Blog

6 vragen aan TVVL voorzitter Jaap Dijkgraaf

Hoe de TVVL voorzitter kijkt naar de ontwikkelingen rondom de coronapandemie? Er werden mij 6 vragen voorgelegd, waarin ik mijn blik op deze situatie en alle nieuwe ontwikkelingen deel.
Profielfoto van Jaap Dijkgraaf
3 april 2020 | 4 minuten lezen

1. De wereld is in een mum van tijd compleet veranderd door de coronapandemie. Hoe kijk jij vanuit je rol als voorzitter van TVVL hiernaar?

Of de wereld compleet is veranderd, dat is de vraag? In ieder geval moeten we ons heel anders gedragen. ‘Social distancing’ was een vrij inhoudsloze kreet in onze samenleving, maar heeft nu veel betekenis gekregen. Als je naar onze sector kijkt, dan loopt er een corona-coördinator op de bouwplaats, met een 1,5 meter lange stok om te controleren of bouwvakkers voldoende afstand houden. Dit konden we 4 weken geleden niet bedenken. Als je het zo bekijkt is de wereld inderdaad veranderd. Voor het duiden van blijvende veranderingen is het nog wel wat vroeg. Het zal er van afhangen hoe lang dit gaat duren. “Het is een tijdelijke schok”, zei Klaas Knot afgelopen weekend in het FD. “Ook al weten we niet hoe tijdelijk?”
 

2. Het bestuur en het verenigingsbureau van TVVL zijn natuurlijk volop bezig met deze nieuwe ontwikkelingen. Wat zie jij gebeuren?

In hoog tempo zijn de activiteiten bij TVVL in Woerden afgebouwd. Mensen werken thuis en gelukkig gaat dat prima met de huidige ICT-voorzieningen. Ook is er direct de zorg voor onze opleidingen en de examens van 2020. De cursisten zitten thuis en willen graag online verder studeren. Daar wordt nu met man en macht aan gewerkt en het is buitengewoon goed dat er binnenkort ruim 20 docenten 40 webinars gaan verzorgen. Diverse collega’s van het verenigingsbureau zijn hier heel druk mee bezig.

Helaas zijn alle bijeenkomsten voor de komende maanden afgezegd en dat is slikken. Juist omdat de kennisdeling bij bijeenkomsten van TVVL een inhoudsvolle vereniging maakt. Kennis en ontmoeten: dat zijn en blijven de belangrijke pijlers voor de vereniging en helaas staat één en ander nu even op een laag pitje. Al zijn we druk op zoek naar de mogelijkheden om ook online bijeenkomsten te organiseren.

Daarnaast kijkt het bestuur opnieuw naar de financiële begroting 2020. We weten niet wat er economisch staat te gebeuren. Daarom zullen we een aantal financiële scenario’s uitwerken waarop we kunnen teruggrijpen, als dat nodig is. Maar er wordt ook gewerkt aan het zichtbaar houden van de vereniging als het gaat om kennisontwikkeling, kennisdeling en ontmoeten. Ook al is dit online. We leren namelijk in hoog tempo het toepassen van online functionaliteiten, zie de cursussen.

3. Waar maak jij je zorgen over?

Waar de focus tot een aantal maanden geleden vooral lag op de verdere groei en ontwikkeling van TVVL, ben ik nu meer bezig met de vraag: hoe is het met de gezondheid van onze leden? Ik ben maar heel eerlijk, daar was ik enkele weken geleden niet zo mee bezig. Ik maak mij daar echt zorgen over. Hoe gaat dit verder en wat vertellen we elkaar als dit achter de rug is?

Vanzelfsprekendheden bestaan niet meer. We moeten opnieuw met onzekerheden leren omgaan. In Nederland is altijd plaats voor je in het ziekenhuis. Nu, misschien, even niet? Hoe gaan we daar als samenleving mee om, welke keuzes maken we? Ik hoop dat we ten aanzien van veiligheid en gezondheid ons opnieuw achter de oren krabben. De maakbare wereld, het wellicht doorgeslagen globaliserende denken. De vertaling naar louter economische belangen met een tot in het absurde doorgevoerde marktwerking? Ik hoop dat we, nadat het corona-stof is opgetrokken, teruggaan naar de tekentafel om in Nederland en Europa opnieuw na te denken over begrippen als veiligheid, leefbaarheid en afhankelijkheid. In de 19e eeuw dachten we met antibiotica voorlopig ‘veilig’ te zijn. Maar kijk om je heen, we worden ingehaald met alle gevolgen van dien.

Ik hoop dat we als samenleving iets leren van de existentiële angst die mensen bekruipt als er een ramp in aantocht is. We zijn dat gevoel als samenleving kwijtgeraakt en dit kan ons terugbrengen bij de realiteit. De realiteit dat we kwetsbaar, beperkt en sterfelijk zijn. Daarom is het zaak ons te richten op een duurzame samenleving! Voordat we overspoeld worden door klimaatrampen.

4. Wat verwacht jij van de leden en bedrijfsleden?

Een actieve meedenkende en kritische houding van alle leden. Tenslotte doen we het met en voor elkaar! Als gevolg van deze crisis kan in een versneld tempo een aantal bakens worden verzet. Wij zetten voorgoed een knop om als het gaat om tijds- en plaats onafhankelijk leren en werken. Dat zal in de nabije toekomst veel veranderingen vragen van TVVL als opleider. Niet alles kan op afstand, maar we leren nu noodgedwongen dat er met moderne middelen heel veel op afstand mogelijk is. Dit opent gelijk de mogelijkheid om via modules samen een persoonlijk leerplan op te stellen. Naar mijn mening zorgt dit voor serieuze efficiency-slagen. Wie wil dat niet in tijden waar het economisch strakker moet?

Daarnaast is er door een aantal TVVL leden een discussie gestart over veiligheid in gebouwen ten aanzien van besmettingsgevaar. Het is goed dat we deze discussie met deskundige leden, de wetenschap en onze bevriende organisaties ISSO, Techniek Nederland en OTIB verder voeren om consensus te bereiken over de benodigde maatregelen in gebouwen. Daarom is er ook een nieuw thema aangemaakt op TVVL Connect: Corona in gebouwbeheer en installatietechniek. Dit onderwerp maakt de relevantie van ons vak opnieuw erg duidelijk!

5. TVVL was voor de coronacrisis volop aan het inzetten om mensen op te leiden die straks de klimaatdoelstellingen mede gaan realiseren. Wat wil je tegen de leden zeggen?

De coronacrisis is ingrijpend, maar gaat weer voorbij. Daarna zullen we ons, met nog meer overtuigingskracht, moeten storten op het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Onderwerpen zoals beschikbaarheid van schoon drinkwater, circulariteit, het terugdringen van schadelijke emissies naar bodem en lucht is voorlopig geen voorpaginanieuws meer. In werkelijkheid zijn ze springlevend en vragen ze onverkort aandacht. Houd daarom de focus vast!

6. Wat wil je tegen de leden zeggen?

Het is een moeilijke en onzekere tijd. Van harte hoop ik dat onze sector economisch niet al te hard wordt geraakt. Ik hoop echt dat iedereen, in zijn of haar bedrijf, het kostbare talent vast kan houden.
Mijn grote wens is dat we als leden van TVVL ‘dichter’ bij elkaar komen. TVVL heeft een gemêleerde groep leden. Dat is fijn en die diversiteit kan ons helpen. Laten we nadenken en onderzoeken of deze ramp ons sneller bij gezamenlijke oplossingen brengt op de weg naar een duurzame samenleving.     
Stel je voor dat we een grote virtuele Techniekdag organiseren. Samen, integraal concepten definiëren, technisch, maar ook financieel, waarmee we schouder aan schouder de gebouwde omgeving in hoog tempo kunnen verduurzamen.

Hou vast aan het perspectief, ook als het even moeilijk is!