Binnen thema: Corona in Gebouwbeheer en Installatietechniek

Belang van ventilatie

Zo'n 239 wetenschappers ondertekenden een brandbrief aan het RIVM en de Wereldgezondheidsorganisatie over het belang van ventilatie. Dit zou namlijk coronabesmettingen kunnen tegengaan. Francesco Franchimon ondertekende de brief en vertelt erover bij Op1. Ook Atze Boerstra komt bij Editie NL aan het woord over het belang van ventilatie. Lees ook meer over de brief in een artikel van Volkskrant en Trouw.

130
Lees meer over: Coronamaatregelen ventilatie
Adviseur installaties & bouwfysica

Ik onderschrijf volkomen dat er besmetting kan plaatsvinden via aerosolen waaraan wordt gerefereerd. De vraag erachter is volgens mij wat de omvang en concrete risico hiervan is. Mijns inziens is dat niet volstrekt duidelijk, wat niet wegneemt dat het belangrijk is goed te ventileren.

Echter, als metafoor: we zijn het er allemaal over eens dat er gewonden en doden vallen in het verkeer of luchtvaart en dat we risico lopen als we gaan vliegen of aan het verkeer deelnemen. Deze risico's zijn echter niet dusdanig dat we niet in de auto stappen of met het vliegtuig op vakantie gaan.

Volgens mij geldt dit voor besmetting via Aerosolen e.d. ook. De maatregelen die door WHO en RIVM zijn getroffen blijken deze Coronacrisis immers beheersbaar te maken, waarbij niet ontkend wordt dat dit een infectieweg kan zijn, maar de frequentie en/of waarschijnlijkheid daarvan is voldoende laag om hiervoor geen verregaande maatregelen te treffen. Wat overigens niet wegneemt dat het goed is wanneer eenvoudig mogelijk maatregelen te treffen of omstandigheden te mijden als door deze wetenschappers geadviseerd .

persoonlijk vind ik echter van belang deze discussie wel op de juiste argumenten te voeren en elkaar te verstaan. Dat gebeurt mijns inziens nu niet voldoende, er is immers verschil tussen risicobeheersing enerzijds en wel/niet kunnen optreden van deze besmettingsweg onder bepaalde omstandigheden anderzijds. Mijn gezond verstand zegt dat als deze besmettingsweg gemiddeld genomen zwaar zou wegen dat er veel en veel meer Coronagevallen hadden moeten zijn dan nu het geval is. Ventilatie is belangrijk en niet of slecht geventileerde plekken moeten we mijden, maar we moeten het ook niet uitvergroten en wel in perspectief van risicobeheersing blijven zien, anders wordt het vakdeformatie.

Senior Adviseur Energie- en Procestechniek

Ik ben het eens met Ed. Ik waardeer de toewijding van de expertgroep m.b.t. COVID-19 erg, ik ben geen viroloog en kan het inhoudelijk maar heel beperkt beoordelen. Ik vrees echter dat de praktische, financiële en energetische effecten van het huidige advies niet opwegen tegen de opbrengst ervan, hoewel elk slachtoffer er één teveel is natuurlijk. Daarbij sluit ik me ook aan bij de vergelijking in risico waardering in het verkeer. Ook daar doen we niet alles wat technisch mogelijk is om elk verkeersslachtoffer te voorkomen.

Als we bijvoorbeeld 55 miljoen m2 kantoren (CBS) in Nederland in de komende periode significant meer willen gaan ventileren, laten we zeggen nu gemiddeld 1-voudig (gokje) naar 2-voudig (levert waarschijnlijk <800 ppm op) én dag en nacht (dat is het advies zoals ik het hoor) dan zal er dus praktisch gezien zo'n 165 miljoen m3/h meer geventileerd moeten worden, dag en nacht. Los van de investeringskosten en (on)mogelijkheid om dit überhaupt op korte termijn te realiseren geeft dit een enorme toename van het energieverbruik. Om een gevoel te geven, bij een gemiddelde LBK met goede warmteterugwinning ca 1,2 PJ warmte, 1 PJ koude en 1,4 TWh elektrische energie extra. Bevochtiging nog niet eens meegerekend. Alleen het dag en nacht aan laten staan van bestaande luchtbehandeling bij gelijk debiet levert al snel een vehoging van ca 400 TJ warmte, 225 TJ koude en 500 GWh elektrische energie. Dat is echt heel veel, en dan is het belangrijk dat we echt weten waarom we dat doen en wat het oplevert.

Kortom, laten we de impact van het advies goed afwegen tegen de opbrengst.

Thema'sGroepenDeelnemersProjectenOver TVVL