Binnen thema: Digitalisering & gebouwbeheer
Blogoverzicht Bewaren

Opleiding Systeemarchitect ‘goud waard’

TVVL heeft in samenwerking met de brancheorganisatie Gebouwautomatisering de post-hbo opleiding Systeemarchitect Gebouwautomatisering en -Beheer nu 3 keer georganiseerd. 46 deelnemers hebben de opleiding inmiddels gevolgd en in oktober start de vierde groep van maximaal 16 deelnemers. Een mooi moment om 2 oud-deelnemers naar hun ervaringen te vragen. Wij vroegen Rudy Jansen en Martin Douwes wat zij van deze opleiding vonden.

Martin en Rudy kijken beiden positief terug op de opleiding. Martin: ‘We hebben veel informatie gekregen, discussies gevoerd, rollenspelen gespeeld en een heldere uitleg gekregen over de lesstof. Het was voor mij een zeer leerzame én leuke en plezierige periode.’ De opleiding heeft Rudy ook veel opgeleverd: ‘Niet alles is voor mij toepasbaar, maar ik ben blij dat ik deze opleiding gevolgd heb, omdat ik wel een aantal zaken heb geleerd. Zeker op ICT gebied.’

Martin vertelt verder: ‘Het idee was om mezelf meer te ontwikkelen op het gehele spectrum. Door het volgen van deze opleiding zijn mijn ontwikkelingen groter en doeltreffender dan ik had gedacht. Met name de kijk op problematiek is drastisch anders geworden. Een techneut gaat meestal direct de diepte in, maar het is beter om eerst het probleem te analyseren en vervolgens met betrokkenen een verbeterplan te maken. Dit levert op de lange termijn meer comfort, duurzaamheid en winst op.’

Omdat de opleiding zo veelomvattend is krijgen deelnemers naast de 15 lesdagen ook voorbereidende opdrachten en syllabi mee naar huis. Hierdoor ben je ook thuis nog wel wat uren bezig met zelfstudie. Rudy: ‘Ondanks dat de opleiding een flinke belasting was om naast mijn dagelijks werk te doen,  was deelname voor mij zeker de moeite waard.’ Martin beaamt dat: ‘In het begin was het zeker wel wennen. Er wordt veel van je gevraagd. De zelfstandigheid die je moet hebben voor deze opleiding is groot, zeker gezien de te bestuderen lesstof en de te maken opdrachten. In het begin had ik steeds een paar dagen nodig om bij te komen van alle informatie, de opdrachten die behandeld waren, het overdenken van mijn opdrachten en hoe ik het de volgende keer beter zou kunnen en moeten doen.’

Op de website van TVVL (www.tvvl.nl/cursussen) staan alle onderdelen van de opleiding. Daar zie je dat de opleiding is opgebouwd rondom 3 hoofdthema’s; (1) gebouwbeheer en ICT, (2) methodieken en skills en (3) installatietechnieken t.a.v. integratie in de gebouwautomatisering. Soft Skills zoals onderhandelen, communiceren en overtuigen maken een belangrijk onderdeel uit van de opleiding. Martin vond de Soft Skills erg goed: ‘De docent geeft op zo’n manier les dat echt het echt de hele tijd boeiend en leerzaam blijft. Je voelt je direct op je gemak en iedereen spreekt op een heel open manier over zijn problemen of karaktereigenschappen. Dit vond ik heel mooi om te zien binnen de groep. De oplossingen, het spiegelen van jezelf, karakters, het staat heel dicht bij het dagelijks leven. Door de manier van lesgeven kreeg ik zeer veel antwoorden op vragen waar ik al langere tijd mee zat.’ Rudy sluit zich aan bij het positieve gevoel van Martin: ‘Dit onderdeel was leuk en gaf me inzicht in hoe men tegen mij aan keek, maar het was niet het meest leerzame voor mij. Dat was voor mij toch echt het deel ICT en netwerken en de manier hoe je tegen een project aan kijkt.’ Martin vindt nog een ander onderdeel noemenswaardig: ‘Het klinkt misschien raar, maar ik vond het onderdeel  waarin je leert om het overzicht van bovenaf te houden verrassend leerzaam. Ik dacht altijd van mijzelf dat ik dat al deed. Na een aantal lessen bleek dit wel het geval, maar mijn ‘view’ was nog niet hoog genoeg boven de praktijk. Hierdoor kun je simpelweg nog geen juiste analyses of plannen maken.’

Belangrijk is natuurlijk de vraag of de opleiding aansluit op de praktijk. Daar zijn beide heren het over eens. Vooral Rudy is erg enthousiast over het ICT component in de opleiding:‘“Ik kan nu met een ICT-er als gesprekspartner aan tafel zitten, terwijl ik dat voorheen moeilijker vond.’ Martin licht zijn enthousiasme toe met een praktijkvoorbeeld: ’Door de opleiding weet ik nu ook hoe ik beter een klant kan benaderen en in welke situatie je op welke wijze een oplossing kunt bieden. Zo heb ik bij een groot probleem van een klant (verdeeld over meerdere verdiepingen) in samenwerking met deze klant eerst een inventarisatie en vervolgens een plan van aanpak gemaakt. Het resultaat was een grote aanpassing op elke verdieping. Voor mij houdt dit in dat de klant krijgt wat hij eigenlijk wil, ook al wist hij van tevoren niet exact wat dat precies in zou houden. Dat inzicht heb ik mede door de in de opleiding aangereikte methodieken behaald.’

Zowel Rudy als Martin bevelen de opleiding van harte aan aan potentiële deelnemers. Ze zijn het er over eens dat de opleiding veel tijd en energie vraagt, maar dit zeker waard is. Martin: ‘Je moet wel 100% eerlijk over jezelf zijn en denken. Past de opleiding bij wat je (werkelijk) wilt bereiken?. Mijn ontwikkeling is in een stroomversnelling terecht gekomen en dit merk ik duidelijk in de praktijk. Tel hier de voordelen van de opleiding bij op en mijn einddoel is ruimschoots behaald.’ Rudy beveelt de opleiding speciaal aan als je ook in het begintraject van een project betrokken wordt: 'In mijn huidige functie zit ik in het voortraject en niet in de uitvoering. De stof pas ik voor een deel dagelijks toe, maar om te zeggen dat ik volledig werk als systeemarchitect is wel wat te veel.’

Martin sluit af met een terugblik op zijn tijd bij TVVL; ‘Ik heb meermaals contact gehad met verschillende docenten en TVVL zelf. In alle keren was de bereidwilligheid om mij als student te helpen 100%. Ook de discussies en het ‘normaal’ praten met medestudenten is goud waard. Het is ontzetten leuk om aan deze discussies deel te nemen en te horen  waar mensen op welke manier mee bezig zijn. Het onderlinge respect is enorm groot.’

Meer informatie over de opleiding Systeemarchitect Gebouwautomatisering en -Beheer lees je op www.tvvl.nl/cursussen/sa. Hier kun je je ook inschrijven voor de opleiding die op 4 oktober 2019 start.

676
Reageren
Thema'sGroepenDeelnemersProjectenOver TVVL