Binnen thema: Duurzaamheid & circulariteit
Blogoverzicht Bewaren

De stikstofimpasse voor bouwprojecten doorbreken?

De stikstofproblematiek is niet meer uit het nieuws weg te denken en houdt de gemoederen in Nederland al geruime tijd bezig. De kranten, het internet en het Malieveld staan er vol van. Als klein land met al onze economische activiteiten produceren wij al jaren veel te veel stikstofoxiden en ammoniak dat neerslaat in kwetsbare natuurgebieden. Daarnaast hebben stikstofoxiden, en dan met name NO2, een negatieve invloed op de volksgezondheid. Met name het verkeer en de industrie zijn hier grotendeels verantwoordelijk voor.

De stikstofdiscussie is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State (RvS) over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het kan niemand ontgaan zijn dat er een flinke discussie op gang is gekomen nadat de Raad van State het PAS weer naar de prullenmand verwees. Door deze 'stikstofuitspraak' zijn veel vergunningen voor de bouw van stallen, woonwijken of wegen nu ongeldig verklaard en is het lastiger geworden om nieuwe vergunningen te krijgen. Een bouwer moet aantonen dat de stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden niet toeneemt. In de praktijk is dit zeer moeilijk.

Hoe kan stikstofdepositie worden verminderd?
Wat is de depositie percies? Stikstofdepositie is alle stikstof die neerslaat. Dit kan bijvoorbeeld op landbouwgrond of in een natuurgebied zijn. De ideale oplossing is minder uitstoot; dit betekent winst voor natuur en klimaat en voor een gezonde leefomgeving. Zolang we nog geen stikstof neutrale economie hebben, moeten we ons bewust zijn dat er bij vergunningverlening voor de bouw vaak moet worden gezocht naar mogelijkheden om de totale depositie te verminderen.

NOx Filterbox 2.0; hét antwoord op de stikstofproblematiek in de bouw
OC Filtration Solutions, onderdeel van Orange Climate, is op zoek gegaan naar een passende oplossing waardoor economische ontwikkeling toch door kan gaan. Na uitgebreid onderzoek is de NOx Filterbox 2.0 ontwikkelt. Dit is een box ter grootte van een 20 voet container voorzien van ventilatoren, als het ware een grote stikstofstofzuiger. Hij zuigt buitenlucht aan en leidt deze vervolgens door een filter dat de stikstof er uit haalt. De NOx Filterbox kan ingezet worden als mitigerende maatregel bij (bouw)werkzaamheden voor het afvangen van stikstofoxiden en kan worden toegepast in elke gewenste bouwsector zoals woning-, wegen-, en utiliteitsbouw. TNO heeft de box een week lang op een bouwterrein in de Randstad getest en het experiment liet zien dat het systeem goed in staat is stikstofoxiden af te vangen. Op jaarbasis kan de NOx FilterBox 2.0 ongeveer 27 kg NOx afvangen, afhankelijk van de heersende concentraties op locatie.

Vergunningaanvraag met NOx Filterbox 2.0
Aannemers kunnen de onderzoeksgegevens van TNO gebruiken bij het indienen van een vergunningaanvraag. OC Filtration Solutions geeft hierbij advies en levert project specifieke berekeningen om dit proces te bespoedigen. Een onafhankelijk adviesbureau kan namelijk berekenen hoeveel filterboxen er nodig zouden zijn voor een bepaald project. Na verlening van de benodigde vergunningen kan de NOx FilterBox(en) 2.0  bestelt worden, eventueel mét onderhoudscontract.

Meer weten? Bezoek de website www.oc-fs.nl of neem contact met ons op via 085-064 58 62.

49
Thema'sGroepenDeelnemersProjectenOver TVVL