Blog

TVVL als brug voor universiteiten en hogescholen naar de praktijk

21 juli 2021 | 3 minuten lezen

TVVL heeft op 1 juli een interactieve bijeenkomst georganiseerd met een groot aantal Hogescholen en Technische Universiteiten waaronder TU Eindhoven, Hogeschool Utrecht, TU Delft, Saxion Hogeschool, Haagse Hogeschool, Hanze Hogeschool en Hogeschool Rotterdam. Doel van de bijeenkomst was het onderzoeken van mogelijkheden voor samenwerking. In het specifiek de rol die TVVL kan spelen om studenten en medewerkers en hun onderzoek via TVVL in contact te brengen met de praktijk binnen de installatiesector. Een geslaagde bijeenkomst met veel ideeën en de eerste concrete afspraken voor samenwerking.

Het programma bestond uit diverse sprekers vanuit TVVL en een aantal van hbo- en TU-opleidingen, een interactief deel en een afsluitende discussie. Het initiatief voor de bijeenkomst lag bij TVVL Impuls. De voorzitter van Impuls, Hans Besselink, gaf een korte uitleg over de activiteiten van de groep, vooral gericht op de contacten met internationale organisaties en hbo’s en TU’s.

John Lens, directeur TVVL, vervolgde het verhaal door te vertellen dat TVVL (vereniging met ruim 500 bedrijfsleden en 1000 persoonlijke leden) vooral een platform wil zijn voor de installatiesector door kennis te ontwikkelen en het organiseren van cursussen, bijeenkomsten en netwerkevents. Daarnaast heeft TVVL een zeer actieve YOUNG TVVL community en is het lidmaatschap voor studenten tot 26 jaar gratis. Een van de belangrijkste instrumenten van TVVL voor het netwerken is het “LinkedIn” van de installatiewereld: TVVL Connect. John demonstreerde met veel enthousiasme het platform met blogs, nieuws, technische rapporten en een eigen Technipedia. Inmiddels bestaat het platform 2 jaar met bijna 1800 deelnemers, waarvan minder dan de helft TVVL lid zijn. “TVVL Connect is niet van TVVL, het is van de installatiewereld en wij zijn de verbindende factor,” aldus John. De artikelen worden goed gelezen en de topper is meer dan 10.000 keer bekeken. Ook alle TVVL projecten van de expertgroepen zijn op het platform te vinden, zoals bijvoorbeeld over werkelijk energie verbruik (WEii) en PvE Gezonde Kantoren. TVVL Connect is de ideale manier om in contact te komen met de installatiewereld over onderzoek, financiën, publicaties, nieuws of gewoon mensen.

Een ander belangrijke tool van TVVL werd toegelicht door Marcel Loomans van de TUe: het TVVL Magazine dat 6 keer per jaar verschijnt. De redactieraad zorgt samen met leden en externe experts voor artikelen over onderzoek naar nieuwe technieken, praktijkverhalen, wet- en regelgeving maar ook afstudeeronderwerpen van studenten. Jaarlijks zijn er diverse themanummers zoals bijvoorbeeld over elektrotechniek, ICT en circulariteit van installaties.

Vanuit de hbo’s kwam Sander Mertens van de Haagse Hogeschool met een interessant verhaal over de activiteiten van zijn groep. Het komende jaar schrijft hij diverse keren een artikel over de onderzoeken bij zijn hogeschool. Hij ziet ook die rol van de hbo’s om meer samen te werken met anderen, zoals de bedrijven en de TU’s. Er zijn vanuit de Haagse Hogeschool al diverse dwarsverbanden met TVVL en er wordt samengewerkt op diverse gebieden met dezelfde mensen op het gebied van installatietechniek en verduurzaming zoals met de Green Village.   

De TU’s hebben al diverse mensen die met TVVL samenwerken, zoals Wim Zeiler van de TUe. Hij ziet echt de meerwaarde van het kennis delen, maar waarschuwt ook om het niet alleen bij hbo’s en TU’s te laten. Techniek moet ook geïnstalleerd worden en dat gaat niet zonder de lbo- en mbo-collega’s. De leerlijnen in de hele sector, een leven lang leren, speelt hierbij een belangrijk rol. TVVL doet dit al decennia met de vele cursussen en opleidingen, van 1-daags tot gecertificeerde post-hbo opleidingen, aldus Wim Zeiler.

In het laatste onderdeel van de sessie werd er uitgebreid gebrainstormd over de samenwerking in de toekomst, want dat we het meer gaan en moeten doen is duidelijk. De belangrijkste punten die naar voren komen zijn onder meer een pool van praktijkdocenten voor gastlessen, stagebank voor studenten en bedrijven, bouwfysica docenten in contact brengen met TVVL, afstudeerprojecten koppelen met nieuwe of lopende projecten bij TVVL, werven voor de REHVA Student Competition, indiening abstracts voor het internationale congres CLIMA 2022, bijeenkomst/workshops over de door bedrijven gezochte skills en competenties van afstudeerders en tenslotte nieuwe leden vanuit de hbo’s voor Impuls.

John Lens sloot de vergadering af en bedankte iedereen voor de inbreng en beloofde dat er in het najaar snel een fysiek vervolg zou komen om verder te werken aan het verbinden, samen te werken en van elkaar te leren.

Thema'sGroepenDeelnemersProjecten