Nieuwsbericht
Geplaatst door TVVL

Bekijk TVVL Webinar Frisse Scholen voor iedereen terug

11 december 2020 | 1 minuut lezen

Eindelijk kunnen wij onze kinderen gaan voorzien van frisse scholen; een lang gekoesterde wens van alle betrokkenen. Het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen heeft in het najaar een foto gemaakt van de ventilatiekwaliteit op basis en voortgezet onderwijs scholen. Deze foto heeft geleid tot de Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS) die uitgevoerd wordt door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het Masterplan Ventilatie heeft de Quickscan ventilatie in scholen ontwikkeld voor de beoordeling van ventilatie op basis- en voortgezet onderwijsscholen. Gesteund door een Uitkeringsregeling en een gedragen Quickscan Ventilatie in Scholen kunnen de vraag van schoolbesturen en het aanbod van goede ventilatiesystemen samen komen. In dit webinar worden de quickscan en de regeling toegelicht. 

 

Thema'sGroepenDeelnemersProjecten