Binnen thema: Duurzaamheid & circulariteit
Blogoverzicht Bewaren

TVVL Matchmaking

Kennisontwikkeling vindt binnen TVVL plaats in vele uiteenlopende projecten en onderzoeken. Van praktische studies tot visiedocumenten van (nieuwe) technieken, toepassingen en innovaties. Een eerste vraag of idee vanuit een community leidt vaak tot een initiatief om een project te starten. Natuurlijk met als doel om een bijdrage te leveren aan de uitdagingen waar onze sector voor staat. Om een eerste projectplan aan te scherpen en financiering rond te krijgen is samenwerking op verschillende vlakken noodzakelijk.

Tijdens Matchmaking TVVL Kennisontwikkeling op woensdag 13 november gaven de TVVL expertgroepen, Impuls en communities een toelichting op 4 projecten die zich op dit moment in de startfase bevinden. Aansluitend op deze projecttoelichtingen was er tijdens tafelsessies gelegenheid om vragen te stellen, mee te denken over het aanscherpen van het projectplan en je had de mogelijkheid om je als partner (zowel financieel als inhoudelijk) aan te sluiten bij (één van de) projecten. De eerste matches zijn gemaakt, maar ook jij kunt je rol nog pakken! Bouw jij mee aan één van onderstaande projecten?


Betere afstemming tussen vraag en aanbod van energie
TVVL Expertgroep Klimaattechniek zoekt antwoord op de vraag hoe de kwaliteit van energielevering kan worden geborgd en tegelijkertijd optimaal gebruik gemaakt kan worden van duurzame energiebronnen. Help jij hen mee een antwoord te vinden?

Lees meer »

Vuistregel wiki installatietechniek
Om de kennis m.b.t. vuistregels in de installatietechniek beter te ordenen en via internet toegankelijk te maken wil de TVVL Expertgroep Klimaattechniek een ‘vuistregel wiki’ opstellen. Help jij mee?

Lees meer »

Ontwikkelen configurator klimaatinstallatie
Het uitzoeken van een nieuwe auto doe je simpel en snel via een uitgebreide configurator. Dit moet ook mogelijk zijn voor de keuze van de juiste klimaatinstallatie, vindt TVVL Expertgroep Klimaattechniek. Lever jouw bijdrage als jij dit ook vindt!

Lees meer »

Optimaliseren warmtapwaterconcepten hoogbouw
TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken wil een overzicht geven van de mogelijkheden om warmtapwatersystemen voor hoogbouw te optimaliseren, zodat beter kan worden voldaan aan de BENG eisen. Hoe kun jij hen hierin ondersteunen?

Lees meer »

356
Lees meer over: Matchmaking TVVL Techniekdag
Thema'sGroepenDeelnemersProjectenOver TVVL