Binnen thema: Duurzaamheid & circulariteit
Blogoverzicht Bewaren

Circulair Delven bij 2 gebouwen in Arnhem

Bent u de partij die ons mee helpt de circulaire keten verder te sluiten?

Het Rijksvastgoedbedrijf en provincie Gelderland zetten zich in voor een circulaire economie. Overtollige panden Prinsenhof A en het voormalig Gelders Archief willen we circulair delven. Het woord slopen gebruiken we bewust niet meer. We willen elementen, producten, materialen en stoffen zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken.

Per materiaal willen we kijken wat nu de technische mogelijkheden zijn voor hoogwaardig hergebruik en waar we eigenlijk naar toe willen. We gaan nu de markt consulteren en kijken tot waar we partijen kunnen uitdagen. Hopelijk zetten we de markt zo in beweging. We willen geen traditionele opdrachtgever zijn, maar zoeken naar innovaties die de circulaire bouweconomie verder brengen. Met de marktconsultatie tasten we af wat er mogelijk is, daarna bepalen we de aanbestedings- en contractvormen.

Het stimuleren van een circulaire economie en hoogwaardig hergebruik is voor het rijk en de provincie project-overstijgend. ‘De circulaire doelen zijn hier belangrijker dan de projectdoelen. We willen hierin investeren, maar er zijn ook praktische randvoorwaarden. Uiteindelijk moeten we verder. Als we niet zo ver komen als we hopen, dan is dat een leerproces op zich.  Wij zijn zeer benieuwd welke partijen samen stappen  willen zetten om de bouwketen verder te sluiten.

  

Specifiekere “formele” informatie is te vinden via de onderstaande link naar Tenderned.

  

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/173349

127
Thema'sGroepenDeelnemersProjectenOver TVVL