijk energieverbruik van je gebouw. Welke verbruikscijfers moet je meenemen en van welke vierkante meters moet je uitgaan? Ook geven zij aan welke criteria gelden er voor verschillende sectoren of voorzieningen zoals een datacentrum en hoe je moet omgaan met de bezettingsgraad van jouw gebouw.
Bekijk de webinar, de presentatie van Michiel van Bruggen, de presentatie van Eefje Stutvoet en de Q&A

9 juni - TVVL Webinar Autonome drukregeling in stoomsystemen
In deze webinar van dinsdag 9 juni geeft Tim van Ederen inzicht in de werking van een drukreduceer in een stoomsysteem. Hij licht toe waarom en waar je drukregeling in het algemeen toepast. Vervolgens gaat hij dieper in op de verschillende aspecten die een rol spelen bij het selecteren van een drukreduceer. 
Bekijk de webinar

11 juni - Webinar COVID 19 ventilatie maatregelen in scholen en om veilig de winter door te komen
In deze webinar, organiseerd door ISIAQ.nl en TVVL, kun je terugkijken hoe we heel praktisch aandacht geven aan het belang van een goed binnenklimaat op scholen in tijden van corona, en de rol die installaties of ventilatie daarin kunnen spelen. Ventileren is belangrijk. Maar hoe zorg je voor voldoende ventilatie zonder dat het tocht als het in het najaar weer kouder wordt?
Bekijk de webinar

16 juni - TVVL Webinar Masterclass natuurlijke airconditioning met EARTH, WIND & FIRE
In deze webinar kun je terugkijken hoe Ben Bronsema een masterclass geeft over de ontwikkeling van het innovatieve EARTH, WIND & FIRE klimaatconcept. Specifiek wordt ingegaan op de meest prominente bouwdelen van het EWF-concept. Airconditioning is duur en kost veel energie. We kunnen niet meer zonder, maar houden er ook niet echt van en soms kan het zelfs slecht zijn voor onze gezondheid. Het concept voor ‘Natuurlijke Airconditioning’ daarom is rijp voor grootschalige toepassing in bestaande gebouwen en nieuwbouw. 
Bekijk de webinar

18 juni - TVVL Webinar Gevolgen van voedsel en energieproductie voor stikstofverliezen naar lucht en water
In deze webinar van donderdag 18 juni kun je terugkijken hoe Wim de Vries de problemen schetst rondom de stikstofovermaat en de oplossingsrichtingen daarvoor. Stikstofuitstoot is namelijk schadelijk voor de natuur omdat ze daar eenzijdig de voedselrijkdom verhogen en bijdragen aan de bodemverzuring.  Daarnaast heeft het effect op menselijke gezondheid via de vorming van ozon vanuit stikstofoxiden en via een bijdrage van zowel stikstofoxiden als ammoniak aan fijnstof. Stikstoftoevoer leidt ook tot een verhoogde uitspoeling van nitraat naar grondwater (onderdeel van de Nitraatrichtlijn), afspoeling naar oppervlaktewater (onderdeel van de Kaderrichtlijn Water) en lachgas naar de atmosfeer (onderdeel van het Klimaatakkoord). Al deze problemen van een stikstofovermaat vragen om een integrale oplossing.
Bekijk de webinar

23 juni - TVVL Webinar IoT in de Praktijk
Na een korte introductie over IoT gaat spreker Stefan Konijnenberg in deze webinar dieper in op de inzet van IoT in de praktijk, door het behandelen van diverse cases en voorbeelden die aansluiten bij jouw dagelijkse praktijk. Denk aan het vergaren van informatie uit een schoolgebouw door de inzet van slimme sensoren of aan het monitoren van ruimte bezetting/benutting door het gebruik van people counting. Naast de voorbeelden die aansluiten op smart buildings komen er ook cases aan bod die betrekking hebben op smart cities en Industrie 4.0.
Bekijk de webinar

25 juni - YOUNG TVVL Webinar First dates
YOUNG TVVL organiseerde op donderdag 25 juni een interactieve webinar waar thoughtleaders en experts de deelnemers meenamen langs actuele thema's. In 2 (dating)rondes van 20 minuten geven thoughtleaders een korte thema-introductie en introduceren een stelling. Waarna zij met 6 jong professionals het gesprek aangaan. Je kunt alle datingrondes terugkijken.
Bekijk de webinar

2 juli - TVVL Webinar Adviesvaardigheden voor professionals
De wereld bevindt zich midden in een energietransitie. Als adviseur wil je graag je klanten doordringen van de mogelijkheden en kansen die zich voordoen. Tegelijkertijd bevinden we ons in een enorme gezondheidscrisis. Hoe bereik je je klanten op afstand? Hoe overtuig je hen effectief van jullie toegevoegde waarde? Hoe voorzie je hen van het beste advies? Bekijk in deze webinar van 2 julie hoe spreker Jan Hille Noordhof over deze vragen in gesprek gaat met de deelnemer.
Bekijk de webinar

354
Lees meer over: Terugblik Webinar
Consultant

Wanneer komt de  TVVL Webinar IoT in de Praktijk van afgelopend dinsdag beschikbaar? En zijn de presentatie sheets ook beschikbaar om te downloaden? 

Coördinator Evenementen en Ledenzaken

Maandag wordt de Terugblik met de opname, Q&A en de presentatie (PDF) verstuurd naar de deelnemers. De opname verschijnt hier al eerder. 

Thema'sGroepenDeelnemersProjectenOver TVVL