Blog
Geplaatst door TVVL

Bekijk alle TVVL Webinars terug

Aangezien COVID-19 ervoor zorgt dat we elkaar niet in levenden lijve kunnen ontmoeten, gaan we digitaal verder met het organiseren van onze bijeenkomsten. We kunnen alle kennis die TVVL in huis heeft natuurlijk niet alleen voor onszelf houden. Juist nú is
Profielfoto van Redactie TVVL Connect
29 mei 2020 | 20 minuten lezen

We kunnen alle kennis die TVVL in huis heeft natuurlijk niet alleen voor onszelf houden. Onze expertgroepen & communities, regiocommissies en YOUNG TVVL hebben hun krachten gebundeld om webinars te organiseren waarin we inspirerende sprekers het podium bieden om hun expertise te delen.

Benieuwd naar het programma? Bekijk onze agenda!  

14 maart - TVVL Webinar THE (big) DATA POTENTIAL #4 Voorspellend conditie afhankelijk onderhoud​
Meer data uit gebouwen en klimaatsystemen wil niet direct zeggen dat we meer inzicht krijgen. Het vertalen van data naar informatie en vervolgens naar bruikbare kennis is doorgaans een langdurig traject. In de afgelopen jaren zien we een sterke focus op datagedreven technieken waarbij generieke ‘domme’ modellen getraind worden op data om die vervolgens slim te kunnen inzetten voor allerlei toepassingen zoals Predictive Maintenance. In dit webinar tonen we op welke manier structuur aangebracht kan worden om tot generieke foutdetectie en verbeterde gebouwprestatie te komen. 
Bekijk de webinar

10 maart - TVVL Webinar Toepassing van waterstof voor verwarming in de gebouwde omgeving
Het energielandschap is fundamenteel aan het veranderen. Alternatieve, klimaatneutrale energiebronnen worden belangrijker en het gebruik van aardgas neemt af. Daarvoor komen andere gasvormige energiedragers in de plaats, zoals waterstof. Om waterstof als optie in de gebouwde omgeving in te zetten, hebben de gezamenlijke netbeheerders een waterstof-roadmap opgesteld. In dit webinar wordt de roadmap toegelicht en vertellen we over de laatste stand van zaken omtrent de onderzoeksresultaten, pilots en voortgang hiervan.
Bekijk de webinar

24 februari - TVVL Webinar Warmtepompen en woningmaatregelen in de praktijk
Afgelopen december hebben we tijdens de webinar Warmtepomp toepassingen bij aardgasloze woningen een helder beeld gekregen van de verschillende conceptuele mogelijkheden voor het toepassen van warmtepompen bij aardgasloze woningen. Als vervolg hierop, gaat dit webinar in op actuele stand van zaken rondom de toepassing van warmtepomp-systemen in de praktijk. Daarnaast zullen we samen met Gerard Twisk en Jill Vervoort inzoomen op maatregelen die er nodig zijn om een woning geschikt te maken voor toepassing van een warmtepomp, zoals isolatie en ventilatie. Tot slot werden door Jill Vervoort twee praktijkvoorbeelden besproken.
Bekijk de webinar

14 februari - TVVL Webinar THE (big) DATA POTENTIAL #3 Data management and storage Haystack versus Brick
Systemen zoals HVAC, security en home automation spelen een centrale rol in de ambitie om gebouwen om te vormen tot smart buildings. De groeiende informatisering maakt het mogelijk om real-time data te verzamelen over het gebruik van bestaande gebouwen via sensoren en monitoring systems. Hierbij staat een aantal praktische onderzoeksvragen open. De antwoorden op deze vragen vind je in dit webinar. We brengen in kaart welke mogelijkheden tot dataopslag er zijn en geven voorbeelden van dataopslag in een Brick, Haystack, en Linked Building Data-aanpak.
Bekijk de webinar

7 december - TVVL Webinar Warmtepomp toepassingen bij aardgasloze woningen
De komende jaren worden er meer dan 100.000 woningen per jaar gebouwd. Een geweldig kans om een enorme inhaalslag te maken in Nederland rondom de milieudoelstellingen. Dit kan door de meerderheid van deze woningen aardgasloos te maken met perfecte isolatie, een dak vol zonnepanelen, ventilatie met HR WTW en een warmtepompsysteem. Over dit laatste gaat de TVVL Webinar Warmtepomp toepassingen bij aardgasloze woningen.
Bekijk de webinar

8 november - TVVL Webinar THE (big) DATA POTENTIAL #2 Fout Detectie & Diagnose
In data van HVAC-installaties schuilt vaak informatie over de individuele prestaties van HVAC-componenten, de prestaties in relatie tot andere componenten en het systeem als geheel. Installaties worden steeds complexer waardoor het steeds moeilijker wordt om na te gaan of alles binnen de verwachte grenswaarden functioneert. Ook wordt het daardoor bijna onmogelijk om de oorzaak van een ongewenste afwijking te bepalen. Fout detectie en fout diagnose zijn enorm belangrijk om de maximale prestaties te kunnen halen met de klimaatinstallaties. Na het volgen van dit webinar heb je een overzicht van de ontwikkelingen in de wetenschappelijke wereld op het gebied big data van gebouwgebonden installaties.
Bekijk de webinar

18 oktober - TVVL Webinar THE (big) DATA POTENTIAL #1 Energieflexibiliteit van gebouwen 
Door kennisinstellingen en bedrijven samen te laten werken kunnen we wetenschappelijke inzichten op het gebied van big data omzetten in toegevoegde economische waarde voor de eindgebruikers. Economische meerwaarde geldt als de drijvende kracht achter innovaties voor zowel eindgebruikers als installatiebranche. Samir Ahmed voert onderzoek uit over dit onderwerp in het kader van het NWO TransAct project samen met o.a. TU Eindhoven en TU Delft. Na het volgen van deze nieuwe serie webinars heb je een overzicht van de ontwikkelingen in de wetenschappelijke wereld op het gebied big data van gebouwgebonden installaties. Bekijk deel 1 van de serie.
Bekijk de webinar

13 oktober 2021 - TVVL Webinar Waterlagen op platte daken en het veranderende klimaat
Wat zijn de gevolgen van het veranderende klimaat in relatie tot waterlagen op platte daken? Sprekers Timon Huijzendveld en Erik Reumer zochten via literatuuronderzoek antwoord op deze vraag. In dit webinar vertellen ze over hun onderzoek door zowel de theorie als de praktijk te behandelen. In het eerste deel van het webinar bespreken zij de resultaten van het onderzoek door in te gaan op de belangrijkste onderzoeksvragen. Vervolgens gaan de sprekers in op ‘En wat nu…’ met een meer praktische insteek en de implicaties van het onderzoek. 
Bekijk de webinar

7 september 2021 - TVVL Webinar Opkomende technologieën in de installatiebranche
De installatiebranche heeft een belangrijke rol bij de implementatie van innovaties in de bouwsector. Innovaties zijn van belang om snel in te kunnen spelen op maatschappelijke veranderingen. Opkomende technologieën zoals  AI en AR kunnen hiervoor worden ingezet. Om te achterhalen wat de haalbaarheid is van het toepassen van opkomende technologie werd er gekeken wat de installatiebranche nodig heeft om de overgang voor het gebruik van deze technologieën mogelijk te maken, hoe MKB-installatiebedrijven te werk gaan met AR- en AI-toepassingen en is er gezocht naar praktijkvoorbeelden voor de inzet van deze opkomende technologieën. In dit webinar worden de resultaten gedeeld.
Bekijk de webinar

10 juni 2021 - TVVL Webinar Stap voor stap naar optimale ventilatie op scholen
Ventileren van scholen is belangrijk. Door het afvoeren van vervuilde binnenlucht en de toevoer van verse buitenlucht zorgen we voor een prettige leer- en werkomgeving. Als je het technici vraagt is ventileren geen rocketscience, maar toch gaat het ventileren op veel scholen nog niet optimaal. Soms worden de bestaande voorzieningen voor luchtverversing niet goed gebruikt, of werken ze niet naar behoren. En soms kan met de bestaande voorzieningen überhaupt niet goed geventileerd worden. Jeroen Paas van Kenniscentrum Ruimte-OK vertelt hier meer over in dit webinar.
Bekijk de webinar

17 mei 2021 - TVVL Webinar Verplichtingen en oplossingen – Energielabel C voor kantoren terug
Vanaf 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw niet aan de eisen? Dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor worden gebruikt.

Tijdens dit webinar nemen Raymond Moelard en Rianne Post ons mee in de geldende wet- en regelgeving, labelmethodiek en een aantal oplossingen met praktijkvoorbeelden.
Bekijk de webinar

11 mei 2021 - TVVL Webinar De snelle ontwikkelingen van gelijkstroom (DC)
Stroom heb je in twee smaken: gelijkstroom en wisselstroom. Eind jaren 80 van de 19e eeuw raakte George Westinghouse in een felle concurrentiestrijd verwikkeld met Thomas Edison. Deze vete zou de geschiedenis ingaan als de "war of the currents", de oorlog van de stromen. Uiteindelijk is de hele wereld dankzij een groot aantal uitvindingen van de geniale Nikola Tesla overgegaan op wisselstroom. De ontwikkelingen hebben sindsdien niet stilgestaan en nu wordt er steeds meer gekeken naar gelijkstroom. Juist omdat deze ontwikkelingen razendsnel gaan heeft TVVL 2 specialisten in het DC vakgebied gevraagd om hun kennis op dit onderwerp te delen. 
Bekijk de webinar

4 mei 2021 - TVVL Webinar Symbiotic Urban Movement
Hoe ziet duurzaam wonen eruit in de stad van morgen? De vraag naar woonruimte en middelen wordt steeds dringender. SUM (Symbiotic Urban Movement) is een studententeam van de TU Delft dat meedoet met de Solar Decathlon Europe competitie, gericht op het ontwikkelen van technische en sociale oplossingen voor uitdagingen waarmee steden worden geconfronteerd. Tijdens de TVVL Webinar Symbiotic Urban Movement gaan we in op SUM, wat ze doen en wat ze willen bereiken.
Bekijk de webinar

13 april 2021 - TVVL Webinar Watermist in brandveiligheid
In gebouwen en gebouwinstallaties is brandveiligheid belangrijk. Bij vaste installaties in gebouwen is de sprinkler het meest bekend. Doorontwikkeling van de sprinkler heeft geleidt tot lagedruk en hogedruk watermist. De basisgedachte is meer koelend vermogen met minder water. Watermist kan worden toegepast in alle sectoren. Wel zijn er bij hoge vuurlast en hoge ruimtes beperkingen om rekening mee te houden. Watermist heeft verschillende voordelen zoals zichtverbetering in vluchtroutes. En hoe zit het met duurzaamheid en energiegebruik? 
Bekijk de webinar 

7 april 2021 -  TVVL Webinar Heruitvinden van de gebouwde omgeving
Een toekomst zonder CO2, zonder (aard)gas en met 100% hernieuwbare energie. Wat betekent dat voor de installatie-sector?CO2 is een gevolg, geen oorzaak. De oorzaak ligt in onbeheerst materiaalgebruik en consumeren, waarvoor veel energie wordt ingezet. Met de afspraken met betrekking tot CO2 wordt feitelijk gesteld dat we naar 0-CO2 moeten, maar dat houdt in dat we naar een zeer laag energiegebruik moeten. 

De komende jaren worden in ongekend tempo de 'duimschroeven' aangedraaid. Wat betekent dat voor de bouwsector? We moeten gebouwen en installatieconcepten heruitvinden. Dat is vrijwel onvermijdelijke combinatie: Form Follows Fysics. De kennis moet anders worden ingezet, niet meer van hetzelfde. 
Bekijk de webinar

25 maart 2021 - TVVL Webinar Stand van zaken warmtenetten deel 2
In steeds meer Nederlandse steden wordt gewerkt aan het aardgasvrij maken van gebouwen, wijken en gebieden. Gemeenten en vastgoedeigenaren die de mogelijkheden verkennen voor een warmtenet krijgen te maken met complexe vraagstukken over samenwerking aan de ontwikkeling, realisatie, financiering en exploitatie van het net. Dit tweede webinar gaat in op de afweging of een wijk het beste met all electric oplossingen of warmtenetten aardgasvrij kan worden. Hoe wordt dit afwegingsproces georganiseerd vanuit de gemeente en worden concrete stappen naar de realisatie gezet?
Bekijk de webinar

24 maart 2021 - TVVL Webinar Warm tapwater in NTA 8800
TVVL regio Limburg brengt je tijdens dit webinar op de hoogte van de veranderingen en eisen aan warm tapwater volgens de nieuwe NTA 8800. De methode waarmee de energieprestatie van gebouwen wordt bepaald is gewijzigd. De Energie Prestatie Coëfficiënt is verleden tijd. Sinds 1 januari is de NTA 8800 van kracht en moet worden voldaan aan de 3 BENG-indicatoren. De eerste berekeningen voor omgevingsvergunning zijn afgemeld en de energielabels nieuwe stijl zijn verstrekt.
Bekijk de webinar

10 maart 2021 - TVVL Webinar Meetbaar maken van Circulariteit​
De gebouwde omgeving moet in 2050 100% circulair zijn. Maar wat betekent 100% circulair en hoe maak je dit meetbaar? De webinar Meetbaar maken van Circulariteit, georganiseerd door TVVL regio Limburg, biedt antwoorden.

Tijdens dit webinar geeft Mike van Vliet een algemene toelichting over circulariteit. Waar is het voor nodig en hoe gaat de sector hiermee om? Vervolgens wordt een relatie gelegd met de installatiebranche en welke mogelijkheden er zijn voor installateurs om circulariteit mee te nemen in een project. Tot slot wordt de Building Circularity Index (BCI) toegelicht. Dit is een methode om circulaire aspecten van een gebouw concreet meetbaar te maken.
Bekijk de webinar

4 maart 2021 - TVVL webinar Stand van zaken warmtenetten deel 1
In steeds meer Nederlandse steden wordt gewerkt aan het aardgasvrij maken van gebouwen, wijken en gebieden. Gemeenten en vastgoedeigenaren die de mogelijkheden verkennen voor een warmtenet krijgen te maken met complexe vraagstukken over samenwerking aan de ontwikkeling, realisatie, financiering en exploitatie van het net. Welke rollen en verantwoordelijkheden zijn er in een warmtenet? Hoe komt een warmtenet tot stand? Welke manieren van samenwerken met partners in de warmteketen zijn er? Een aantal experts informeren je hierover in dit webinar.
Bekijk de webinar

9 februari 2021 - Webinar label Gezond Binnenklimaat
Met trots introduceren Binnenklimaat Nederland en TVVL het Platform Binnenklimaattechniek en het label Gezond Binnenklimaat. Remi Hompe, directeur Binnenklimaat Nederland en moderator van dit webinar, presenteert het platform en het label waarna de sprekers hier dieper op ingaan. 
Bekijk de webinar

4 februari 2021 - TVVL Webinar Veiligheid en welzijn in gebouwen: Veilig drinkwater nu en in de toekomst
Als we het over veiligheid en welzijn (comfort) in gebouwen hebben speelt drinkwater een grote rol. Experts van TVVL Kennispartners Grundfos, Holland Water en Xigna op het gebied van (drink)water vertellen ons meer over 'Veilig drinkwater nu en in de toekomst'.

Tijdens dit webinar schetst Erwin Nijlant het huidige wettelijke kader met daarin de beperkingen en kansen op het gebied van drinkwaterveiligheid. Hoe staan comfort en energiebesparing in gebouwen op gespannen voet met de huidige drinkwater wet- en regelgeving? Rob Fontaine en Mark de Vaal gaan daarna in op huidige en toekomstige ontwikkelingen en de daarbij behorende technische uitdagingen en oplossingen. 
Bekijk de webinar

10 december 2020 - TVVL Webinar Frisse Scholen voor iedereen
Eindelijk kunnen wij onze kinderen gaan voorzien van frisse scholen; een lang gekoesterde wens van alle betrokkenen. Het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen heeft in het najaar een foto gemaakt van de ventilatiekwaliteit op basis en voortgezet onderwijs scholen. Deze foto heeft geleid tot de Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen. Het Masterplan Ventilatie heeft de Quickscan ventilatie in scholen ontwikkeld voor de beoordeling van ventilatie op basis- en voortgezet onderwijsscholen. Gesteund door een Uitkeringsregeling en een gedragen Quickscan Ventilatie in Scholen kunnen de vraag van schoolbesturen en het aanbod van goede ventilatiesystemen samen komen. In dit webinar worden de quickscan en de regeling toegelicht. 
Bekijk de webinar

3 december 2020 - TVVL Webinar Energie Cijfers & Tabellen 2020
De oude bundel Cijfers & Tabellen 2007 was populair, maar is inmiddels verouderd. Vanwege de veroudering is er nieuw leven in geblazen. Spreker Ewoud van der Koogh licht in dit webinar de bundel toe en gaat hij in op het belang van gevalideerde energiegegevens, dit in relatie tot nieuwe regelgeving. André Kruithof vertelt welke data is opgenomen en licht toe wat hij tegenkwam tijdens zijn zoektocht naar de bronnen en hoe deze is gevalideerd. André Derksen laat tenslotte een aantal screenshots van de online versie zien en vertelt hoe er wordt gezorgd dat de getallen actueel blijven en hoe meer data kan worden toegevoegd.
Bekijk de webinar

2 december 2020 - TVVL Webinar SIMDEUM en rekenregels ontwerp
SIMDEUM is een goed gevalideerd simulatiemodel waarmee drinkwaterverbruik in woningen en utiliteitsbouw kan worden beschreven en voorspeld. Met behulp van SIMDEUM zijn rekenregels afgeleid voor de maximale (koud- en warm)watervraag waarmee rekening wordt gehouden bij het ontwerp. In dit webinar introduceert de ontwikkelaar van SIMDEUM, Mirjam Blokker, het model en legt uit hoe het model werkt. Ook wordt getoond dat het model is gevalideerd, wat voor vertrouwen in het model zorgt. Henk-Jan Rijneveld licht een toepassing van het model toe door een voorbeeldontwerp waarbij het rekenblad wordt ingezet.
Bekijk de webinar

1 december 2020 - TVVL Webinar Mixed Reality als toekomstmuziek voor technici?
In de industriële automatisering kun je met behulp van Mixed Reality allerlei informatie en instructies aan machines koppelen. Door virtuele objecten, zoals een bedieningsknop of een grafiek, vast te zetten op werkelijke objecten wordt een nieuwe realiteit gecreëerd. Mixed Reality opent ook deuren voor service op afstand. Het blijft niet bij instructies of informatie koppelen, voorspelt Roger Heugen. Denk aan een desktop met iconen zoals we die kennen van onze werkcomputer maar dan in 3D of het kunnen ronddraaien en oppakken van objecten voor engineering doeleinden. Laat je tijdens deze lezing verrassen door de mogelijkheden.
Bekijk de webinar

30 november 2020 - Webinar Ventilatie in gebouwen ten tijde van Corona
Sinds de uitbraak van de coronapandemie staat gebouwventilatie in de schijnwerpers. Goede ventilatie vermindert namelijk het risico op besmetting met COVID-19 via aerosolen, heel kleine vochtdruppeltjes. De kennisplatformen TVVL, Binnenklimaat Nederland, VCCN en ISSO hebben een Masterplan Ventilatie opgesteld waarmee professionals kunnen zorgen voor goede ventilatie. Op 30 november organiseerden TVVL, CREME Nederland & Building G100 een webinar over de ventilatie in gebouwen ten tijde van COVID-19. Het is speciaal toegespitst op eindgebruikers van kantoren, zorginstellingen en scholen.
Deel 1 – Francesco Franchimon | Deel 2 - Ed Rooijakkers | Deel 3 - Atze Boersta | Deel 4 - Q&A

20 oktober 2020 - TVVL Webinar Masterplan Ventilatie COVID 19 Quickscan & rekentool besmettingskansen 
Sinds de uitbraak van de coronapandemie staat gebouwventilatie in de schijnwerpers. Goede ventilatie vermindert namelijk het risico op besmetting met COVID-19 via aerosolen. TVVL, ISSO, VCCN en Binnenklimaat Nederland hebben de handen ineen geslagen om gezamelijk het Masterplan Ventilatie op te stellen waarmee professionals kunnen zorgen voor goede ventilatie. Doel van het Masterplan Ventilatie is kennis, tools en andere hulpmiddelen te ontwikkelen die professionals helpen om de ventilatie in gebouwen te optimaliseren. In dit webinar zijn de eerste tools toegelicht: de Quickscan COVID-19 en ventilatie in kantoren en de rekentool voor het inschatten van besmettingskansen.
Bekijk de webinar

15 oktober 2020 - TVVL Webinar Energie Accumulatie
In deze webinar worden de mogelijkheden en trends met betrekking tot energie accumulatie toegelicht. Koen Broes bespreekt de mogelijkheden van energieopslag systemen zoals batterijen, hybride opslag, geothermische opslag en alternatieve opslag. Wat zijn de huidige trends en wat gebeurd er in het buitenland? Welke subsidie mogelijkheden zijn er? Vervolgens geeft Vincent Ruijter diverse praktijkvoorbeelden van energieopslag in Nederland. 
Bekijk de webinar

13 oktober 2020 - Webinar Infectierisico in verpleeghuizen
In dit webinar van ISIAQ.nl, TVVL en VCCN lichten we de problematiek van infecties en het risico op infecties in verpleeghuizen toe, maar geven ook aan hoe we hier iets aan kunnen doen geredeneerd van de bouw- en installatietechniek. Enerzijds geven we inzicht in de werkwijze van verpleeghuizen en hoe met het infectierisico in de praktijk wordt omgegaan. Tijdens het 2e deel van de webinar geeft het Corona Expertpanel Zorg adviezen om het risico op infectie via de luchttransmissie route in verpleeghuizen, in de context van COVID-19, via gebouw- en installatietechnische middelen te verkleinen.
Bekijk de webinar

6 oktober 2020 - TVVL Webinar Herziene ISSO-publicatie 13: Voorkomen van corrosie en vervuiling
Tijdens het TVVL Webinar Herziene ISSO-publicatie 13: Voorkomen van corrosie en vervuiling ontvang je een update over deze herziene publicatie over de richtlijnen voor gesloten watervoerende systemen. Sprekers Mascha van Hofweegen, Bart-Jan Kordes en Rob Jong, allen auteurs van de publicatie, bespreken in vogelvlucht de aandachtspunten en lichten de toepassingen en leidingsystemen toe.
Bekijk de webinar

29 september 2020 - TVVL Webinar Towards Zero Energy Hospital Buildings – een update
In dit korte webinar geven wij graag al een inkijkje in de ASHRAE-REHVA Guidebook Toward Energy Neutral Hospital Buildings, delen we voorbeelden van maatregelen in Routekaarten voor ziekenhuizen, bespreken we de haalbaarheid van BENG voor ziekenhuizen. Daarnaast zal een mede-auteur van de Guidebook je informeren over de ontwikkelingen rondom ziekenhuizen in energietransitie tijdens Corona in de UK. Dit deel van de webinar zal in het Engels worden gegeven.
Bekijk de webinar

24 september 2020 - TVVL Webinar Veiligheid en welzijn in gebouwen: Meer ventilatie zonder problemen
Ventilatie staat in het middelpunt van de belangstelling. Om het risico op Corona-besmetting in gebouwen te beperken is goede ventilatie een vereiste. Maar ook zonder deze actualiteit is goede ventilatie een essentiële randvoorwaarde voor de veiligheid en het welzijn van alle gebouwgebruikers. Daarom staat goede ventilatie centraal in deze webinar namens de TVVL Kennispartners. Hoe kun je meer ventileren, zonder problemen op het gebied van comfortbeleving, geluidshinder en energiegebruik? De TVVL Kennispartners delen graag hun inzichten en ideeën.
Bekijk de webinar

22 september 2020 - TVVL Webinar Toepassingen en innovaties van hemelwater
Bij nieuwbouw is de afkoppeling van de regenpijp naar het riool vaak al verplicht. Toch stroomt op heel veel plekken het regenwater in één keer naar beneden zonder dat er iets mee gedaan wordt. Watersystemen worden van steeds groter belang. Waarom is dit het geval? In deze webinar legt spreker Fred Prins uit wat regenwater kan betekenen voor het private perceel. Daarnaast vertelt hij welke technische mogelijkheden er zijn om het regenwater te bergen en te gebruiken. 
Bekijk de webinar

15 september 2020 - TVVL Webinar Waardering (circulaire) installaties binnen de MPG
De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Installaties maken hierbij een aanzienlijk onderdeel uit van het totaal, gemiddeld zo’n 40-50%. Vanuit de installatiebranche is er echter nog veel onduidelijk en gebrek aan kennis over de waardering van de installaties in de MPG. David Anink, senior adviseur bij W/E adviseurs en Harry Nieman, directeur Nationale MilieuDatabase, vertellen hier in dit webinar onder meer over.
Bekijk de webinar

9 juli 2020 - TVVL Webinar Grip en inzicht op gebouwveiligheid, inspecties en logboeken
Iedere organisatie staat dagelijks bloot aan veiligheidsrisico’s rond legionella, brand, noodverlichting en allerlei andere veiligheidsaspecten. Toch heeft maar liefst 60% van alle organisaties de veiligheid binnen hun gebouwen niet goed op orde. In dit webinar geeft Danny Grooters de belangrijke tips en oplossingen hoe je risico’s en claims voorkomt en kosten bespaart.
Bekijk de webinar

7 juli 2020 - TVVL Webinar Interne lekkage in centrale luchtbehandeling
In deze webinar Toine van den Boomen in op interne lekkage in centrale luchtbehandeling. De berichtgeving over eventuele risico’s van verspreiding van het COVID-19 virus via de centrale luchtbehandeling (LBK), terecht of onterecht, heeft wel de aandacht voor ‘onbedoelde’ interne lekkage in LBK’s sterk vergroot. Bewustwording van interne lekkage in LBK's is een goede zaak, omdat er betere risicoanalyses gemaakt worden voor bestaande installaties.
Bekijk de webinar

2 juli 2020 - TVVL Webinar Adviesvaardigheden voor professionals
De wereld bevindt zich midden in een energietransitie. Als adviseur wil je graag je klanten doordringen van de mogelijkheden en kansen die zich voordoen. Tegelijkertijd bevinden we ons in een enorme gezondheidscrisis. Hoe bereik je je klanten op afstand? Hoe overtuig je hen effectief van jullie toegevoegde waarde? Hoe voorzie je hen van het beste advies? Bekijk in deze webinar van 2 julie hoe spreker Jan Hille Noordhof over deze vragen in gesprek gaat met de deelnemer.
Bekijk de webinar

25 juni 2020 - YOUNG TVVL Webinar First dates
YOUNG TVVL organiseerde op donderdag 25 juni een interactieve webinar waar thoughtleaders en experts de deelnemers meenamen langs actuele thema's. In 2 (dating)rondes van 20 minuten geven thoughtleaders een korte thema-introductie en introduceren een stelling. Waarna zij met 6 jong professionals het gesprek aangaan. Je kunt alle datingrondes terugkijken.
Bekijk de webinar

23 juni 2020 - TVVL Webinar IoT in de Praktijk
Na een korte introductie over IoT gaat spreker Stefan Konijnenberg in deze webinar dieper in op de inzet van IoT in de praktijk, door het behandelen van diverse cases en voorbeelden die aansluiten bij jouw dagelijkse praktijk. Denk aan het vergaren van informatie uit een schoolgebouw door de inzet van slimme sensoren of aan het monitoren van ruimte bezetting/benutting door het gebruik van people counting. Naast de voorbeelden die aansluiten op smart buildings komen er ook cases aan bod die betrekking hebben op smart cities en Industrie 4.0.
Bekijk de webinar

18 juni 2020 - TVVL Webinar Gevolgen van voedsel en energieproductie voor stikstofverliezen naar lucht en water
In deze webinar van donderdag 18 juni kun je terugkijken hoe Wim de Vries de problemen schetst rondom de stikstofovermaat en de oplossingsrichtingen daarvoor. Stikstofuitstoot is namelijk schadelijk voor de natuur omdat ze daar eenzijdig de voedselrijkdom verhogen en bijdragen aan de bodemverzuring.  Daarnaast heeft het effect op menselijke gezondheid via de vorming van ozon vanuit stikstofoxiden en via een bijdrage van zowel stikstofoxiden als ammoniak aan fijnstof. Stikstoftoevoer leidt ook tot een verhoogde uitspoeling van nitraat naar grondwater (onderdeel van de Nitraatrichtlijn), afspoeling naar oppervlaktewater (onderdeel van de Kaderrichtlijn Water) en lachgas naar de atmosfeer (onderdeel van het Klimaatakkoord). Al deze problemen van een stikstofovermaat vragen om een integrale oplossing.
Bekijk de webinar

16 juni 2020 - TVVL Webinar Masterclass natuurlijke airconditioning met EARTH, WIND & FIRE
In deze webinar kun je terugkijken hoe Ben Bronsema een masterclass geeft over de ontwikkeling van het innovatieve EARTH, WIND & FIRE klimaatconcept. Specifiek wordt ingegaan op de meest prominente bouwdelen van het EWF-concept. Airconditioning is duur en kost veel energie. We kunnen niet meer zonder, maar houden er ook niet echt van en soms kan het zelfs slecht zijn voor onze gezondheid. Het concept voor ‘Natuurlijke Airconditioning’ daarom is rijp voor grootschalige toepassing in bestaande gebouwen en nieuwbouw. 
Bekijk de webinar

11 juni 2020 - Webinar COVID 19 ventilatie maatregelen in scholen en om veilig de winter door te komen
In deze webinar, organiseerd door ISIAQ.nl en TVVL, kun je terugkijken hoe we heel praktisch aandacht geven aan het belang van een goed binnenklimaat op scholen in tijden van corona, en de rol die installaties of ventilatie daarin kunnen spelen. Ventileren is belangrijk. Maar hoe zorg je voor voldoende ventilatie zonder dat het tocht als het in het najaar weer kouder wordt?
Bekijk de webinar

9 juni 2020 - TVVL Webinar Autonome drukregeling in stoomsystemen
In deze webinar van dinsdag 9 juni geeft Tim van Ederen inzicht in de werking van een drukreduceer in een stoomsysteem. Hij licht toe waarom en waar je drukregeling in het algemeen toepast. Vervolgens gaat hij dieper in op de verschillende aspecten die een rol spelen bij het selecteren van een drukreduceer. 
Bekijk de webinar

4 juni 2020 - Webinar Verduurzamen op basis van werkelijk energieverbruik Paris Proof en WENG 
In deze webinar met samen DGBC gaan Michiel van Bruggen en Eefje Stutvoet in op vragen rondom het werkelijk energieverbruik van je gebouw. Welke verbruikscijfers moet je meenemen en van welke vierkante meters moet je uitgaan? Ook geven zij aan welke criteria gelden er voor verschillende sectoren of voorzieningen zoals een datacentrum en hoe je moet omgaan met de bezettingsgraad van jouw gebouw.
Bekijk de webinar, de presentatie van Michiel van Bruggen, de presentatie van Eefje Stutvoet en de Q&A

2 juni 2020 - Webinar Q&A sessie COVID 19 en de gebouwde omgeving
In deze webinar van 2 juni worden vragen beantwoord over COVID-19 en de gebouwde omgeving. We zien de vragen rondom gebouwbeheersmaatregelen toenemen, omdat gebouwen in steeds meer sectoren weer open mogen. Daarom organiseerde TVVL samen met ISIAQ.nl en ISSO een Q&A sessie. Kijk in deze webinar terug hoe er live vragen konden worden gesteld en werden beantwoord door panelleden Francesco Franchimon, Atze Boerstra, Jos de Leeuw, en Gertjan Middendorf. 
Bekijk de webinar

28 mei 2020 - TVVL Webinar TVVL Webinar Ontwerpstrategie Circulaire Installaties | Demonstratie Circulariteitsschijf terug
In deze webinar van 28 mei 2020 lichten Esther Gerritsen en Daniel van Lieshout de Circulariteitsschijf nader toe die eind 2019 is gelanceerd en demonstreren het gebruik in zowel de ontwerpfase als in de onderhoudsfase aan de hand van een praktijkcasus. Lees meer over dit TVVL project op ons platform. Hier vind je ook de bouwplaat voor het maken van jouw circulariteitsschijf.
Bekijk de webinar

26 mei 2020 - TVVL Webinar Wat kan de verspreiding van virussen en bacteriën helpen verminderen
In deze webinar kun je terugkijken hoe Bert Leffers inzoomt op de nadelen en consequenties van de invloed van luchtvochtigheid op virussen en bacteriën. Wat gebeurt er met de druppels die mensen verspreiden door praten, niezen en hoesten? En welk effect kunnen ziekteverwekkende druppels hebben op de verspreiding van schimmel, mijt, virussen en bacteriën?
Deze webinar gaat niet over de verspreiding en maatregelingen ter voorkoming van COVID-19. Voor corona-gerelateerde technische vragen over gebouwinstallaties verwijzen we je naar de corona vraagbaak.
Bekijk de webinar

19 mei 2020 - TVVL Webinar Gelijkspanning: berekening kabels bij PV en laatste stand normalisatie
 In deze webinar van dinsdag 19 mei praat Epko Horstman je bij over kabelberekeningen van PV systemen bij gelijkspanning (met oog op oplopende temperaturen onder de panelen). Vervolgens geeft Henry Lootens een update van waar de TC64 WGDC (werkgroep DC) staat op het gebied van normaliseren van gelijkspanning.
Bekijk de webinar

14 mei 2020 - TVVL Webinar Raar Jaar Actie
In deze webinar van donderdag 14 mei kun je terugkijken hoe Cas Wegman onze nieuwe Raar Jaar Actie en Het Nieuwe Normaal in het Leslokaal uitlegt. Daarna vertelt Erik Bijl over het online lesgeven en vervolgt Jos Bijman met een uitleg over de nieuwe TVVL Cursussen en Leerlijnen. Marc van Bommel sluit af over de waarde van een post-hbo registratie.
Bekijk de webinar

12 mei 2020 - TVVL Webinar Legionella-risico in de corona-crisis
In deze webinar van dinsdag 12 mei kun je terugkijken hoe Gert Oussoren onder leiding van moderator Wisam Kailani de risico’s bespreekt die kunnen ontstaan door veranderend beheer en zoomen we in op een aantal gebieden waar vragen kunnen leven zoals hieronder staan. 
Bekijk de webinar

7 mei 2020 - Webinar COVID-19 en de gebouwde omgeving
In deze webinar kun je terugkijken hoe sprekers Francesco Franchimon en Atze Boerstra onder leiding van moderator Marcel Loomans ingaan op het vraagstuk COVID-19 en de gebouwde omgeving. Welke maatregelen voor de gebouwinstallaties genomen kunnen worden en waarom? 
Bekijk de webinar

Profielfoto van Jeroen Pat
24 juni 2020
Profielfoto van Jeroen Pat
24 juni 2020

Wanneer komt de  TVVL Webinar IoT in de Praktijk van afgelopend dinsdag beschikbaar? En zijn de presentatie sheets ook beschikbaar om te downloaden? 

Profielfoto van Felix Lamber
24 september 2020
Profielfoto van Felix Lamber
24 september 2020

Mylene, voor het aanmelden voor het webinar van 8 oktober a.s is geen aanmeldlink beschikbaar.......

Profielfoto van Mylenne Hamaker
25 juni 2020
Profielfoto van Mylenne Hamaker
25 juni 2020

Maandag wordt de Terugblik met de opname, Q&A en de presentatie (PDF) verstuurd naar de deelnemers. De opname verschijnt hier al eerder.