Nieuwsbericht
Geplaatst door TVVL

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport publiceert basistips voor ventilatie

Profielfoto van Redactie TVVL Connect
12 oktober 2021 | 1 minuut lezen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de handreiking basistips voor ventileren gepubliceerd. Goed ventileren zorgt voor een betere luchtkwaliteit en beperkt de verspreiding van virusdeeltjes, bijvoorbeeld van het coronavirus. De handreiking bevat tips om op de juiste manier te ventileren die, o.a. bedoeld zijn voor gebouweigenaren en –beheerders.

Vijf basistips

Om mensen, specifiek gebouweigenaren en –beheerders, te helpen goed te ventileren bevat de handreiking vijf tips voor goede ventilatie: 
1.    Zet gevelroosters en klepramen open en houd ze schoon. 
2.    Zet ramen op een kier.
3.    Zorg voor goed onderhoud en de juiste afstemming van mechanische ventilatie.
4.    Beperk het aantal mensen in een ruimte.
5.    Gebruik een CO2-meter als die in de ruimte aanwezig is.

De handreiking vind je op: www.ventilerenzogedaan.nl en helpt gebouweigenaren en –beheerders om goed te ventileren aan de hand van diverse handige tips. Op de juiste manier ventileren zorgt voor een betere luchtkwaliteit en beperkt de verspreiding van virusdeeltjes, bijvoorbeeld van het coronavirus.

Samenwerking

Naar aanleiding van een toezegging aan de Tweede Kamer van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is de handreiking met basistips opgesteld in opdracht van het ministerie van VWS door TNO. De handreiking is tot stand gekomen met behulp van adviezen van afgevaardigden van de TU Eindhoven, het RIVM, de Stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw, Techniek Nederland, UVA, Binnenklimaat Nederland, GGD Amsterdam, het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en TVVL.