Document
Geplaatst door TVVL

Van duurzame ambitie naar succesvolle toepassing van bestaande bouw: het kan wél!

Steeds meer bedrijven en instellingen hebben ambitieuze doelen op het gebied van duurzaamheid en CO2 -reductie, waarvoor omvangrijke maatregelen nodig zijn. In de praktijk blijken deze helaas vaak niet toepasbaar in de bedrijfsvoering en stranden deze mooie ambities. Zonde, want met een goed afgebakende fasering, een duidelijk stappenplan, een brede kijk op oplossingsrichtingen en samenwerking met toegewijde partners blijkt de ambitieuze doelstelling wel binnen handbereik. De CO2 -besparing is daarbij ook significant. In dit artikel beschrijven we de integrale aanpak en hoe deze aanpak bij een groot onderzoeksinstituut tot een succesvolle realisatie van de ambities heeft geleid.

In het kader van klimaatdoelen en duurzame gebiedsontwikkeling is veel aandacht voor het ontwerpen van klimaatneutrale gebouwen die beduidend duurzamer of zelfs energiepositief zijn. Echter, om te zorgen dat in 2050 de gehele gebouwde omgeving significant minder CO2 -uitstoot moet ook de bestaande bouw zijn aandeel leveren. Een groot gedeelte van de in 2050 aanwezige gebouwde omgeving bestaat namelijk al en ook voor deze gebouwen en processen moet een verduurzamingsslag worden gemaakt. Om daarbij geen concessies te doen aan het gebruik, is speciale aandacht nodig voor de toepasbaarheid in de bedrijfsvoering. Met name in gebouwen waarbij de bedrijfsvoering niet onderbroken kan worden is dit uitdagend, maar zeker niet onmogelijk.