Blog

ISIAQ.nl Studentenbeurs

Bezoek de Healthy Building Europe 2021 conferentie in Oslo op kosten van ISIAQ.nl! Wij zijn op zoek naar studenten (HBO, Universiteit) die in de afgelopen twee jaar zijn afgestudeerd op een onderwerp gerelateerd aan het binnenmilieu. Details op de website
28 oktober 2020 | 1 minuut lezen

Voor studenten vormt het bijwonen van een (internationale) conferentie een prachtige gelegenheid om een nog beter beeld te krijgen van al het onderzoek dat aan de basis heeft gestaan van de opleiding en aan de afronding ervan in de vorm van een (afstudeer-) project. Echter, een bezoek aan een conferentie is niet gratis.

ISIAQ.nl wil graag studenten nauwer betrekken bij haar activiteiten. Zij wil het voor een pas afgestudeerde student financieel mogelijk maken om een conferentie te kunnen bezoeken. Daarom biedt ISIAQ.nl iedere twee jaar een studentenbeurs aan waarmee het mogelijk is om een ISIAQ conferentie te bezoeken. Voor deze ronde is dat de Healthy Buildings Europe conferentie die op 21-23 jun 2021 in Oslo zal worden gehouden. Deze beurs is maximaal €1500,- en wordt vergoed op basis van gemaakte kosten. Met dit bedrag is het  normaal gesproken mogelijk om de reis- en conferentiekosten inclusief het verblijf te betalen.

Deze beurs is beschikbaar voor studenten die in de twee jaar voorafgaand aan de conferentie zijn afgestudeerd aan een Hogeschool of Universiteit in Nederland op een onderwerp gerelateerd aan het binnenmilieu. Dit geldt ook voor buitenlandse studenten. Dit betreft dus onderwerpen gerelateerd aan thermisch comfort, luchtkwaliteit, visueel of akoestisch comfort en natuurlijk combinaties daarvan. Ook fysiologie en psychologie in relatie tot het binnenmilieu zijn onderwerpen die hiertoe gerekend kunnen worden. We hanteren een ruim kader!

De deadline is 1 december 2020, dus reageer snel! Kijk op de website (https://isiaq.nl/nieuws-events/nieuws/) voor de template die daarvoor beschikbaar is.

Voor vragen kun je contact opnemen met secr@isiaq.nl 

Thema'sGroepenDeelnemersProjecten