Binnen thema: Corona in Gebouwbeheer en Installatietechniek

Bekijk alle TVVL Webinars terug

Aangezien COVID-19 ervoor zorgt dat we elkaar niet in levenden lijve kunnen ontmoeten, gaan we digitaal verder met het organiseren van onze bijeenkomsten. We kunnen alle kennis die TVVL in huis heeft natuurlijk niet alleen voor onszelf houden. Juist nú is het belangrijk om kennis te delen, zodat we samen verder kunnen. Onze expertgroepen & communities, regiocommissies en YOUNG TVVL hebben hun krachten gebundeld om wekelijks 2 webinars te organiseren op vaste tijden waarin we inspirerende sprekers het podium bieden om hun expertise te delen.

Het webinarprogramma voor het najaar is inmiddels gestart. Benieuwd naar het programma? Bekijk onze agenda!  

7 mei 2020 - Webinar COVID-19 en de gebouwde omgeving
In deze webinar kun je terugkijken hoe sprekers Francesco Franchimon en Atze Boerstra onder leiding van moderator Marcel Loomans ingaan op het vraagstuk COVID-19 en de gebouwde omgeving. Welke maatregelen voor de gebouwinstallaties genomen kunnen worden en waarom? 
Bekijk de webinar

12 mei 2020 - TVVL Webinar Legionella-risico in de corona-crisis
In deze webinar van dinsdag 12 mei kun je terugkijken hoe Gert Oussoren onder leiding van moderator Wisam Kailani de risico’s bespreekt die kunnen ontstaan door veranderend beheer en zoomen we in op een aantal gebieden waar vragen kunnen leven zoals hieronder staan. 
Bekijk de webinar

14 mei 2020 - TVVL Webinar Raar Jaar Actie
In deze webinar van donderdag 14 mei kun je terugkijken hoe Cas Wegman onze nieuwe Raar Jaar Actie en Het Nieuwe Normaal in het Leslokaal uitlegt. Daarna vertelt Erik Bijl over het online lesgeven en vervolgt Jos Bijman met een uitleg over de nieuwe TVVL Cursussen en Leerlijnen. Marc van Bommel sluit af over de waarde van een post-hbo registratie.
Bekijk de webinar

19 mei 2020 - TVVL Webinar Gelijkspanning: berekening kabels bij PV en laatste stand normalisatie
 In deze webinar van dinsdag 19 mei praat Epko Horstman je bij over kabelberekeningen van PV systemen bij gelijkspanning (met oog op oplopende temperaturen onder de panelen). Vervolgens geeft Henry Lootens een update van waar de TC64 WGDC (werkgroep DC) staat op het gebied van normaliseren van gelijkspanning.
Bekijk de webinar

26 mei 2020 - TVVL Webinar Wat kan de verspreiding van virussen en bacteriën helpen verminderen
In deze webinar kun je terugkijken hoe Bert Leffers inzoomt op de nadelen en consequenties van de invloed van luchtvochtigheid op virussen en bacteriën. Wat gebeurt er met de druppels die mensen verspreiden door praten, niezen en hoesten? En welk effect kunnen ziekteverwekkende druppels hebben op de verspreiding van schimmel, mijt, virussen en bacteriën?
Deze webinar gaat niet over de verspreiding en maatregelingen ter voorkoming van COVID-19. Voor corona-gerelateerde technische vragen over gebouwinstallaties verwijzen we je naar de corona vraagbaak.
Bekijk de webinar

28 mei 2020 - TVVL Webinar TVVL Webinar Ontwerpstrategie Circulaire Installaties | Demonstratie Circulariteitsschijf terug
In deze webinar van 28 mei 2020 lichten Esther Gerritsen en Daniel van Lieshout de Circulariteitsschijf nader toe die eind 2019 is gelanceerd en demonstreren het gebruik in zowel de ontwerpfase als in de onderhoudsfase aan de hand van een praktijkcasus. Lees meer over dit TVVL project op ons platform. Hier vind je ook de bouwplaat voor het maken van jouw circulariteitsschijf.
Bekijk de webinar

2 juni 2020 - Webinar Q&A sessie COVID 19 en de gebouwde omgeving
In deze webinar van 2 juni worden vragen beantwoord over COVID-19 en de gebouwde omgeving. We zien de vragen rondom gebouwbeheersmaatregelen toenemen, omdat gebouwen in steeds meer sectoren weer open mogen. Daarom organiseerde TVVL samen met ISIAQ.nl en ISSO een Q&A sessie. Kijk in deze webinar terug hoe er live vragen konden worden gesteld en werden beantwoord door panelleden Francesco Franchimon, Atze Boerstra, Jos de Leeuw, en Gertjan Middendorf. 
Bekijk de webinar

4 juni 2020 - Webinar Verduurzamen op basis van werkelijk energieverbruik Paris Proof en WENG 
In deze webinar met samen DGBC gaan Michiel van Bruggen en Eefje Stutvoet in op vragen rondom het werkelijk energieverbruik van je gebouw. Welke verbruikscijfers moet je meenemen en van welke vierkante meters moet je uitgaan? Ook geven zij aan welke criteria gelden er voor verschillende sectoren of voorzieningen zoals een datacentrum en hoe je moet omgaan met de bezettingsgraad van jouw gebouw.
Bekijk de webinar, de presentatie van Michiel van Bruggen, de presentatie van Eefje Stutvoet en de Q&A

9 juni - TVVL Webinar Autonome drukregeling in stoomsystemen
In deze webinar van dinsdag 9 juni geeft Tim van Ederen inzicht in de werking van een drukreduceer in een stoomsysteem. Hij licht toe waarom en waar je drukregeling in het algemeen toepast. Vervolgens gaat hij dieper in op de verschillende aspecten die een rol spelen bij het selecteren van een drukreduceer. 
Bekijk de webinar

11 juni - Webinar COVID 19 ventilatie maatregelen in scholen en om veilig de winter door te komen
In deze webinar, organiseerd door ISIAQ.nl en TVVL, kun je terugkijken hoe we heel praktisch aandacht geven aan het belang van een goed binnenklimaat op scholen in tijden van corona, en de rol die installaties of ventilatie daarin kunnen spelen. Ventileren is belangrijk. Maar hoe zorg je voor voldoende ventilatie zonder dat het tocht als het in het najaar weer kouder wordt?
Bekijk de webinar

16 juni - TVVL Webinar Masterclass natuurlijke airconditioning met EARTH, WIND & FIRE
In deze webinar kun je terugkijken hoe Ben Bronsema een masterclass geeft over de ontwikkeling van het innovatieve EARTH, WIND & FIRE klimaatconcept. Specifiek wordt ingegaan op de meest prominente bouwdelen van het EWF-concept. Airconditioning is duur en kost veel energie. We kunnen niet meer zonder, maar houden er ook niet echt van en soms kan het zelfs slecht zijn voor onze gezondheid. Het concept voor ‘Natuurlijke Airconditioning’ daarom is rijp voor grootschalige toepassing in bestaande gebouwen en nieuwbouw. 
Bekijk de webinar

18 juni - TVVL Webinar Gevolgen van voedsel en energieproductie voor stikstofverliezen naar lucht en water
In deze webinar van donderdag 18 juni kun je terugkijken hoe Wim de Vries de problemen schetst rondom de stikstofovermaat en de oplossingsrichtingen daarvoor. Stikstofuitstoot is namelijk schadelijk voor de natuur omdat ze daar eenzijdig de voedselrijkdom verhogen en bijdragen aan de bodemverzuring.  Daarnaast heeft het effect op menselijke gezondheid via de vorming van ozon vanuit stikstofoxiden en via een bijdrage van zowel stikstofoxiden als ammoniak aan fijnstof. Stikstoftoevoer leidt ook tot een verhoogde uitspoeling van nitraat naar grondwater (onderdeel van de Nitraatrichtlijn), afspoeling naar oppervlaktewater (onderdeel van de Kaderrichtlijn Water) en lachgas naar de atmosfeer (onderdeel van het Klimaatakkoord). Al deze problemen van een stikstofovermaat vragen om een integrale oplossing.
Bekijk de webinar

23 juni - TVVL Webinar IoT in de Praktijk
Na een korte introductie over IoT gaat spreker Stefan Konijnenberg in deze webinar dieper in op de inzet van IoT in de praktijk, door het behandelen van diverse cases en voorbeelden die aansluiten bij jouw dagelijkse praktijk. Denk aan het vergaren van informatie uit een schoolgebouw door de inzet van slimme sensoren of aan het monitoren van ruimte bezetting/benutting door het gebruik van people counting. Naast de voorbeelden die aansluiten op smart buildings komen er ook cases aan bod die betrekking hebben op smart cities en Industrie 4.0.
Bekijk de webinar

25 juni - YOUNG TVVL Webinar First dates
YOUNG TVVL organiseerde op donderdag 25 juni een interactieve webinar waar thoughtleaders en experts de deelnemers meenamen langs actuele thema's. In 2 (dating)rondes van 20 minuten geven thoughtleaders een korte thema-introductie en introduceren een stelling. Waarna zij met 6 jong professionals het gesprek aangaan. Je kunt alle datingrondes terugkijken.
Bekijk de webinar

2 juli - TVVL Webinar Adviesvaardigheden voor professionals
De wereld bevindt zich midden in een energietransitie. Als adviseur wil je graag je klanten doordringen van de mogelijkheden en kansen die zich voordoen. Tegelijkertijd bevinden we ons in een enorme gezondheidscrisis. Hoe bereik je je klanten op afstand? Hoe overtuig je hen effectief van jullie toegevoegde waarde? Hoe voorzie je hen van het beste advies? Bekijk in deze webinar van 2 julie hoe spreker Jan Hille Noordhof over deze vragen in gesprek gaat met de deelnemer.
Bekijk de webinar

7 juli - TVVL Webinar Interne lekkage in centrale luchtbehandeling
In deze webinar Toine van den Boomen in op interne lekkage in centrale luchtbehandeling. De berichtgeving over eventuele risico’s van verspreiding van het COVID-19 virus via de centrale luchtbehandeling (LBK), terecht of onterecht, heeft wel de aandacht voor ‘onbedoelde’ interne lekkage in LBK’s sterk vergroot. Bewustwording van interne lekkage in LBK's is een goede zaak, omdat er betere risicoanalyses gemaakt worden voor bestaande installaties.
Bekijk de webinar

9 juli - TVVL Webinar Grip en inzicht op gebouwveiligheid, inspecties en logboeken
Iedere organisatie staat dagelijks bloot aan veiligheidsrisico’s rond legionella, brand, noodverlichting en allerlei andere veiligheidsaspecten. Toch heeft maar liefst 60% van alle organisaties de veiligheid binnen hun gebouwen niet goed op orde. In dit webinar geeft Danny Grooters de belangrijke tips en oplossingen hoe je risico’s en claims voorkomt en kosten bespaart.
Bekijk de webinar

15 september - TVVL Webinar Waardering (circulaire) installaties binnen de MPG
De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Installaties maken hierbij een aanzienlijk onderdeel uit van het totaal, gemiddeld zo’n 40-50%. Vanuit de installatiebranche is er echter nog veel onduidelijk en gebrek aan kennis over de waardering van de installaties in de MPG. David Anink, senior adviseur bij W/E adviseurs en Harry Nieman, directeur Nationale MilieuDatabase, vertellen hier in dit webinar onder meer over.
Bekijk de webinar

22 september - TVVL Webinar Toepassingen en innovaties van hemelwater
Bij nieuwbouw is de afkoppeling van de regenpijp naar het riool vaak al verplicht. Toch stroomt op heel veel plekken het regenwater in één keer naar beneden zonder dat er iets mee gedaan wordt. Watersystemen worden van steeds groter belang. Waarom is dit het geval? In deze webinar legt spreker Fred Prins uit wat regenwater kan betekenen voor het private perceel. Daarnaast vertelt hij welke technische mogelijkheden er zijn om het regenwater te bergen en te gebruiken. 
Bekijk de webinar

24 september - TVVL Webinar Veiligheid en welzijn in gebouwen: Meer ventilatie zonder problemen
Ventilatie staat in het middelpunt van de belangstelling. Om het risico op Corona-besmetting in gebouwen te beperken is goede ventilatie een vereiste. Maar ook zonder deze actualiteit is goede ventilatie een essentiële randvoorwaarde voor de veiligheid en het welzijn van alle gebouwgebruikers. Daarom staat goede ventilatie centraal in deze webinar namens de TVVL Kennispartners. Hoe kun je meer ventileren, zonder problemen op het gebied van comfortbeleving, geluidshinder en energiegebruik? De TVVL Kennispartners delen graag hun inzichten en ideeën.
Bekijk de webinar

1022
Lees meer over: Terugblik Webinar
Consultant

Wanneer komt de  TVVL Webinar IoT in de Praktijk van afgelopend dinsdag beschikbaar? En zijn de presentatie sheets ook beschikbaar om te downloaden? 

Coördinator Evenementen en Ledenzaken

Maandag wordt de Terugblik met de opname, Q&A en de presentatie (PDF) verstuurd naar de deelnemers. De opname verschijnt hier al eerder. 

Senior Projectleider

Mylene, voor het aanmelden voor het webinar van 8 oktober a.s is geen aanmeldlink beschikbaar.......

Thema'sGroepenDeelnemersProjectenOver TVVL