Blog

Energieverliezen bij tapwatercirculatiesystemen. Deel 3: circulatieventielen en pompen

Profielfoto van Onno Leever
21 mei 2019 | 1 minuut lezen

Tapwatercirculatiesystemen hebben als nadeel dat er altijd energieverliezen zijn. Dit komt door het frequent rondpompen van verwarmd water. Hoe kun je toch zo efficiënt mogelijk met energie omgaan, ondanks het tapwatercirculatiesysteem? We noemen zeven dilemma’s en u leest over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van tapwatercirculatiesystemen.  In deze blog dilemma 5 en 6: over thermostatische circulatieventielen en pompen. 

Dilemma 5: inregelen thermostatisch circulatieventiel - welk type ventiel kiest u? 
Er bestaan verschillende ventielsystemen: 
•    alleen handmatig instelbare inregelventielen
•    in alle deelringen thermostatische circulatieventielen, behalve in de verste. Daar komt een handmatig instelbare inregelafsluiter.
•    een systeem met voor de thermostatische circulatieventielen een handmatig instelbare inregelafsluiter. 
Bij de laatste twee systemen worden er veel eisen gesteld aan de handmatig in te stellen deelring die het verst weg zit:
•    deze moet ingesteld zijn op de minimaal berekende volumestroom;
•    deze minimale volumestroom moet er ook nog zijn als alle TCV’s open staan;
•    in alle gevallen mag de snelheid niet hoger zijn dan 0,7 m/s en bij voorkeur niet lager dan 0,5 m/s;
•    als alle TCV’s in ‘dichte’ stand staan, moet de som van de doorlaat van de TCV’s plus de volumestroom over het handmatige ventiel vallen boven de minimumlijn uit de pompgrafiek;
•    het ventiel moet zo ver gesloten zijn dat er voldoende drukverschil is om de TCV’s te laten functioneren.

Let op: pas als aan al deze regels voldaan is, kan de installatie optimaal functioneren!

Dilemma 6: één of meerdere pompen? 
Kies bij verdelers in circulatiesystemen bij voorkeur niet voor één pomp per groep. Kies liever voor één pomp in de hoofdgroep. Dit voorkomt onderlinge beïnvloeding. Daarnaast is het pomprendement van een grote pomp beter dan van kleine pompjes.