Blog
Geplaatst door TVVL

Aftrap Waterstof Technologiecentrum “Het Groene Hart”

Maandag 21 juni gaf voorzitter van de TVVL Waterstof Community Henk Willem van Dorp tijdens een bijeenkomst in het InTechnium Gebouw in Woerden de aftrap voor het Waterstof Technologiecentrum “Het Groene Hart”.
30 juni 2021 | 1 minuut lezen

Maandag 21 juni gaf voorzitter van de TVVL Waterstof Community Henk Willem van Dorp tijdens een bijeenkomst in het InTechnium Gebouw in Woerden de aftrap voor het Waterstof Technologiecentrum “Het Groene Hart”. Deze eerste bijeenkomst had als doel om belangstellenden te informeren over dit initiatief om het gebruik en de toepassing van waterstof in de hele keten stimuleren. Ook vroegen inititatiefnemers TVVL, Van Empel en Hystream aan de aanwezigen om mee te denken en bij te dragen aan de ontwikkeling van dit waterstof technologiecentrum. Een groot aantal deelnemers gaf gehoor aan deze oproep en zette dit kracht bij door het ter plekke ondertekenen van een intentieverklaring.

John Lens, directeur TVVL, startte de bijeenkomst met een korte voorstelronde om het stokje daarna door te geven aan Henk Willem van Dorp, die sprak over de nieuwe wegen van waterstof van morgen en overmorgen. Joep Coenen van Hystream illustreerde met een aantal sheets de waterstofketen van productie, opslag, transport, installatie tot het gebruik, waarna Ruud van Empel van Van Empel Inspecties dieper inging op de veiligheid en nog niet volledige wet- en regelgeving op het gebied van installaties en het gebruik van waterstof.

Nadat Sophia Oterdoom van TVVL  een toelichting gaf op de waterstof cursus die in ontwikkeling is, ging John Lens dieper in op het initiatief en vertelde hij meer over de plannen, mogelijke inhoud en de rol van participanten en sponsors. Hij noemde daarbij het boek Hydrogen Rocks, dat is samengesteld door Peter Luscuere en Ad van Wijk vanuit de waterstof community van TVVL, als belangrijke kennisbron. John benadrukte dat dit nieuw op te zetten waterstofcentrum in het midden van het land niet wil concurreren met de andere centra in Arnhem, Groningen, Deventer en Rotterdam, maar juist een verbindende en samenwerkende positie in wil nemen.  

Tot slot kwamen er tijdens de discussie interessante vragen naar voren zoals wanneer waterstof een substantiële rol krijgt én werd de suggestie gedaan om vooral aansluiting te zoeken met initiatieven van de Provincies Utrecht en Zuid-Holland. Na de ondertekening van de intentieverklaring, een bezoek aan de zaal voor het Waterstof Technologiecentrum en het bekijken van de waterstof auto van de Van Dorp Groep, was er tijdens de afsluitende borrel nog voldoende gelegenheid om na te praten.

Wil je meer weten over waterstof en de ontwikkelingen van het Waterstof Technologiecentrum “Het Groene Hart’, volg dan de Waterstof Community op TVVL Connect of neem contact op met Elmer van Krimpen. (e.vankrimpen@tvvl.nl / 06-2864 9698)

Thema'sGroepenDeelnemersProjecten