Document
Geplaatst door TVVL

REHVA COVID-19 adviesdocument in Nederlands beschikbaar

De REHVA aanbevelingen voor beheer luchtbehandeling en sanitaire installaties rondom COVID-19 zijn vanaf nu ook in het Nederlands beschikbaar. Dit document beschrijft hoe men gebouwinstallaties kan bedienen en gebruiken om de verspreiding van de coronavirusziekte (COVID-19) door het SARS-CoV-2 virus te voorkomen.

In dit document presenteert REHVA een samenvatting van relevante adviezen over de bediening en het gebruik van gebouwinstallaties in gebieden met een uitbraak van de coronavirusziekte (COVID-19). De adviezen zijn erop gericht om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen via bv. ventilatiesystemen ensanitaire installaties. Lees het onderstaande advies als tussentijds richtsnoer; het document kan in de toekomst worden aangepast op basis van nieuw bewijsmateriaal als dit nodig is.

De onderstaande suggesties zijn bedoeld als aanvulling op de algemene richtlijnen voor werkgevers en gebouweigenaren die worden gepresenteerd in het WHO-document 'Getting workplaces ready for COVID-19'. De onderstaande tekst is in de eerste plaats bedoeld voor installatie-professionals en facilitair managers, maar kan ook nuttig zijn voor bijvoorbeeld arbo- en volksgezondheidsspecialisten.

Hieronder worden gebouwgerelateerde voorzorgsmaatregelen behandeld en worden enkele veelvoorkomende misverstanden toegelicht. Het toepassingsgebied is beperkt tot commerciële en openbare gebouwen (bijv. kantoren, scholen, winkelgebieden, sportaccommodaties, enz.) waar slechts incidenteel sprake is van een besmette gebouwgebruiker; het document is niet bedoeld voor toepassing in ziekenhuizen en andersoortige gezondheidszorginstellingen (meestal met een grotere concentratie aan besmette personen).

De in dit document gepresenteerde adviezen betreffen tijdelijke, vaak eenvoudig te organiseren maatregelen die kunnen worden genomen in bestaande gebouwen. Het gaatn dan om gebouwen die tijdens de pandemie in gebruik blijven met een normale bezettingsgraad. Het advies is bedoeld voor een beperkte periode, afhankelijk van hoe lang lokale virus uitbraken duren.

Vragen? 

Heb jij corona-gerelateerde technische vragen over gebouwinstallaties? Stuur dan een mail naar helpdesk@corona-techniek.nl. ISSO, OTIB|Wij Techniek, Techniek Nederland en TVVL hebben een expertteam opgericht om de vragen die binnenkomen over techniek van installaties en gebouwbeheer te kunnen beantwoorden.

Profielfoto van Gerben Van Dijk
1 september 2020
Profielfoto van Gerben Van Dijk
1 september 2020

Fijn dat dit document in het Nederlands beschikbaar is! Nu ben ik alleen op zoek naar de meest recente versie van 3 augustus in het Nederlands.

Profielfoto van Esmeralda Pondman
30 april 2020
Profielfoto van Esmeralda Pondman
30 april 2020

Beste Harry,

Inderdaad verwarrend. Dit betreft de Nederlandse vertaling op de REVHA versie van 17 maart j.l. 

We wachten nog even met een vertaling, omdat REVHA mogelijk weer met een update gaat komen. 

Voor nu verwijs ik je even naar de aanpassingen (wel in het Engels) op de site van REVHA, die worden puntgewijs genoemd. Dat is documentversie 3 april 2020: https://www.rehva.eu/activities/covid-19-guidance 

Profielfoto van Harry Bruggema
29 april 2020
Profielfoto van Harry Bruggema
29 april 2020

Fijn dat er een vertaling is! Het is echter verwarrend dat de datum op het nederlanstalige document 2 april is en op de actuele Rehva versie 3 april.

Zo is (mij) niet duidelijk welke versie is vertaald.