Blog

Level of Detail (LOD) en BIM

Huidige BIM-uitvragen leiden tot onnodige faalkosten in bouwwereld!
21 april 2021 | 1 minuut lezen

Hoe formuleren we een duidelijke en uniforme definitie van het Level of Detail (LOD) in een BIM? Voor een antwoord op deze vraag ging een brede groep van circa dertig BIM-specialisten via gestructureerde sessies op zoek naar werkbare oplossingen voor dit belangrijkste probleem in het huidige BIM-proces. Hun conclusie na deze sessies was dat het huidige LOD-systeem in de Nederlandse praktijk niet werkbaar is en tot onnodige faalkosten leidt. In plaats daarvan moet er een nieuwe, sectorbrede systematiek komen, met daarin elementen uit de bestaande LOD, maar op een meer passende wijze gestructureerd.

Artikel in TVVL Magazine van Alexander Hoos (Kuijpers Installaties) vanuit de expertgroep Triple BIM

Thema'sGroepenDeelnemersProjecten