Blog

Onderzoek TVVL en VCCN naar Fijn Stof in Nederland

Fijnstof bestaat uit zeer kleine zwevende deeltjes in de lucht. In Europa heeft de Europese Unie richtlijnen opgesteld om de gezondheidsrisico’s van fijnstof te beperken.
19 februari 2020 | 1 minuut lezen

Om de invloeden van fijnstof in Nederland tot een minimum te kunnen reduceren en de kwaliteit van de leefomgeving te verhogen, zijn TVVL en VCCN in 2018 gestart met een praktijkonderzoek waarmee nieuwe inzichten worden opgedaan door de fijnstofconcentratie in Nederlandse gebouwen in kaart te brengen en te onderzoeken hoe effectief verschillende maatregelen zijn. De werkgroep overlegt regelmatig over het onderzoek. Inmiddels zijn er al veel interessante resultaten bekend en binnenkort zal er meer gepubliceerd worden. Zie voor algemene info ook https://tvvlconnect.nl/projecten/17-fijnstof-reductie-in-en-om-gebouwen

Thema'sGroepenDeelnemersProjecten